Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunala Lantmäteridagar 2005 Ulf Eriksson Lantmäteriet och Jan Karlsson Hässleholms kommun Elips - Förändringsarbete inom Lantmäteriet Gränssnitt ABT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunala Lantmäteridagar 2005 Ulf Eriksson Lantmäteriet och Jan Karlsson Hässleholms kommun Elips - Förändringsarbete inom Lantmäteriet Gränssnitt ABT."— Presentationens avskrift:

1 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Ulf Eriksson Lantmäteriet och Jan Karlsson Hässleholms kommun Elips - Förändringsarbete inom Lantmäteriet Gränssnitt ABT - Genomfört arbete - Fortsättning Elips - Gränssnitt ABT

2 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Effektivisering av Lantmäteriets informationsförsörjningsprocess Elips är en gemensam och samordnad förbättringsinsats för att effektivisera Lantmäteriets framtida informationsförsörjningsprocess! Fokus i Elips är att åstadkomma ett fullgott IT-stöd för lagring av grunddata och informationsutbyte. Förändringsprogrammet Elips Elips

3 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Samsyn kring informations- modeller och identifiering Elips Målbild Informationsutveckling i samverkan Tillhandahållande för användning & förädling Lantmäteriets grunddataresurs (Geografisk information - Fastighetsinformation) Intressenter Samsyn kring informations- modeller och identifiering Elips

4 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Intressenter Elips

5 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Informationsförsörjningsprocessen Elips

6 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Gemensamt kunna nyttja och utbyta information; definiera begrepp och definitioner identifiera informationsbehovet för grunddata definitioner av de objekt som ska beskrivas överens om hur objekten ska identifieras ta fram systemoberoende modeller för utbyte av information inkl. förändringar tekniskt standardiserat gränssnitt, XML/GML Elips - hörnstenar Elips

7 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Utvecklingsprojekt Process- och informationsanalys Arkitekturarbete Process- och informationsanalys Arkitekturarbete Övergripande Vision Mål Strategi Övergripande Vision Mål Strategi Elips – Gemensamt & samordnat arbete 2006 Samordnade utvecklingsprojekt 2007 - … ”Omsättningsplan” Samlad kravhantering Analys & Design Implementation Test Gemensam genomförandeplan Krav Lägga grunden under 2006 Elips

8 Kommunala Lantmäteridagar 2005 FR - Fastighet, Rättighet, GA Natur- Naturvårdsområden Hydro- Hydrografi Kund- Kundintervjuer Bearbetade grunddata Ortnamn Uppbörd Inskrivning Bild Pantbrev Taxering Kommunikation Forn Planer Mark Höjddata Process- och informationsanalys informationsanalys Process- och informationsanalys informationsanalys Detaljerad nivå Metadata Tillhandahållande POP BAL - Byggnad, Adress, (Lägenhet) Elips

9 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Process- och informationsanalyser - Informationsslagsvis  Framtida informationsbehov Kravhantering - Gemensam analys och hantering av önskemål  Krav (användningsfall) Analys, design, implementation & test - Gemensamma veriferingar  Ramverk Aktiviteter under 2006 Elips

10 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Att på ett gemensamt och samordnat sätt både inom Lantmäteriet och tillsammans med informationsförsörjningsprocessens intressenter arbeta för att nå - Visionen - Sammanfattning Elips Bred användning av geografisk information och fastighetsinformation för största samhällsnytta

11 Kommunala Lantmäteridagar 2005 www.lantmateriet.se/elips Elips

12 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Elips - Gränssnitt ABT Beskrivning av förändringshantering för byggnader (utgå från Idealprocess byggnads- och adressregistrering) Informationsmodellering Kravhantering (användningsfall) Överföringsmodell inkl. ändringshantering Ta fram XML/GML-schema (med exempel) Elips Samordning inom POP BAL

13 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Elips Logik Tjänster Web services Regelverk Databas Kommuner med egna bygglovs- system Lantmäteriet Separering av text och geometri BALK GGD Text Geometri Gränssnitt Överförings- modell för objekt med unikt ID i XML/GML- format Förvaltning BALK och GGD Elips - Gränssnitt ABT Elips

14 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Idealprocess byggnads- och adressregistrering Byggnadslov Handläggning Beslut och expediering Komplettering av de attribut man kan fånga från bygglovet Adressbrevlåda Registrering av adress Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri Vid utsättning, lägeskontroll förbättras geometri entréadress koordinatsätts Inventering Ajourhållning Inmätning Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar och övriga attribut Status byggnad Status bygglov resp. reserverad adress Ej bygglovspliktiga byggnader Bygganmälan Fastighetsbildning Byggnadsregistrering både geometri och riksnycklar Status ansökan av bygglov Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Byggnader Adresser

15 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Uppgifter –Överföringsmodell för byggnad och adress –Förslag till hantering av unika nycklar vid registrering i kommunerna –Verifiera Gränssnitt ABT Bemanning –Ulf Eriksson- Maria Andersson –Stig Källs- Annika Germundsson –Jan Karlsson- Lena Larsén Tidplan –Klart september- Möten i Stockholm –Uppskattad tid 5+5 arbetsdagar/person Gränssnitt ABT – förutsättningar

16 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Informationsmodeller - LIM - Stockholms stad ID-hantering - GUID Geometri-hantering - Tillbyggnad - Registerbyggnad - Ythantering - Överlappning - m.m. Förutsättningar - Geometri - Historik - m.m. Överföringsmodell - GML 3.1 (för byggnad) Gränssnitt ABT – genomförande

17 Kommunala Lantmäteridagar 2005 Samordning Gränssnitt ABT - Det arbete som genomförs i arbetsgruppen kommer att samordnas inom POP BAL Kommunmedverkan - Kommunerna, genom Lena och Jan, kommer att finnas med i arbetet inom POP BAL Referensgrupp - Projekt 3-steg-gruppen kommer att utgöra referensgrupp för POP BAL Test och verifiering av gränssnitt - Kommun och systemleverantör kommer att medverka vid test och verifiering. Gränssnitt ABT – fortsättning


Ladda ner ppt "Kommunala Lantmäteridagar 2005 Ulf Eriksson Lantmäteriet och Jan Karlsson Hässleholms kommun Elips - Förändringsarbete inom Lantmäteriet Gränssnitt ABT."

Liknande presentationer


Google-annonser