Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg"— Presentationens avskrift:

1 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg
SITHS Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen

2 SITHS användningsområden SITHS anslutning SITHS checklista
Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning SITHS checklista

3 Bakgrund och nuläge SITHS en “pusselbit I det hela” – Nationell IT Strategi och myndigheternas samverkan

4 Ett kort (en fysisk ID-handling)
Bakgrund och nuläge Hur förklarar man SITHS? Det är en säkerhetslösning, men Den korta versionen: Ett kort (en fysisk ID-handling) Ett certifikat (en elektronisk ID-handling) Den längre versionen: Nationell säkerhetslösning för ”svensk vård & omsorg”. Utförare = Sjukvårdsrådgivningen Beställare = Sveriges Kommuner och Landsting Fokus är yrkesutövare inom sektorn ”vård & omsorg”, men kan införas inom hela organisationen, t ex miljökontoret inom en kommun. Anställda kommer att utrustas med personliga e-legitimationer och elektroniska tjänstelegitimationer lagrade på personliga id-kort. E-legitimationerna på SITHS-kortet möjliggör säker elektronisk identifiering av personal vid inloggning i IT-system, digital signering av elektroniskt lagrad information och säker överföring av information mellan personer, organisationer eller system och är ett krav för nationell/regional samverkan.

5 Bakgrund och nuläge Hur långt har vi nått med SITHS? 16 av 20 landsting har avtal (några arbetar fortfarande med ”uppkopplingen”) Kommuner är på väg in med stora steg. Privata vårdgivare och ”Tjänsteleverantörer” är på väg in. 20 landsting 290 kommuner 16 landsting 12 kommuner 93 000 kort 100 000 certifikat

6 SITHS användningsområden SITHS anslutning SITHS checklista
Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning SITHS checklista

7 SITHS användningsområden
Fysisk ID-handling Inpassering Säker E-post Inloggning till datorer (AD/domän) Inloggning till HSA, Sjunet, SITHS Inloggning till Patient Översikten Inloggning till eDos Till vad används SITHS? “Starkt” visa vem du är! Tydligt underteckna dina beslut! Rätt mottagare! Rätt sändare! Skyddad information! Bättre beslutsunderlag Tryggare återkoppling

8 SITHS användningsområden
Telia eID Personlig E-legitimation SITHS eID Elektronisk tjänstelegitimation SITHS …består av flera certifikat! (och certifikatpar) E-legitimation och eTjänstelegitimation.

9 SITHS användningsområden
SITHS …hanterar identifiering! Vilka rättigheter man har hanteras av andra system. “Starkt” visa vem du är! Tydligt underteckna dina beslut! Skyddad information! 9 9

10 SITHS användningsområden SITHS anslutning SITHS checklista
Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning SITHS checklista

11 Info. Avtal SITHS CA Policy SITHS RA Policy Telia CPS
SITHS anslutning Formalia med avtal Grundavtal för IT tjänster Tjänsteavtal Sjunet Tjänsteavtal HSA SITHS CA Policy SITHS RA Policy Telia CPS HCC specifikation Mifare Specifikation Tjänsteavtal SITHS (RAPS, Kontaktpersoner, Utgivningsrutiner för kort/certifikat) Telia Leveransavtal (Beställning, Kortspecifikationer, Information om Handläggare, Tilläggsbeställning, Annullering, Kundunika villkor) SIS godkännande (Om SIS kort) Info. Avtal

12 Tredjeparts anslutning
SITHS anslutning 1 Kommun2 LT4 Direkt anslutning Tredjeparts anslutning Kommun1 LT3 LT5 Sjunet 2 Kommun4 Kommun3 LT2 Regionnät SLA LT1 SITHS i praktiken kan användas över såväl Sjunet som Internet. SITHS bygger dock på Tillgänglighet (Sjunet) och Tillförlitlighet (HSA). Kommun6 Kommun5

13 SITHS anslutning Medarbetaren registreras in i vår gemensamma och kvalitetssäkrade elektroniska katalog – HSA Egen katalog Kataloghotellet

14 Registreringen av HSA uppgifterna kan hanteras på lite olika sätt.
SITHS anslutning Externa katalogadministratörer lägger upp kommunanställda i katalogen i begränsad omfattning Kommunens katalogadministratör administrera direkt i HSA eller via extern parts interna katalog Registreringen av HSA uppgifterna kan hanteras på lite olika sätt.

