Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad och hur gör jag som läkare??? Behandling?. Utmaning som läkare Att förklara det vi inte vet någonting om. Dåligt definierat kunskapsområde. Svåra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad och hur gör jag som läkare??? Behandling?. Utmaning som läkare Att förklara det vi inte vet någonting om. Dåligt definierat kunskapsområde. Svåra."— Presentationens avskrift:

1 Vad och hur gör jag som läkare??? Behandling?

2 Utmaning som läkare Att förklara det vi inte vet någonting om. Dåligt definierat kunskapsområde. Svåra patienter – inget psykiatriskt av psykiatriker Inga kliniska strategier på svåra somatiseringspatienter. Tålig för kritik – man för känsliga saker på tal.

3 Utmaningar med somatiserande patienter Långvariga diffusa symptom Känsliga frågor undviks genom snabbt fokusskifte till somatiska symptom. Avskyr psykologiska förklaringar - psykofobi Motsträvig patient – för det på tal.

4 Vad gör man? Ta god tid! – Relation – Skapa förtroende – Ta komandot Smärtdebut?

5 Intervjuteknik Noggrann anamnes om kroppsliga besvär.

6 Kroppsliga symptom associerade med Depression – Sömn, insomnande. – Hur mår du när du vaknar? – Matlust – Koncentration? Minne? – Orken/flytet – Svårt komma till skott? Bestämma sig? – Smärta? Ångest – hjärtklappning – svettning – darrig? (inre darrning?) – svårt att få luft? kvävningskänsla? – illamående? – yrsel? ostadighet? – matthet i kroppen? – stickningar? domningar?

7 7 HhhadhhhhhhhhhAD-skalan

8 Steven James Linton Örebromanualen för screening av patienter med muskuloskeletala besvär (tidig identifiering av patienter i riskzonen för kronisk smärta)

9 Anamnes Funktion – Vad gör du på dagarna? – Beskriv din dag Vad vill patienten? – Vad vill du jag ska hjälpa dig med? – Om du vaknar imorgon och alla besvär är borta – vad gör du då?

10 Status Noggrant kroppsligt status

11 Men man ser ju inget i status!? Inga psykiska symptom

12 Status Uttrycker sig på speciella sätt Motsägelsefulla uppgifter Överdrifter Fria associationer – Kaotisk kommunikation kring sjukligheten – Triviala krämpor = medicinska sjudomar – Utredningshypotes= medicinsk hypotes – Vitaminpiller = behandling

13 Status Offerroll – Missnöje med tid läkare – Ej lyssnad på – Vården har inte brytt sig Fel eller verkningslös medicin Tyngd av andras misslyckanden

14 Status Sjukdomsfokusering - sysslar med egna sjukligheten Dysfunktionalitet – Svårt se vilket liv pat lever, dysfunktinellt liv Svårt skilja vem pat är Personlighetsstörning? – Reagerar för lite eller för mycket i förhållande till situation

15 Status Tidsramar sprängs Intensiv appelerande kommunikation Motsägelsefull självbild Motöverföring Mår dåligt själv som doktor – förbryllad av motsägelsefull kommunikation

16 Förklara! Förklara

17 Förklara diagnosen Individualisera beskedet. Använd icke värderingsladdade ord. – Stress istället för ångest Förklara – Ångest – Smärta, typ av smärta – Samband med biopsykosociala modellen

18 Att förklara diagnosen Normalisering Gränssättning Överförbrukning av farmaka gör skada. – Sätt ut. – Ge inte ny medicin bara för att göra något. – Mer av samma” är kontraterapeutiskt.”Less is more” Betona god prognos Betona det egna ansvaret – Det finns saker du kan göra för att bli bättre… Exponering – För livet…

19 Strategi Svårare somatisering

20 Strategi - vid kronisk somatisering Ta kommandot i relationen. Låt dig inte styras av patientens pockande krav Hävda din egen uppfattning Utrusta dig med tålamod Lägg upp en strategi som du tror är realistisk

21 Behandlingsstrategi Rimlig målsättning – Frisk patient?? – Inte symptomfrihet – acceptans för symptom – Minskad sjukvårdskonsumtion Kronisk åkomma (jfr diabetes) med mål: – Ingjuta realism - inte hoppas på bot Förhindra komplikationer

22 Strategi En eftermiddag/månaden för somatiserande patienter Längre besökstid. Handledning Forum för diskussion med kollegor

