Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationskompetens och etik vid högskolan Ett studentperspektiv Informationskompetens – en färdighet för livet Ludvig Forsman 11.2.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationskompetens och etik vid högskolan Ett studentperspektiv Informationskompetens – en färdighet för livet Ludvig Forsman 11.2.2010."— Presentationens avskrift:

1 Informationskompetens och etik vid högskolan Ett studentperspektiv Informationskompetens – en färdighet för livet Ludvig Forsman 11.2.2010

2 + KUNSKAP + INTRESSE – KUNSKAP ? INTRESSE

3 Seven Pillars of Information Literacy SCONUL (2004): The Seven Pillars of Information Literacy model (http://www.sconul.ac.uk/ groups/information_literacy/sp/ sp/spportbw.pdf)

4 ? KUNSKAP – INTRESSE + KUNSKAP + INTRESSE – KUNSKAP ? INTRESSE STUDENTERNAS INFORMATIONS- KOMPETENS

5 ? KUNSKAP – INTRESSE + KUNSKAP + INTRESSE – KUNSKAP ? INTRESSE STUDENTERNAS INFORMATIONS- KOMPETENS + TEORI + PRAKTIK – TEORI – PRAKTIK

6 Fråga: Which of these quarters are damaged by plagiarism? Ur: Mäkinen, Olli, Susanne Holmberg & Marja Mikola (2008): Good and Bad in Information Retrieval – Ethics in Information Literacy Education: Case The Tritonia Academic Library, Vaasa. Tritoniana 9. Vaasa: Tritonia. (s. 35) Before lecture (%) After lecture (%) The information producer (creator) 9089 Yourself 3140 Research community 5369 Your fellow students 5060 The teacher 4758 The publisher 6878 No answer 05

7 Är det ändamålsenligt att studenternas informationskompetens hanteras av dem som arbetar inom biblioteksbranschen?

8 Seven Pillars of Information Literacy SCONUL (2004): The Seven Pillars of Information Literacy model (http://www.sconul.ac.uk/ groups/information_literacy/sp/ sp/spportbw.pdf)

9 ? KUNSKAP – INTRESSE + KUNSKAP + INTRESSE – KUNSKAP ? INTRESSE STUDENTERNAS INFORMATIONS- KOMPETENS + TEORI + PRAKTIK – TEORI – PRAKTIK

10 ”Med informationskompetens avses förmågan att identifiera informationsbehov, att söka och lokalisera information, samt förmåga till kritisk och etisk utvärdering och användning av den funna informationen.” Rekommendation till universiteten om medtagande av studiemoduler i informationskompetens i de nya examensstrukturerna (s. 1) (http://www.helsinki.fi/infolukutaito/ILopetus/rekommendationsvenska.pdf)

11 ”The information literate student understands many of the economic, legal, and social issues surrounding the use of information and accesses and uses information ethically and legally.” Association of College and Research Libraries (2000): Information Literacy Competency Standards for Higher Education. (Standard five). http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/infolit/standards/stnd5/index.cfm

12 Seven Pillars of Information Literacy SCONUL (2004): The Seven Pillars of Information Literacy model (http://www.sconul.ac.uk/ groups/information_literacy/sp/ sp/spportbw.pdf)

13 Källor Association of College and Research Libraries (2000): Information Literacy Competency Standards for Higher Education. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracy competency.cfm 10.2.2010. Boon, Stuart; Bill Johnston & Sheila Webber (2007): “A phenomenographic study of English faculty’s conceptions of information literacy”. I: Journal of Documentation vol. 63, no. 2, ss. 204–228). Julien, Heidi & Lisa M. Given (2002): “Faculty–Librarian Relationships in the Information Literacy Context: A Content Analysis of Librarians’ Expressed Attitudes and Experiences”. I: The Canadian Journal of Information and Library Science, vol. 27, no. 3 (2002/2003), ss. 65–87. Mäkinen, Olli (2007): ”Informaatiolukutaito ja etiikka”. I: Nevgi, Anne (toim.): Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa, ss. 53–70. Mäkinen, Olli (2009): ”Informaatiolukutaidon etiikkaa”. I: Signum 3/2009, ss. 5–11. Mäkinen, Olli, Susanne Holmlund & Marja Mikola (2008): Good and Bad in Information Retrieval – Ethics in Information Literacy Education: Case The Tritonia Academic Library, Vaasa. Tritoniana 9. Vasa: Tritonia 2008. Lehto, Anne, Pirkko Fagervik, Christina Flemming, Kirsi Luuk- kanen, Eija Nevalainen, Maarit Putous, Katri Rintamäki & Helena Silvennoinen-Kuikka (2009): ”Yliopistokirjastojen infor- maatiolukutaidon opetuksen suunnittelu rakenteellisen kehittämisen prosesseissa: katsauksessa Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun korkeakoulut ja Tritonia”. I: Signum 2/2009, ss. 5–11. Styrgruppen för projektet Studieplan för informationskompetens 4.6.2004. Rekommendation till universiteten om medtagande av studiemoduler i informations- kompetens i de nya examensstrukturerna. Granskad på http://www.helsinki.fi/infolukutaito/ILopetus/rekommendationsvens ka.pdf 10.2.2010. Rämö, Eila (2009): ”Informaatiolukutaito osana tutkintovaatimuk- sia – Taideteollisen korkeakoulun malli”. I: Signum 2/2009, ss. 26– 29. SCONUL (2004): The Seven Pillars of Information Literacy model. Granskad på http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/sp/sp/spportbw.pdf 10.2.2010. Tevaniemi, Johanna, Sanna Valovirta & Kalle Tiitinen (2009): ”Tiedonhankintataitojen opetuksen kehittäminen on jatkuva prosessi”. I: Signum 2/2009, ss. 21–25. Urkund: ”Kunder”. Granskad på http://www.urkund.se/SE/uoh_campuskunder.asp 10.2.2010.


Ladda ner ppt "Informationskompetens och etik vid högskolan Ett studentperspektiv Informationskompetens – en färdighet för livet Ludvig Forsman 11.2.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser