Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering"— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering
Johan Malmros Fastighetsavdelningen, Gotlands kommun

2 10 år av energieffektivisering
138 miljoner kronor

3 Värmeförbrukning

4 Elförbrukning

5 Vattenförbrukning

6 Ständiga förbättringar
Energiförbrukning Försämring Ständig förbättring Underhåll Åtgärd Tid

7 Illusion av framgång Energiförbrukning Försämring Åtgärd Tid

8 Framgångsrikt arbete med energieffektivisering
Energiförbrukning Ständig förbättring Åtgärd Tid

9 Systematiskt förbättringsarbete
Planera Samla in och analysera data Fastställ gundorsaker Ta beslut baserade på fakta Lär Se till att förbättringen vidmakthålls Ta lärdom av förbättringsarbetet Kan åtgärden appliceras på andra objekt? Lär Planera Studera Gör Studera Kontrollera att de genomförda åtgärderna ledde till avsedd förbättring Gör Genomför åtgärder

10 Systematiskt förbättringsarbete Energieffektivisering
Datainsamling (statistikdatabas) Rangordning (besparingspotential) Jämför med andra fastigheter (Kan lösningen appliceras på andra objekt?) Prioritering (val av fastigheter) Inventering (av utvalda fastigheter) Lär Planera Förankra resultat (Ny dokumentation, DU-pärm, ritningar, rutiner) Beräkning och utvärdering (Excelfil) Förbättringsförslag (projektförslag) Studera Gör Verifiera resultat (uppföljning statistik, projektrapporter) Beslut om åtgärder (budgetprocess) Genomför föreslagna åtgärder

11 Datainsamling & Rangordning
Besparingspotential = (Förbrukning – Målvärde) x BRA

12 Prioritering

13 Värme: Ventilation, Transmission och Varmvatten
Inventering Värme: Ventilation, Transmission och Varmvatten El: alla elförbrukare, bedömning av driftstid Vatten: Alla tappställen och kända flöden

14 Beräkning och utvärdering Förbättringsförslag
Om värmeförbrukningen har störst besparingspotential inventeras byggnaden avseende Ventilation, Transmission och Varmvatten

15 Beslut om åtgärder Genomförande av åtgärder
Sker vid beredning av nästkommande års budget Genomförande av åtgärder Åtgärderna genomförs av intern eller extern konsult

16 Verifiera resultat Resultatet följs upp ca ett år efter godkänd slutbesiktning månader behövs för jämförelse med tidigare statistik. Beslut togs att följande projekt ska följas upp under 2008: Rapphönan Slite – byte av värmeväxlare, flödesbestraffning Torpet Vibble – byte av armaturer ,vattenförbrukning Gläntan Roma – byte av armaturer och wc, värme och vattenförbrukn Verkstadsskolan 2 – Isolering tak, värmeförbrukning Romakloster 2:3 – återvinning ventilation, el och värmeförbrukning Solberga by03 – återvinning mätvatten, vattenförbrukning

17 Förankra resultat Jämför med andra fastigheter
Resultatet förankras genom att dokumentation, DU-pärmar och ritningar uppdateras Nya rutiner för skötsel av gammal/ny utrustning införs Jämför med andra fastigheter Kan lösningen appliceras på andra byggnader?

18 Att tänka på Tydliga mål avseende energianvändning

19 Att tänka på Utfallet ska läsas av och följas upp minst en gång per månad. Hög/låg förbrukning samt trender ska förklaras.

20

21 Att tänka på Tydlig ledning
Tydligt engagemang från ledning och politiker krävs för ett effektivt genomförande. Inriktningsbeslut, mål och styrtal, budget ska vara uttalat och dokumenterat. Regelverk Besluta om regler för driftoptimering t.ex. temperaturregler, drifttider under semester och lov, natt/helgsänkning m.m Var medveten om konsekvenserna för ovanstående Besluta om regler för ny och ombyggnation – projektanvisningar.

22 Exempel: Fårösundskolan
Förskola och Grundskola åk 1-9 5061 m2 BRA

23 Exempel: Fårösundskolan
2004 Tidsstyrning av ventilation (minskad drifttid) Utbyte av fönster 2-glas till 3-glas Utbyte av dörrar

24 Exempel: Fårösundskolan
Två oljepannor och en elpanna utbytta mot fjärrvärme Shuntgrupper till värme- och ventilationsaggregat bytta Pumpar bytta till energisnåla pumpar. Stamventiler på värmesystemet injusterade Gammal styr- & regleranläggningen ersattes med en ny datoriserad anläggning. Injustering av alla radiatorer i tre av byggnaderna. Utbyte av belysningsarmaturer i delar av byggnad 02 och hela byggnad 03

25 Exempel: Fårösundskolan
Före (2003): Elförbrukning: 53,6 kWh/m2, 271 Mwh Värmeförbrukning: 184,2 kWh/m2, 932 MWh

26 Exempel: Fårösundskolan
Före (2003): Elförbrukning: 53,6 kWh/m2, 271 MWh Värmeförbrukning: 184,2 kWh/m2, 932 MWh Efter (2008): Elförbrukning: 40,9 kWh/m2, 207 MWh Värmeförbrukning: 122,9 kWh/m2, 622 MWh

27 Exempel: Fårösundskolan
Besparing Elförbrukning: 64 MWh kr/år Besparing Värmeförbrukning: 310 MWh kr/år Investering: kr Återbetalningstid ca 7 år

28 Kvar att göra Projekteringsanvisningar VVS och styr - stoppa inflödet av fel Exempel Mätning av alla media på byggnadsnivå Separat mätning av fastighetsel och verksamhetsel Klassning på pumpar Återvinningsgrad ventilation SFP-värde samt övriga krav på fläktar Regler för byggnation Krav på maximal energiförbrukning Green Building Övrigt Automatisk mätaravläsning med larm vid avvikelser större än xx procent Minska förbrukning av verksamhetsel


Ladda ner ppt "Energieffektivisering"

Liknande presentationer


Google-annonser