23 Strategi Bilda team för mångsökare på vårdcentralen. – konsensus Projekt mångsökare – ta till åtgärdsprogram, team. Samarbete, med initierad psykiater – Föreningen för Konsultationspsykiatri

24

25 Kosnadseffektivitet 8 timmars utbildning i somatiseranade patienter: – 23% reduktion av sjukvårdskostnader utanför primärvården. – 16% reduktion av kostnader för inneliggande patienter. – 15% kostnadsreduktion hos studiegrupp jämfört med med kontrollgrupp. Morris et al 1998

26 Specialdesignad KBT hjälper vid somatiseringssyndrom »Författarnas slutsatsvar att KBT är mer effektiv än aktuell modernbehandling.« CECILIA SVANBORG, överläkare, Psykoterapienheten City, Norr 84 patienter 10 sessioner KBT Effekt kvarstår efter ett år. Sjukdomhistoria 25 år. Minskad vårdkonsumtion. Allen LA, Woolfolk RL, Escobar JI, Gara MA, Hamer RM. Cognitive-behavioral therapy for somatization disorder: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2006;166(14):1512-8.

27 Acceptance and CommittmentTherapy vid kronisk smärta Acceptance and CommittmentTherapy vid kronisk smärta RCT, 32 deltagare fördelade på ACT eller MDT RCT, 32 deltagare fördelade på ACT eller MDT – ACT = 10 enskilda sessioner – Multidisciplinär behandling (MDT)= 22 sessioner med sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut, läkare plus amitriptyline. – Eftermätning vid 3.5 och 6.5 månader Resultat I ACT gruppen jämfört med MDT: Resultat I ACT gruppen jämfört med MDT: - Högre funktionsnivå trots smärta - Lägre smårtintesitet - Lägre obehag av smärta - Mindre handikappa pga smärta - Mindre rädsla för att skada sig igen Wicksell, R. K., Melin, L., Lekander, M., & Olsson, G. L. (2009). Wicksell, R. K., Melin, L., Lekander, M., & Olsson, G. L. (2009).

28 Litteraturtips Psykologiska mekanismer

29 Behandling Acceptance and Committment Therapy

30 Sammanfattning Akut/ kortvarig smärta Långvarig smärta – Nociceptiv – Neupatisk – Oklar Depression Ångestsyndrom Beroende Somatoformt syndrom

31 Gör tvärtom! En aktiv patient En passiv doktor

32

33 Hur stort är problemet?

34 Mångbesökarmodellen 2004-2005 Kalmar, 70 patienter som Sökt på akutmottagning >4 ggr senaste året och blivit inlagda. Ca 50% hade en psykiatrisk diagnos. Utredning multidisciplinärt team under ett dygn. ITVA har en mångbesökarsjuksköterska som tjänstgör 50 procent och som dagligen genom ett ITstöd

35 Västra Götaland Mångbesökarna utgör cirka fyra procent av alla patienter vid regionens akutmottagningar. Tillsammans står de för cirka 15 % av totala antalet besök på akutmottagningarna.

36 Storkonsumenter av primärvård 7 av 10 sökte för medicinskt oförklarade symtom 4 av 10 var kroniska somatiserare Ingen sökte för uteslutande psykiska problem Gruppen med somatisering minst tillfredställda med sin kroppsliga ssyndrom var

37 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning 30 % hade medicinskt oförklarade symtom De hade fler symtom De mådde sämre De fungerade sämre De hade högre psykisk sjuklighet Ett fåtal (11 %) med psyk diagnos ville ha psykiatrisk/psykologisk kontakt

38 Psykiatri i primärvård Gotlandsstudien (1983-84) Psykiatriskt utbildningsprogram inom primärvård! -> -> -> återgång efter tre år Antidepr lm  Suicid kvinnor  d Suicid kvinnor  d Sjukskrivning depression  Bzd 

39 Kosnadseffektivitet 8 timmars utbildning i somatisernade patienter: – 23% reduktion av sjukvårdskostnader utanför primärvården. – 16% reduktion av kostnader för inneliggande patienter. – 15% kostnadsreduktion hos studiegrupp jämfört med med kontrollgrupp. Morris et al 1998


Ladda ner ppt "Vad och hur gör jag som läkare??? Behandling?. Utmaning som läkare Att förklara det vi inte vet någonting om. Dåligt definierat kunskapsområde. Svåra."

Liknande presentationer


Google-annonser