Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo"— Presentationens avskrift:

1 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi Uppdaterat / jef Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

2 Var finns Datacentralen?
ASA-huset i Åbo HelpDesk ”Oraklet” i B-huset, vån 1 Personalen i C-huset i våningarna 2 och 3 Academill i Vasa Paul Hallvars gata 8 i J:stad Webben: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

3 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Vad gör DC? Serviceenhet, erbjuder IT-resurser, kunskap och handledning till akademins övriga enheter Koordinerar och utvecklar akademins IT och datakommunikation Ansvarar för akademins datanät och datasäkerhet Underhåller IT-utrustning och basprogramvara Samordnar IT-anskaffningar, och sammanställer rekommendationslistor Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

4 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Användarstöd HelpDesk Orakleti B-huset, vån 1 Öppet vardagar 8:00 – 16:00, Dejourtelefon: E-post: Ärendehantering (Request Tracker) Guider i webben, tidningen ”DC-papperet” DC tillhandahåller även närstöd och varje enhet har en egen närstödare. / Varje enhet har en egen IT-kontaktperson som det lönar sig att kontakta i första hand. https://www.abo.fi/personal/itstodanstallda Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

5 Datoranvändning vid ÅA
Du kan utnyttja ÅA:s datorresurser, inklusive e-post genom att gör ett användaravtal med DC Du får personligt användarnamn, lösenord samt en e-postadress De flesta akademianställda har en egen PC till sitt förfogande. Stöd för standardprogramvara som MsOffice, OpenOffice, Thunderbird mm Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

6 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Användarnamnet Fyll i en blankett och skicka till DC https://www.abo.fi/personal/anvandare/ Identifierar dig vid kontakt till ÅA:s system, bl.a. e-postsystemet, webbportalen nätkurser i Moodle, MinPlan allmänna PC:s, datanätet, skrivare Personligt och unikt - får ej lånas ut Gäller för akademins hela datormiljö Är i kraft så länge du är anställd (eller studerar) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

7 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Personal/studerande Personalen har större kvoter för e-post samt serverområden Personalens utskrifter är gratis (undantag färgskrivaren) Du kan kontrollera din information via portalen Datacentralen > Mininfo > Datacentralens användarregister (användarkonton, kvoter, giltighetstid) Meddela ev. fel samt ändringar i DC:s information till eller Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

8 Regler och datasäkerhet
Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten Bekanta dej med villkoren i användaravtalet! Länkar till alla regler och lagar rörande datoranvändningen finns på DC:s webbsidor under Avtal, regler och blanketter Finansministeriets guide: ”Datasäkerhet för användaren”, se DC:s webbsidor under Datasäkerhet Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

9 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Lösenordet är viktigt! Välj ett bra lösenord och se till att ingen annan får tag i det! Ge aldrig ut ditt lösenord åt någon annan, inte ens åt Datacentralen! Vi frågar aldrig efter ditt lösenord, svara aldrig på sk. lösenordsfiskares e-post eller telefonsamtal! Akta dej för falska webbsidor som kan användas för att samla in lösenord Använd inte ditt akademianvändarnamn/lösenord i andra sammanhang! Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

10 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Byta lösenord Lösenordet byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password Lösenordet bör vara minst 8 tecken långt Skall innehålla både bokstäver och siffror (ej åäö) Stora och små bokstäver får gärna blandas Lösenordet skall inte vara ett ord/namn eller ens delar av ett sådant DC kontrollerar kvaliteten på lösenorden med jämna mellanrum Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
E-post Din adress är vanligen duger också som adress Enklast läser du e-post med ”Horde webmail”, som finns på adressen https://www.abo.fi/mail Du kan också använda Thunderbird, Outlook, e-post på telefonen eller annat e-postprogram som stöder IMAP Akademins e-postadresser finns i en allmän adressbok, nås t.ex. från ”adressbok” i webmail samt via webbportalens sökfunktion Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

12 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
E-post till telefonen Inkommande server: imap.abo.fi Utgående server: smtpauth.abo.fi https://www.abo.fi/personal/konfigurerasmtpauth https://www.abo.fi/personal/mobiltelefoner Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

13 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Kvoter för e-post Kvoten för din e-postlåda är 1 GB Webmail visar hur mycket du har använt och varnar om kvoten håller på att överskridas Ifall kvoten överskrids kan du inte ta emot ny e-post! Städa bort stora bilagor, kontrollera speciellt mappen Sent Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

14 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Spam och filtrering Centralt system som identifierar (en del av) skräp-posten och ger breven ”spam-poäng” Nya användare får ett spamfilter som sorterar sannolik skräp-post till mappen Spam Frågor och rapporter om problem med spamfiltrering kan rapporteras till Oraklet Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

