Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gör vi när Anna faller, och fort- sätter att falla?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gör vi när Anna faller, och fort- sätter att falla?"— Presentationens avskrift:

1 Vad gör vi när Anna faller, och fort- sätter att falla?
foto: Bildarkivet.se

2 Gör en noggrann analys av fallhändelsen Haverikommission
Gå igenom fallrapporten och gå tillbaka till gamla fallrapporter och jämför. I vilka situationer faller Anna? Fråga er varför Anna föll just idag? Tänk på vad som hänt tidigare på dagen och natten innan. Vad säger svaren er? Finns det mönster? Detektivarbete Foto: Tina Stafrén Fallrapporten är ett viktigt arbetsredskap för dig och de du arbetar tillsammans med. Den finns till för att tydliggöra det som hänt – en sorts ”haverikommission” – och syftet är att förebygga nya fall. Om Anna har fallit tidigare bör ni titta bakåt och systematiskt gå igenom tidigare rapporter och beslut. På så vis kan det bli möjligt för er att upptäcka eventuella mönster som kan ge ledtrådar till lämpliga förebyggande åtgärder. Fyll i fallrapporten så noga du kan. När du fyller i händelseförlopp, titta inte bara vad som hänt under själva fallet. Fråga även om något speciellt hänt timmen innan och även dygnet innan. Anna kanske t.ex. sov oroligt natten innan. Ställ dig frågan ”Varför föll Anna just den här dagen”, inte bara just det här tillfället. Egna kommentarer:

3 Gör en fallutredning för Anna. Vad är problemet????.
Går osäkert, snubblar till, tar felsteg? Svårigheter att resa sig upp från en stol? Rätt styrka på glasögon? Orolig? Lågt blodtryck, yrsel? Biverkningar? Trött dagtid? Dålig aptit? Rädd att röra på sig? Reser sig direkt från liggande till stående? Behöver gå på toa ofta? Gång och förflyttning Fysisk förmåga Syn och hörsel Beteende Allmänt hälsotillstånd Läkemedel Sömn Mat och dryck Fallrädsla Aktivitet Kontinens Gör en ordentlig genomgång av Anna och hennes hälsotillstånd. Vad kan du och dem du arbetar tillsammans med påverka så att risken för fall minskar? Om du titta på Anna när hon är i rörelse, har hon till exempel svårt att resa sig från en stol? Då kan det bero på att hon har svaga benmuskler på grund av att hon sitter stilla för mycket. Då kan du enkelt träna detta genom att Anna får resa sig upp från stolen några extra gånger varje dag. Du kan även se över generellt hur mycket Anna rör på sig och fundera på hur du ska kunna stimulera henne till att vara fysiskt aktiv. Egna kommentarer:

4 Nedsatt neuromuskulär förmåga är den största riskfaktorn för fallolycka
Nedsatt neuromuskulär förmåga kan bero på många olika orsaker t.ex. inaktivitet sjukdom näringsbrist läkemedelsbiverkningar m.m. Den nedsatta förmågan kan visa sig på flera olika sätt t.ex. genom: försämrad gångförmåga - gången blir långsammare, stegen kortare och perioden med båda fötterna i marken längre nedsatt ADL-fömåga nedsatt reaktionsförmåga Hur ser det ut för Anna? foto: Bildarkivet.se De vanligaste orsakerna till att äldre faller, och förmodligen därför även Anna, är nedsatt neuromuskulär förmåga, nedsatt syn, nedsatt kognitiv förmåga och återkommande blodtrycksfall. Egna kommentarer:

5 Utmana Annas balans och benstyrka
Hålla balansen när man lyfter armarna mot taket gånger Resa sig upp från en stol några extra gånger Blunda och hålla balansen i några sekunder Ställa sig på tå 5 gånger Titta bakom ryggen åt båda håll Gå i trappa Ta en svängom tillsamman Gå med långa steg Gå kortare sträckor med lite högre hastighet Gå där underlaget är lite ojämnt Vad lockar Anna till att vara i rörelse? Kan ni träna på just den situation som Anna föll? Träna säkert!! Du kan även se över generellt hur mycket Anna rör på sig och fundera på hur du ska kunna stimulera henne till att vara fysiskt aktiv. Hur ser dagen ut för Anna? Får hon utmaningar lite då och då så att hon kan vara i så god form som det är möjligt för henne. Vad lockar Anna till att vara i rörelse? Om ni kan se att Anna faller i någon speciell situation, kan ni träna på just den situation? Egna kommentarer: foto: Bildarkivet.se

6 Hjälp Anna så att hon har de synhjälpmedel hon behöver
- Kontroll av syn - Glasögon med rätt styrka - Rena glasögon - Använd glasögon som finns - Progressiva/dubbelslipade glas kan vara en snubbelrisk. Belysning – lika många watt som ålder Har Anna de glasögon hon behöver, använder hon dem, har hon kontrollerat synen på sistone, är belysningen tillräckligt stark där hon vistas? Håll lite koll på Anna om hon har fått nya glasögonen. Det tar ett tag att vänja sig vid dem och under den tiden kan fallrisken öka. Egna kommentarer: Foto: Tina Stafrén

7 Hjälp Anna i kontakten med sin läkare när Annas läkemedel ses över
Du som vårdpersonal och arbetar närmast Anna har en viktig uppgift att uppmärksamma och rapportera läkemedels- biverkningar. 8-30 % av fallincidenterna beror på läkemedelsbiverkningar, högst är siffran för dementa på särskilt boende. Yrsel Allmän trötthet Värk och smärta Aptitförlust Bröstsmärtor Sömnbesvär Stelhet Du som arbetar nära Anna och känner henne bäst är till stor hjälp vid läkemedelsgenomgångar. Du vet hur hon brukar vara och när något inte är som det ska. Risken för fall är störst i samband med att Anna får ett nytt läkemedel. Egna kommentarer: foto: Bildarkivet.se 7

8 Hjälp Anna att få i sig varierat, näringsrikt och tillräckligt med mat
Viktigt att Anna får i sig tillräckligt med energi för att bibehålla vikten och för att orka med dagen. Bättre med några extra kilon – det ger bra stötdämpning och belastar skelettet. Att äta bra är viktigt för att fysisk aktivitet ska göra Anna starkare. För lite dryck blir Anna yra, trötta, glömska och ostadiga av. Se över Annas matsituation och kontrollera att hon får i sig den mat hon behöver? Tappar Anna i vikt? Om Anna äter dåligt, kan det finnas något som stimulerar aptiten? Har hon för lång nattfasta? Äter hon mellanmål och kvällsmål. Sitter Anna bra när hon äter så hon kan svälja ordentligt? Har Anna en trevlig miljö runt omkring sig när hon äter? Som äldre är det bra att väga 10% extra kilo utöver normalvikt. Egna kommentarer: 8

9 Hjälp Anna att ta mindre risker i vardagen?
Träna aktiviteten så att Anna klarar att utföra den på ett säkrare sätt Kan vi hjälpa Anna att göra aktiviteten på ett annat sätt? Tillsyn Hjälp Anna att ta mindre risker i vardagen? Exempel på riskfyllda aktiviteter: Påklädning i stående Plocka fram något från en hylla nära golvet Ta fram något från ett skåp högt uppe Snabbt resa sig från liggande till stående Ha bråttom I fallrapporten har du och dina arbetskamrater kanske kommit fram till att Anna ofta faller i liknande situationer, t.ex. när hon klär på sig. Fundera på hur du kan göra för att detta ska bli säkrare för Anna. Egna kommentarer: Foto: Tina Stafrén

10 Ordna så att Annas toalettbesök blir säkra
Många faller mellan säng och toalett Säker väg till toalett Belyst väg till toalett dag som natt Sängplats nära toalett Schema för toalettbesök Fallrapporter har visat att det är vanligt att äldre faller när de ska gå på toaletten. Här ser du några åtgärder som kan göra Annas väg till toaletten säkrare. När äldre faller nattetid i samband med toalettbesök kan de bero på att blodsockernivån är låg pga. lång nattfasta. Uppmuntra Anna att äta ett bra kvällsmål. Egna kommentarer: foto: Bildarkivet.se 10

11 Ordna det säkert i Annas lägenhet
God framkomlighet i och mellan samtliga rum. Minimera snubbelrisker. Saker som används ofta finns lättillgängliga. Bra belysning i hela innemiljön – lika många watt som ålder. Belysning nattetid. Stabila skor med hälkappa. Se över framkomligheten hemma hos Anna. Kanske behöver Anna möbler att hålla sig i när hon går runt i sin bostad. Går hon med rollator är det däremot viktigt med utrymme. Behöver Anna släppa eventuellt gånghjälpmedel ibland och finns det då något för henne att hålla sig i. Egna kommentarer: foto: Bildarkivet.se 11

12 Höftskyddsbyxa Fundera på höftskyddsbyxa om Anna själv fullständigt klarar på- och avtagning av byxan på ett säkert sätt eller alltid får hjälp med detta och om hon: faller trots fallpreventiva åtgärder haft en tidigare höftfraktur har nedsatt kognitiv förmåga har diagnostiserad osteoporos eller stark misstanke om detta har undervikt Finns i olika utformningar – gå in på Det är viktigt att höftskyddsbyxan inte ersätter andra fallförebyggande åtgärder. Här ser du vad du kan ta hänsyn till när du funderar på om du ska rekommendera Anna att använda byxan. Egna kommentarer:

13 Utmana Annas balans och benstyrka
Exempel: Hålla balansen när man lyfter armarna mot taket gånger Resa sig upp från en stol några extra gånger Blunda och hålla balansen i några sekunder Ställa sig på tå 5 gånger Titta bakom ryggen åt båda håll Gå i trappa Ta en svängom med Anna Gå med långa steg Gå kortare sträckor med lite högre hastighet Gå där underlaget är lite ojämnt Vad lockar Anna till att vara i rörelse? Kan ni träna på just den situation som Anna föll? Träna säkert!!


Ladda ner ppt "Vad gör vi när Anna faller, och fort- sätter att falla?"

Liknande presentationer


Google-annonser