Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-träder i kraft den 1 januari 2015 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-träder i kraft den 1 januari 2015 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen."— Presentationens avskrift:

1 -träder i kraft den 1 januari 2015 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen

2 Bakgrund En utveckling av ökat patientinflytande har skett genom åren, till exempel; Husläkarlagen 1993 Vårdgarantin Vårdval för primärvården Vårdval för specialistvård

3 Utveckling av patientinflytande Vårdgivarfokus Kallelser/kontroller Upptagningsområde Patient/invånarfokus Inbjudan/Dialog Valfrihet Ställer krav på information och nytt förhållningssätt!

4 Patientmaktutredningen Regeringen beslutade att genomföra en patientmaktsutredning, 2011-2013. Den hade i uppgift att ta fram förslag som stärker patienters delaktighet, inflytande och integritet. En viktig utgångspunkt för arbetet var befolkningens rätt till vård på lika villkor som är en viktig princip för svensk hälso- och sjukvård. Ett förslag till ny lagstiftning togs fram och den nya lagen, patientlagen, gäller från den 1 januari 2015.

5 Syftet med den nya patientlagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, själv- bestämmande och delaktighet = bättre patientmakt

6 Delaktighet för ökad kvalitet Forskning visar att ökad delaktighet från patientens sida ökar kvaliteten i vårdinsatsen.

7 Översikt ny patientlag 1.Inledande bestämmelser 2.Tillgänglighet 3.Information 4.Samtycke 5.Delaktighet 6.Fast vårdkontakt och individuell planering 7.Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel 8.Ny medicinsk bedömning 9.Val av utförare 10.Personuppgifter och intyg 11.Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet Nyheter!

8 Informationsplikten förtydligas och utökas Det har visat sig att god information till patienter ökar följsamheten till råd och ordinationer. Bristande information kan uppfattas som bristande respekt eller dålig bemötande.

9 Patienten ska få information om: Sitt hälsotillstånd De metoder som finns för undersökning, vård och behandling De hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning Vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård Det förväntade vård- och behandlingsförloppet Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar Egenvård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada

10 Patienten ska även få information om: Möjlighet att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning (second opinion) och en fast vårdkontakt Vårdgarantin och möjlighet att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller Schweiz Informationen lämnas när det är aktuellt!

11 Individuellt anpassad information Information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehåll och betydelse. Tips! Teach-back! Information ska lämnas skriftligt om det behövs eller efterfrågas.

12 Välja vårdgivare i andra landsting En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppenvård i hela landet.

13 Välja vårdgivare i andra landsting Välja öppen vård i andra landsting –Hemlandstinget bekostar vården, ej resor och uppehälle –Hemlandstingets remisskrav gäller för patienter som kommer från landsting som kräver remiss –Vårdlandstingets remissregler gäller för patienter som söker vård i landsting som kräver remiss –Vårdgaranti endast i det egna landstinget –I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare

14 Primärvården Möjlighet att lista sig hos vårdgivare i andra landsting En listad patient ska dock inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som patienten har.

15 Öppen specialistvård Möjlighet att välja en fast vårdkontakt i andra landsting

16 Ny medicinsk bedömning Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada får möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

17 Barns bästa vägledande Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuell vården eller behandlingen Barns delaktighet ska underlättas

18 Krav på samtycke förtydligas Hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke. Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka. Nödvändig vård får ges vid akut fara om patientens vilja inte kan utredas.

19 I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis: vårdgaranti fast vårdkontakt individuell planering val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

20 Vad händer nu? SKL i samarbete med landstingen -Nytt riksavtal -Webblösningar för listning över landstingsgränser -Faktureringsrutiner -Verktygslåda med befintligt material Landstinget Kronoberg -Strategier för implementering av lagen (ht 2014) -Patientströmmar -Indikationsgränser -Faktureringsrutiner -Information riktat till hälso- och sjukvårdspersonal (ht 2014) 1177 Vårdguiden -Informationskampanj riktad till invånare och medborgare, februari–mars 2015.

21 Patientlagen Läs mer… Löpande i nyhetsbrevet Hemsida på interna webben skl.se jamlikvard.vgregion.se ”Min guide till säker vård” ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig”

22

23 Vad betyder den nya patientlagen för oss på vår arbetsplats?


Ladda ner ppt "-träder i kraft den 1 januari 2015 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen."

Liknande presentationer


Google-annonser