Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka visioner, utvecklingsidéer och långsiktiga utvecklingsmål har Du som politiker att utveckla Din kommun/region? EU och West Sweden, kanske kan hjälpa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka visioner, utvecklingsidéer och långsiktiga utvecklingsmål har Du som politiker att utveckla Din kommun/region? EU och West Sweden, kanske kan hjälpa."— Presentationens avskrift:

1 Vilka visioner, utvecklingsidéer och långsiktiga utvecklingsmål har Du som politiker att utveckla Din kommun/region? EU och West Sweden, kanske kan hjälpa Dig genomföra dessa?

2 Demokratiutveckling – medborgardialog Den entreprenöriella skolan – lärande och kreativitet Demensvård - utveckling av IT-stöd inom vården Demensvård – praktik och utbyten Integration – bättre integration av invandrare på den svenska arbetsmarknaden EU-projektsanalys provades i Arvika De 5 områden som Arvika prioriterade att gå vidare med efter analysen: Arvika lyfte fram runt 25 områden till analysen

3 Hur gick det för Arvika? Demokratiutveckling – medborgardialog Godkänd ansökan inom Ett Europa för medborgarna – samverkan kring medborgardialog tillsammans med Skive – Danmark, Aldaia - Spanien, Sarroch – Italien, Ylöjärvi - Finland Den entreprenöriella skolan – lärande och kreativitet Inskickad ansökan som projektägare till Comenius multilateralt projekt – EMES tillsammans med Craiova – Rumänien, Foligno – Italien, Güstrow – Tyskland, Alcañiz - Spanien Demensvård – praktik och utbyten Inskickad ansökan som projektägare till Leonardo da Vinci – praktik och utbyte – MODE tillsammans med Warszawa – Polen, Roslev – Danmark, Thessaloniki - Grekland, Verona och Rimini – Italien Demensvård - utveckling av IT-stöd inom vården Inskickad ansökan som partner till Ambient Assisted Living – CVN Network tillsammans med Webchair - Nederländerna, Famcorner – Israel, FASS – Spanien, NIGZ – Nederländerna, Salzburg – Österrike, University of Cyprus, Budapest University of Technology and Economics, Sensire – Nederländerna Integration – bättre integration av invandrare i samhället Ansökan planeras skickas in 2010 till Grundtvig multilateralt projekt Totalt ansökt projektvärde hittills (nov-maj): motsv. ca 32 000 000 kronor

4 West Swedens EU-projektanalys tjänst, WEPA, utgår ifrån våra medlemmars politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål. Med utgångspunkt från dessa erbjuder West Sweden en analys av de möjligheter som finns för att söka stöd för att realisera dessa från EU:s sektorsprogram.

5 Information Projektutveckling Godkänt projekt Projektidé Ansökan West Swedens traditionella projektarbete (Basservice)

6 Information WEPA Projektutveckling Godkänt projekt Projektidé Ansökan Ny tilläggstjänst!

7 Information WEPA Projektutveckling Godkänt projekt Projektidé Ansökan West Swedens basserviceWest Swedens betalservice Management i projekt 25-50 tusen kronor per utförd analys

8 Kommunens prioriterade långsiktiga utvecklingsområden (visioner) Politiskt utvalda prioriteringar WS analyserar utvalda prioriteringar Presentation analysresultat Arbetsgrupper bearbetar resultat WEPA West Sweden EU-projekt analys West Sweden Projektutveckling Projektidéer Projekt Projektutveckling

9 För att nå ett så bra resultat som möjligt bygger processen på insatser från medlemmen både innan, under och efter det att West Sweden genomför analysen. Tillsammans kan vi identifiera vilka områden som är mest lämpliga att driva vidare inom EU:s sektorsprogram och transnationella nätverk.

10 WS utför analys Eget förarbete Eget efterarbete Schemalagd

11 WS utför analys Avstampsmöte Presentation av prioriteringar Heldag – Ledande politiker och tjänstemän Resultatmöte Redovisning analys Eget förarbete Eget efterarbete ca 3 veckor Schemalagd

12 WEPA Processen Vilka delar ingår i WEPA-processen?

13 WEPA Processen Förarbete - West Sweden erbjuder informationsträffar om och hur WEPA-processen går till samt de förutsättningar som gäller för arbete inom transnationella EU-projekt. - Efter detta är det upp till medlemmen att arbeta fram en lista med beskrivning av prioriterade utvecklingsområden. Utgångspunkten måste alltid vara politiska visioner och prioriterade långsiktiga utvecklingsområden. WEPA–Avstamp - Under en heldag sitter West Sweden ner tillsammans med politiker, chefstjänstemän och andra nyckelpersoner. - Ni presenterar de prioriteringar som valts ut under förarbetet och West Sweden informera om arbete i projekt och gemensamt diskuterar vi de utvalda områdena. WEPA–Analys - Utifrån EU:s policys, aktuella prioriteringar och programstruktur gör West Sweden en analys av vilka områden ni har möjlighet att ta er vidare mot transnationella EU-projekt. WEPA–Resultat och rekommendationer - Efter tre veckor återkommer West Sweden till Er och presenterar resultatet av analysen. - Vi diskuterar om de områden som West Sweden funnit lämpliga och om hur ni lämpligast bör gå vidare inom dessa områden för att skapa projekt. Efterarbete - En viktig del av arbetet efter analysen innebär att Ni i lämpliga arbetsgrupper bearbetar resultaten från analysen för att skapa projektidéer. - Dessa projektidéer kan sedan utvecklas till EU-projekt med stöd av West Swedens ordinarie projektservice.

14 Kommunens prioriterade långsiktiga utvecklingsområden (visioner) Politiskt utvalda prioriteringar WS analyserar utvalda prioriteringar Presentation analysresultat Arbetsgrupper bearbetar resultat WEPA West Sweden EU-projekt analys West Sweden Projektutveckling Projektidéer Projekt Projektutveckling

15 En WEPA kan genomföras enskilt i en kommun, men det är även möjligt för kommuner, fackförvaltningar eller stadsdelar att samarbeta kring några givna områden om gemensamma visioner och mål finns.

16 Krav inför WEPA på medlemmen: Långsiktighet – visioner på 4-5 års sikt Prioritering – noggrannt utvalda områden Tid och resurser – avsatt till analysen och vidarearbete med resultatet Politisk delaktighet – prioriteringar styrda av politiken Delaktighet på tjänstemannanivå – detaljer och genomförande från tjänstemän Processledare – en person utses från medlemmen Återkoppling – redovisning av diskussioner i arbetsgrupper

17 Praktisk hantering – hur går vi igång? 1. Information och erbjudande går ut till alla medlemmar 2. Intresserade medlemmar skickar in intresseanmälan 3. Schemaläggning, En medlem åt gången Start med tre veckors mellanrum 4. Medlemmen måste ges tid att planera aktuella nyckelpersoner för avstamps- och resultatträffar.

18 www.westsweden.se


Ladda ner ppt "Vilka visioner, utvecklingsidéer och långsiktiga utvecklingsmål har Du som politiker att utveckla Din kommun/region? EU och West Sweden, kanske kan hjälpa."

Liknande presentationer


Google-annonser