Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital publicering vid Uppsala universitet Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) - ett system för publicering och arkivering av digitala dokument Eva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital publicering vid Uppsala universitet Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) - ett system för publicering och arkivering av digitala dokument Eva."— Presentationens avskrift:

1 Digital publicering vid Uppsala universitet Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) - ett system för publicering och arkivering av digitala dokument Eva Brittebo

2 DiVA – kortfakta innehåller avhandlingar, rapporter, examensarbeten utgår från mall-baserad information som författarna levererar informationen lagras i XML-format –webpresentation i xhtml eller pdf –metadata för informationstjänster (MARC och Dublin Core), Open Archives Initiative, Endnote/Reference manager digital master för tryckning av publikation – garanterad överensstämmelse

3 Styrgrupp för digital publicering Representanter från fakulteter, doktorander, bibliotek, universitetsledningens kansli, universitetstryckeri, informationsavdelning, enheten för IT och telefoni svarar för samverkan mellan olika intressenter rapporterar till webbstyrgruppen, IT-fakultetens råd, biblioteksstyrelsen bereder underlag till beslut (rektor/biblioteksstyrelsen) –systemförvaltningsmodell för DiVA –copyrightavtal mellan författare och enheten

4 Enheten för digital publicering Universitetsbiblioteket Eva Müller - enhetschef Utvecklingsavd. Produktionsavd. Kompetensområden Organisation, arbetsflöde Teknik (programmering, systemutveckling, XML etc.) Metadata (MARC, Dublin Core etc.) Sökning (SQL, fritextsökning, strukturerad sökning, samsökning) Webbdesign (användarvänlighet, HTML, CSS, XML, XSL)

5 DiVA ekonomi Utvecklingprojekt – rektor –Sammanläggningsavhandlingar –Monografier –Examensarbeten –Rapporter Drift/underhåll – avgifter för varje fulltext-publikation Spikblad 250 :- Ramberättelse/sammanfattning/monografi 4 000:- –några fakultetsbidrag för avhandlingsrådgivning

6 Innan DiVA inrättades Utredning Seminarier –Humaniora-samhällsvetenskap –Medicin-farmaci –Teknik-naturvetenskap Universitetsledning/rektorsråd

7 Rektors beslut Obligatorisk elektronisk spikning av alla avhandlingar –traditionell spikning frivillig –förkortad spikningstid lika för digital och tryckt version Obligatorisk elektronisk version av ramberättelsen/sammanfattningen i sammanläggningsavhandlingar –länkar till ingående publikationer Elektronisk version av monografier frivillig

8 Information till doktorander Information till prefekten Universen - universitetets tidning Seminarium doktorandrådsordförande Digital helpdesk med omfattande FAQ –svenska –engelska Jourtid på enheten för digital publicering Utbildning av vissa bibliotekarier

9 Digitala mallar för avhandlingar Mall för spikblad –fylls i vid egen dator eller på UB –olika språk Mall för ramberättelse/sammanfattning i sammanläggningsavhandlingar –MS Word, Tex/LaTex Alternativ - pdf-fil för ramberättelsen

10 Avhandlingar på nätet Abstrakt/spikblad - från 1998 2 248 Fulltext - från sept 2000 778 ramberättelser 23 monografier

11 Ramberättelser/monografier är inte granskade och godkända under spikningstiden –errata-listor kan adderas –reviderade versioner kräver nytt ISBN-nummer –icke godkända/uppskjutna avhandlingar kan spärras i databasen

12 Avhandlingar på nätet 386 423 besökare har öppnat/laddat ned fulltextfiler sedan sept 2000 370 824 har besökt databasen under 2003 –länkad till NDLTD (Networked Digital Libraries of Theses and Dissertations)

13 Tio-i-topp besökare under 2003 fulltextfiler 1. United States 61 268 2. Sweden 29 177 3. Great Britain 19 031 4. Germany 10 691 5. India 9 467 6. China 8 498 7. Canada 7 202 8. Australia 7 101 9. EU 6 820 10. France 5 403

14 Avhandlingarna når även många andra länder Taiwan 3679 Brasilien 2949 South Korea 2434 Malaysia 1414 Indonesia 1294 South Africa 1162 Philippines 965 New Zealand 818 Argentina 746 Czech Republic 672 Chile 640 Saudi Arabia 625 Jordan 536 Vietnam 527 Croatia 512 Hungary 507

15 Ett exempel – farmaceutiska fakulteten Forskning om läkemedelsutveckling

16 Avhandlingar från Uppsala universitet (8 jan 2004) Top 10 Författare Titel Antal nedladdningar 1.Wennström, Mattias On MIMO Systems and Adaptive Arrays for Wireless Communication : Analysis and Practical Aspects 6099 2.Mattsson, Sofia Pharmaceutical binders and their function in directly compressed tablets 4049 3.Paulsson, Mattias Controlled Release Gel Formulations for Mucosal Drug Delivery 3719 4.Johansson, Björn Bone grafts and dental implants in the reconstruction of the severely atrophied, edentulous maxilla 3618 5.Carlander, David Avian IgY antibody : In vitro and in vivo 3566 6.Ludvigsson, Mikael Materials for future power sources 3137 7.Alterman, Mathias Design and synthesis of HIV-1 protease inhibitors 2796 8.Gustafsson, Christina Solid state characterisation and compaction behaviour of pharmaceutical materials 2685 9.Korhonen, Laura Anti-Apoptotic Proteins in Nerve Cell Survival and Neurodegeneration 2678 10.Gordi, Toufigh Clinical Pharmacokinetics of the Antimalarial Artemisinin Based on Saliva Sampling 2399

17 Avhandlingar från Uppsala universitet (8 jan 2004) Top 10 Författare Titel Antal nedladdningar 1.Wennström, Mattias On MIMO Systems and Adaptive Arrays for Wireless Communication : Analysis and Practical Aspects 6099 2.Mattsson, Sofia Pharmaceutical binders and their function in directly compressed tablets 4049 3.Paulsson, Mattias Controlled Release Gel Formulations for Mucosal Drug Delivery 3719 4.Johansson, Björn Bone grafts and dental implants in the reconstruction of the severely atrophied, edentulous maxilla 3618 5.Carlander, David Avian IgY antibody : In vitro and in vivo 3566 6.Ludvigsson, Mikael Materials for future power sources 3137 7.Alterman, Mathias Design and is synthesof HIV-1 protease inhibitors 2796 8.Gustafsson, Christina Solid state characterisation and compaction behaviour of pharmaceutical materials 2685 9.Korhonen, Laura Anti-Apoptotic Proteins in Nerve Cell Survival and Neurodegeneration 2678 10.Gordi, Toufigh Clinical Pharmacokinetics of the Antimalarial Artemisinin Based on Saliva Sampling 2399

18 Avhandlingar på nätet ger en snabb spridning av forskningsresultat nationellt och internationellt når framför allt personer i ”IT-mogna” länder dvs USA, Europa, Indien och Kina når personer/industrier med kommersiellt intresse når personer/länder som troligen har en begränsad tillgång till tryckta avhandlingar och till kommersiella förlagsdatabaser –UNESCO

19 Gemensam DiVA-portal Stockholms universitet Södertörns högskola Umeå universitet Örebro universitet Århus universitet, Danmark Norges Tekniska universitet, Trondheim www.diva-portal.se


Ladda ner ppt "Digital publicering vid Uppsala universitet Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) - ett system för publicering och arkivering av digitala dokument Eva."

Liknande presentationer


Google-annonser