15 SITHS anslutning Skapa säkra och aktuella underlag till e-legitimation och e-Tjänstelegitimation. Organisationen garanterar alltså uppgifterna om medarbetaren.

16 SITHS användningsområden SITHS anslutning SITHS checklista
Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning SITHS checklista

17 SITHS checklista

18 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar?
SITHS checklista 1. Vad skall vi börja med? Underteckna avtal Förstå Leveransavtal Planera och besluta om införande Avtal - Granskningsdokument När? – Hur många? 2. Vad händer sedan? Underteckna avtal Beställ kortprodukter och Handläggare Fastställ ”Granskningsdokument” 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar? Genomför Utbildning Verifiera era kontrollpunkter Genomför Pilot och utvärdera Påbörja införandet Manus ??? Skriv …………….

19 SITHS checklista SIS kort Företagskort Val av kortprodukt Reservkort

20 SITHS checklista Val av kortprodukter

21 SITHS checklista ”Paketering” av anslutning …eller hur vi möjliggör olika sätt att ansluta… Organisationen bär alltid ett ansvaret för utgivningen av ID handlingen Man kan ge ut kort helt på egen hand kräver avtal kräver HPT kräver RAPS kräver egen RA-organisation möjligheter till varianter av ID-handling ökar Man kan delta i kortutgivningen kräver avtal (HPT och RAPS kan ansvaras av annan organisation) kräver INTE egen RA-organisation (variationer är möjliga) huvudansvaret ägs fortfarande, men ansvaret kan ”delegeras” i form av uppdrag till extern RA-organisation (helt eller delvis) ömsesidigt avtal mellan parterna kommun/landsting eller kommun/kommun) möjligheter till varianter av ID-handling är oförändrade Man kan fullt ut låta annan organisation ge ut kort kräver INTE avtal (HPT och RAPS förutsätts ansvaras av annan organisation) kräver INTE egen RA-organisation (variationer är dock möjliga) ömsesidigt avtal mellan parterna kommun/landsting eller kommun/kommun möjligheter till varianter av ID-handling minskar

22 Beställning och utgivning av kort och certifikat
SITHS checklista SITHS Admin SIS Capture Station Beställning och utgivning av kort och certifikat Ett ”Beställningsuppdrag” skapas Ett ”Beställningsunderlag” skapas En ”Beställning” genomförs En ”Kortutlämning” genomförs En ”avregistrering” och en ”spärr” av kort/certifikat genomförs Arkivering sker under några steg

23

24 SITHS checklista Beställnings status Certifikat status Kortstatus
Beställningsunderlag kan genomföras innan medarbetaren anländer till ”Handläggaren”

25 Förvaltning av SITHS Central Förvaltning
SITHS checklista Förvaltning av SITHS Central Förvaltning - sprida beslut - samla in behov Lokal förvaltning (eller vad innebär RA-uppdraget?) - supportuppdrag (kontaktvägar, Kundtjänst, lokal säljare) - ansvar för information - ansvar för utbildning - ansvar för uppföljning

26 ORA (Områdes RA) – delansvarig, behörighetsadministration
SITHS checklista RA (Registration Authority eller kort/certifikat utfärdare) – Huvudansvarig, behörighetsadministration, konfigurering och intern revision ORA (Områdes RA) – delansvarig, behörighetsadministration KRA (Kort RA eller ”Handläggare”) – utgivning och återlämning av fotoförsedda kort LRA (Lokal RA) – utgivning och återlämning av reservkort och elektroniska tjänstelegitimationer Dessutom Säkerhetsansvarig Registeransvarig

27 Bättre beslutsunderlag Tryggare återkoppling
Fysisk ID-handling Inpassering Säker E-post Inloggning till datorer (AD/domän) Inloggning till HSA, Sjunet, SITHS Inloggning till Patient Översikten Inloggning till eDos Detta är SITHS “Starkt” visa vem du är! Tydligt underteckna dina beslut! Rätt mottagare! Rätt sändare! Skyddad information! Bättre beslutsunderlag Tryggare återkoppling


Ladda ner ppt "Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg"

Liknande presentationer


Google-annonser