Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Pejling Dalarna” Hur ser befolkningen i Dalarna på Dalarna? Beställd av REGION DALARNA LÄNSSTYRELSEN Genomförd av:TEMO AB Redovisad i november 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Pejling Dalarna” Hur ser befolkningen i Dalarna på Dalarna? Beställd av REGION DALARNA LÄNSSTYRELSEN Genomförd av:TEMO AB Redovisad i november 2005."— Presentationens avskrift:

1 “Pejling Dalarna” Hur ser befolkningen i Dalarna på Dalarna? Beställd av REGION DALARNA LÄNSSTYRELSEN Genomförd av:TEMO AB Redovisad i november 2005

2 Page 2 © TEMO AB 2005 Bakgrund och syfte I arbetet med att forma en ny strategi för Dalarna, består en viktig del av att närmare utreda hur befolkningen i Dalarnas län egentligen ser på ”sitt” Dalarna. Vilken bild har de av ”sitt” Dalarna idag och vad anser man om framtida Dalarna. Undersökning har fokus på att ge en övergripande bild av hur de boende i Dalarna ser på Dalarna och livet i Dalarna. Att titta på ev skillnader i olika undergrupper har varit av underordnad betydelse. Under 2004 genomförde Region Dalarna och Temo en kvantitativ mätning med syfte att visa vilken bild svenskarna har av Dalarna. Många av frågorna från den undersökningen finns med även i denna undersökning.

3 Page 3 © TEMO AB 2005 ► 7 av 10 känner en stark dalaidentitet ► 95 procent tycker att Dalahästen är en symbol för Dalarna ► 9 av 10 trivs där de bor och hälften tycker det känns bra att bo i en ”semesteridyll” ► 3 av 4 anser att ökad inflyttning av människor från andra regioner, länder och kulturer gynnar utveckling i Dalarna ► 9 av 10 anser att det är viktigt att de som flyttar till Dalarna snabbt kommer in i samhället och känner sig välkomna ► 3 av 4 anser att jämställdhet mellan kvinnor och män är viktig för Dalarnas utveckling ► 8 av 10 anser att prioritering av miljöfrågor och ekologisk hållbarhet är viktigt för Dalarna Sammanfattning:

4 Page 4 © TEMO AB 2005 ► 9 av 10 har högst 45 minuters restid mellan bostad och arbete/studier ► 6 av 10 åker till jobbet i egen bil ► Hälften kan inte tänka sig åka kollektivt till jobbet men 2 av 3 kan tänka sig samåka ► Över hälften tycker att vägnätet håller låg standard ► 8 av 10 läser en regional tidning ► 3 av 4 är med i någon förening ► 8 av 10 känner sig handlingskraftiga ► 9 av 10 tycker det är viktigt att ta ansvar för det som händer i samhället på lokal nivå men 2 av 3 upplever att de inte kan påverka politiska beslut ► 4 av 10 tycker inte att Dalarnas arbetsmarknad är bra

5 Page 5 © TEMO AB 2005 Hur länge har du bott i Dalarna? En av tre är födda i Dalarna och har bott i Dalarna hela sitt liv Bland dem med stark dalaidentitet är det 43 procent som är födda och har bott i Dalarna hela sitt liv. Bas: alla

6 Page 6 © TEMO AB 2005 Har du bytt bostadsregion någon gång i ditt vuxna liv (efter 18 år)? Sex av tio har bytt bostadsregion minst 2 gånger i sitt vuxna liv Egen företagare samt de med hemmavarande barn över 18 år är de som bytt bostadsregion i större utsträckning jämfört med övriga. Bas: alla

7 Page 7 © TEMO AB 2005 Finns det något som skulle kunna få dig att flytta från Dalarna? Hälften skulle kunna tänka sig att flytta från Dalarna De yngre anger i större utsträckning att det finns saker som skulle kunna få dem att flytta från Dalarna. Bas: alla

8 Page 8 © TEMO AB 2005 Hur stor eller liten är sannolikheten för att du kommer att byta bostadsort inom en 5-års period? En av fyra tror att de kommer att byta bostadsort inom en 5-års period Bas: alla

9 Page 9 © TEMO AB 2005 Hur långt tror du i så fall att du kommer att flytta? Fördelning antal mil (20-50) ser ut så här: Inom 20 mils radie: 13% Inom 30 mils radie: 16% Inom 40 mils radie: 7% Inom 50 mils radie: 1% Tre av tio kommer att flytta inom den egna kommunen eller till grannkommunen Bas: de som sannolikt ska flytta

10 Page 10 © TEMO AB 2005 Om du inte bodde i Dalarna, vart skulle du då kunna tänka dig att flytta? GROVKODAT Stockholm och norr om Dalarna populär ”flyttönskan” Bas: de som kan tänka sig flytta

11 Page 11 © TEMO AB 2005 Hur stark är din Dalaidentitet? Hälften har en stark dalaidentitet Stark dalaidentitet (angett betyg 10, 9 eller 8): 53 procent Medel stark dalaidentitet (angett betyg 7-4): 36 procent Mindre stark dalaidentitet (angett betyg 3, 2 eller 1): 12 procent Bas: alla