15 Säkerhetsaspekter, e-post
Automatisk vidarestyrning (forward) är inte tillåtet för personal Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte säkert vet vad de är – virusrisk!! Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken! Akta er för ”phishing”-försök, svara inte, ge aldrig ut lösenord Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Tjänste-e-post Rekommenderas att en ”tjänsteadress” används då det är möjligt T.ex. Kan läsas av flera personer vid behov, bra t.ex. i semestertider Belastar ej den personliga e-postkvoten Bättre arkiv än en personlig e-postlåda Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Mailman för listor Om du behöver skapa en e-post lista, kontakta Mailman är ett verktyg för att administrera e-post listor https://www.abo.fi/personal/mailman Möjligheter att begränsa användningen av listan på olika sätt Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

18 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Ledig? ”Vacation” via Använd allmänna skivområden och delade e-postlådor Vi får inte styra personlig post till en annan användare! Ge inte ut ditt lösenord! Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

19 Akademins arbetsstationer
De flesta PC:n vid ÅA kör Windows Kopplade till akademins datanät Integrerade i akademins datormiljö och med i Akademi-domänen, dvs användarnamnen är akademiallmänna Med i akademins AntiVirus-domän Utrustade med akademiallmän programvara Alternativt kan även Linux användas. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

20 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Allmänna datorer I ÅA:s utrymmen finns en del datorklasser och rum, samt enskilda datorer avsedda för allmänt bruk. Bokning via webben, välj Resursbokning. Oberoende av placering avsedda för alla fakulteter Datorerna i klasserna får användas fritt då de inte är bokade för undervisning Info på: https://www.abo.fi/personal/klasser/ Vid problem med klassmaskinerna, meddela Oraklet Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

21 Köpa program och datorer
För en del programpaket har ÅA licenser som även täcker personalens hemanvändning på egna datorer Microsoft Office och Windows uppdatering Diverse olika programpaket t.ex. Antivirusprogrammet från F-secure Aktuell info i webben på: https://www.abo.fi/personal/anskaffningar Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

22 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Windows hemområde Personlig skivplats på ÅA:s server Direkt nåbar som H:\ elller via ikonen ”Home” från akademins windowsdatorer Som \\pchome1.abo.fi\pchome1\username alt. \\pchome2.abo.fi\pchome2\username från en dator kopplad via VPN Även nåbar med sftp (t.ex. pchome2.abo.fi) För anställda är kvoten 600 MB Backup av hemområdet varje natt Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

23 Personligt webbområde
Används för att lagra filer som hör till en personlig webbsida på adressen alt. Tillgängligt som \\web\username från en windowsdator i akademins nät Från Linux som /wwwusers/username, även via sftp till login.abo.fi Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

24 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Institutionsområden Många ämnen har även ämnesgemensamma skivområden för lagring av gemensamt data Ämnesområdet finns på DC:s (windows)server “pcinst” Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

25 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Scratch En sk. scratchskiva finns tillgänglig som \\scratch\username (windows) resp. /scratch/username (linux) Endast för temporär lagring av filer, ingen säkerhetskopiering, inga kvoter Vid behov raderar DC filer Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

26 Trådlöst datanät (WLAN)
Trådlöst nät finns i de flesta av akademins byggnader i Åbo, Vasa och J:stad I Åbo är nätet en del av SparkNet SparkNet täcker även Turun Yliopistos campus samt vissa av Åbo stads utrymmen I Vasa är nätet Wireless Mobile Vaasa som täcker de lokala högskolorna Gäster kan få tillfälliga SparkNetkonton Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

27 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Internet hemifrån ADSL - högskoleavtal Ansökningsblanketter och info i portalen på Datacentralen > Internetanslutningar Vissa webbsidor och tjänster fungerar inte utifrån utan VPN-förbindelse. VPN-guide : https://www.abo.fi/personal/vpn (Vanlig modemservice gratis för anställda (+ vanlig samtalsavgift)) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

28 Privata datorer i akademins nät
Datorn berörs av akademins regler för nätkopplade datorer Virusskydda din dator! Se till att den har aktuella säkerhetsuppdateringar! Datorn får inte agera server i akademins nät Observera upphovsmannarätten för musik/film etc. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

29 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Mera Information Akademins webbsidor : DC:s sidor i webben: DC:s information för nyanställda https://www.abo.fi/personal/dcnyanstallda Se även specialnumret av DC-Papperet med information för gulnäbbarna Personalutbildning med även IT-kurser https://www.abo.fi/personal/pu Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo


Ladda ner ppt "Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo"

Liknande presentationer


Google-annonser