12 Page 12 © TEMO AB 2005 Till Dalarna kommer att stort antal semesterfirare, både vinter och sommar. Upplever du det som bra eller dåligt att bo och leva i ett område som andra semestrar i och kanske upplever som semesteridyll? Nio av tio tycker att det känns mycket eller ganska bra att bo och leva i ett område som andra semestrar i Bas: alla

13 Page 13 © TEMO AB 2005 Läser du regelbundet någon lokaltidning? De flesta läser någon lokaltidning Exempel på lokaltidningar: Avesta Tidning Borlänge tidning Dala Demokraten Falu Kuriren Mora Tidning Nya Ludvika Dalademokraten Nya Ludvika Tidning Nya Wermlandstidningen Södra Dalarnas Tidning Bas: alla

14 Page 14 © TEMO AB 2005 Är du med i någon förening? Sju av tio är med i någon förening Bas: alla

15 Page 15 © TEMO AB 2005 Känner du att du kan påverka kommunala beslut? Var sjunde känner att de kan påverka kommunala beslut Bas: alla

16 Page 16 © TEMO AB 2005 När du tänker på ditt liv och boende i Dalarna. Hur viktigt är då följande för dig? Att ha ett boende som man är nöjd med är det som är viktigast Bas: alla

17 Page 17 © TEMO AB 2005 När du tänker på ditt liv och boende i Dalarna. Hur viktigt är då följande för dig? Åtta av tio anser att det är viktigt med en boendemiljö fri från störande trafik Vi ser en tendens till att de med stark dalidentitet tycker att det är viktigare än övriga att ha nära till släkt och vänner. Bas: alla

18 Page 18 © TEMO AB 2005 När du tänker på ditt liv och boende i Dalarna. Hur viktigt är då följande för dig? Sammanfattande bild: Det viktigaste för dalfolket Bas: alla

19 Page 19 © TEMO AB 2005 Vi ber dig nu ta ställning till ett antal påståenden. Ange enligt skalan… Närmare nio av tio trivs där de bor! Bas: alla

20 Page 20 © TEMO AB 2005 Vi ber dig nu ta ställning till ett antal påståenden om Dalarna. Nästa alla anser att dalahästen är en symbol för Dalarna - sju av tio anser att den är positiv Bas: alla

21 Page 21 © TEMO AB 2005 Vi ber dig nu ta ställning till ett antal påståenden om Dalarna. Endast en av tio anser att dalahästen känns trist och tråkig Bas: alla

22 Page 22 © TEMO AB 2005 Vi ber dig nu ta ställning till ett antal påståenden. Ange enligt skalan… Sammanfattande bild: Attityder Bas: alla

23 Page 23 © TEMO AB 2005 Tradition, hantverk, Siljan, skogen och skidåkning står i stor utsträckning för Dalarna Andel som anser att ordet står för DalarnaAndel som anser att ordet är positivt laddat Bas: alla SORTERAT PÅ: Andel som anser att ordet står för Dalarna

24 Page 24 © TEMO AB 2005 Andel som anser att ordet står för DalarnaAndel som anser att ordet är positivt laddat Bas: alla ”Frihet” är ett mycket positivt ord

25 Page 25 © TEMO AB 2005 Andel som anser att ordet är positivt laddatAndel som anser att ordet står för Dalarna Bas: alla Vilja och skapandekraft anser sex av tio står för Dalarna

26 Page 26 © TEMO AB 2005 Vi ber dig ta ställning till följande påståenden. Nio av tycker anser att det är viktigt att de som flyttar till Dalarna snabbt kommer in i samhället och känner sig välkomna De med stark dalaidentitet instämmer i större utsträckning att det är viktigt att ta ansvar för det som händer i samhället på lokal nivå än övriga (94%) Bas: alla

27 Page 27 © TEMO AB 2005 Till Dalarna flyttar människor från olika regioner och olika länder. Vi undrar i vilken utsträckning du anser att det är bra eller dåligt att människor från olika områden flyttar till Dalarna? Majoriteten är positiva till att människor från olika områden flyttar till Dalarna, oavsett region eller land Bas: alla

28 Page 28 © TEMO AB 2005 Hur lång tid tar det vanligen mellan bostaden och din huvudsakliga arbetsplats/studieplats? Fem av tio har max 15 minuter mellan bostaden och arbetsplatsen eller studieplatsen Bas: alla

29 Page 29 © TEMO AB 2005 Hur åker du till jobbet/studieplatsen? Sex av tio tar bilen till jobbet eller studieplatsen Bas: alla

30 Page 30 © TEMO AB 2005 Kan du tänka dig att åka mer kollektivt till arbetet? Majoriteten kan inte tänka sig att åka kollektivt till arbetet Bas: alla

31 Page 31 © TEMO AB 2005 Kan du tänka dig att samåka i bil till arbetet? Sex av tio kan däremot tänka sig att samåka till arbetet Bas: alla

32 Page 32 © TEMO AB 2005 Hur långt i minuter räknat kan du tänka dig att resa till olika ”institutioner” eller- platser, innan det känns jobbigt? Genomsnitt 12 min 14 min 13 min 15 min 13 min 16 min 17 min 16 min 21 min 29 min Sju av tio kan inte tänka sig att resa mer än 14 minuter eller mindre för att komma till en bensinstation Bas: alla

33 Page 33 © TEMO AB 2005 Över 100 beskrivande ord I formuläret hade vi en lång lista med ord som kan beskriva en person. Vi bad respondenterna att kryssa i de ord som de tyckte passade in på dem själva. Det betyder att de lika gärna kan ha kryssat 1 ord som 100 ord…... Utfallet för egenskaperna med mest resp. minst antal träffar visas på följande sidor.

34 Page 34 © TEMO AB 2005 Kryssar för de ord eller påståenden som du tycker stämmer in på dig. Åtta av tio tycker att de är medmänskliga Bas: alla

35 Page 35 © TEMO AB 2005 Kryssar för de ord eller påståenden som du tycker stämmer in på dig. En av fem tycker inte att de hinner förverkliga sig själva Bas: alla

36 Page 36 © TEMO AB 2005 Ålder Kön Utbildning Jämn fördelning mellan män och kvinnor Profil på dem som deltagit i undersökningen… Bas: alla

37 Page 37 © TEMO AB 2005 Sysselsättning Profil på dem som deltagit i undersökningen… En av fem är tjänsteman Bas: alla

38 Page 38 © TEMO AB 2005 Följande bilder jämför utfallet med riksundersökningen. Resultatet från riksundersökningen redovisas ibland med egna staplar, och ibland som siffror inom parentes. Skillnaderna ska tolkas varsamt.

39 Page 39 © TEMO AB 2005 Utfallet för riksundersökningen står inom parentes. När du tänker på ditt liv och boende i Dalarna. Hur viktigt är då följande för dig? I riksundersökningen gällde frågan viktighet vid flytt…... (60%)(35%)(5%) (55%) (33%) (7%)(1%)(4%) (43%) (40%) (14%)(4%) (47%) (42%) (9%)(2%) (37%) (28%) (18%)(8%)(9%) (17%) (40%) (33%)(7%)(3%) (23%) (45%) (25%)(5%)(2%) Skillnad mellan grupperna vad gäller boendets viktighet Jämfört med Riksresultatet så anger de boende i Dalarna i större utsträckning mycket och ganska mycket på samtliga påståenden. Bas: alla

40 Page 40 © TEMO AB 2005 Utfallet för riksundersökningen står inom parentes Vi ber dig nu ta ställning till ett antal påståenden om Dalarna. (78%)(13%)(6%)(1%)(2%) (28%)(30%)(28%)(9%)(5%) (9%)(18%)(28%)(20%)(26%) (10%)(36%)(40%)(11%)(4%) (10%)(27%)(40%)(16%)(7%) (2%)(8%)(36%)(30%)(24%) (Nytt påstående 2005) Viss skillnad vad gäller Dalahästen som symbol De boende i Dalarna instämmer i något högre grad i de flesta påståenden jämfört med riksresultatet. Bas: alla

41 Page 41 © TEMO AB 2005 Utfallet för riksundersökningen står inom parentes Vi ber dig nu ta ställning till ett antal påståenden om Dalarna. (4%)(6%)(19%)(22%)(49%) (8%) (23%)(21%)(40%) (0%)(2%)(60%)(25%)(13%) (0%)(11%)(61%)(19%)(8%) (Nytt påstående 2005) Viss skillnad vad gäller inställningen till arbetsmarknaden i Dalarna De boende i Dalarna instämmer i högre grad i de flesta påståenden jämfört med riksresultatet. Bas: alla

42 Page 42 © TEMO AB 2005 Jämförelse värdeord Dalarna - Riks Andel som anser att ordet står för DalarnaAndel som anser att ordet är positivt laddat Bas: alla Boende i Dalarna associerar de flesta orden starkare till Dalarna jämfört med riskresultatet. (84%) (87%) (84%) (81%) (87%) (79%) (17%) (80%) (64%) (67%) (64%) (51%) (84%) (53%) (50%) (80%) (61%) (83%) Utfallet för riksundersökningen står inom parentes SORTERAT PÅ: Andel som anser att ordet står för Dalarna

43 Page 43 © TEMO AB 2005 Andel som anser att ordet är positivt laddatAndel som anser att ordet står för Dalarna Bas: alla (Nya ord 2005) Dessa ord testades enbart i denna undersökning Värdeord som tillkom i ”dalaundersökningen”


Ladda ner ppt "“Pejling Dalarna” Hur ser befolkningen i Dalarna på Dalarna? Beställd av REGION DALARNA LÄNSSTYRELSEN Genomförd av:TEMO AB Redovisad i november 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser