Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bevakning av driftplatser. C-stadA-stad Kontakttågklarerare. När det förekommer verksamhet på en driftplats som är stängd skall det finnas en kontakttågklarerare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bevakning av driftplatser. C-stadA-stad Kontakttågklarerare. När det förekommer verksamhet på en driftplats som är stängd skall det finnas en kontakttågklarerare."— Presentationens avskrift:

1 Bevakning av driftplatser

2 C-stadA-stad Kontakttågklarerare. När det förekommer verksamhet på en driftplats som är stängd skall det finnas en kontakttågklarerare utsedd. Kontakttågklareraren har följande uppgifter. 1.Dokumentera uppgifter om trafikverksamheter på driftplatsen och eventuella överenskommelser med tågklareraren för driftplatsen innan den stängdes. 2.Vara larmmottagare. 3.Ta emot, dokumentera och vidarebefordra anmälningar om avslutade trafikverksamheter. 4.Ge medgivande till en spärrfärd att passera de signaler som tågklareraren för den nu stängda driftplatsen angav innan den stängdes. B-stad

3 C-stadB-stadA-stad Ändring av bevakning 1.Om det finns angränsande bevakningssträckor som hör till system M ska lokaltågklareraren snarast anmäla den förändrade bevakningen till tågklareraren för driftplatsen i bevakningssträckans andra ände. 2.Även när man ändrar från stängd till bevakad driftplats planenligt. Endast planerad stängning av en driftplats är undantagen 3.De olika bevakningsformer som skall anmälas till berörda är System H: Fjärrbevakad, Lokalbevakad och Stängd. System M: Bevakad, Obevakad och Stängd. 4.När man ändrar bevakningsform oplanerat skall tågledaren vara informerad om detta. Tågledaren skall alltid veta statusen på området som hon/han är tågledare för.

4 C-stadB-stadA-stad Från stängd till bevakad i system H och M. 1.Tågklareraren som skall ta upp bevakningen (B-stad) ringer till eventuell kontakttågklarerare för driftplatsen och inhämtar, samt dokumenterar uppgifter av betydelse för trafiksäkerheten. 2.Sedan ringer tågklareraren som skall ta upp bevakningen (B-stad) till C- stad och A-stad och anmäler att bevakningen tagits upp. 2

5 C-stadB-stadA-stad Från obevakad till bevakad i system M. 1.Tågklareraren som skall ta upp bevakningen (B-stad) ringer till C-stad eller A-stad för att ta reda på uppgifter av betydelse för trafiksäkerheten. (Det kan vara uppgifter om ordergivning). 2.Beroende på om sträckan fri, avspärrad eller att det förekommer trafikverksamhet på sträckan får Tkl agera på olika sätt. 3.Om bevakningssträckan är fri skall Tkl. 4.Kontrollera uppgiften om att bevakningssträckan är fri. 5.Ställa huvudsignalerna till stopp. 6.Anmäla till C-stad och A-stad att B-stad är bevakad. 1

6 C-stadB-stadA-stad Från obevakad till bevakad med tåg på bevakningssträckan 1.Om man skall ta upp bevakning av en obevakad driftplats (B-stad) och det finns tåg på bevakningssträckan måste man kontrollera var tåget finns. 2.Detta kan göras genom att tågklareraren ser tåget med slutsignal eller får besked från föraren var tåget finns. 3.Om det har passerat B-stad skall man få bekräftat att inga fordon lämnats kvar på sträckan innan B-stad.

7 C-stadB-stadA-stad Tåget finns mellan A-stad och B-stad, på väg mot B-stad. 1.Om tåget befinner sig mellan A-stad och B-stad på väg mot B-stad skall Tkl B-stad: 2.Dokumentera att tåget finns mellan A-stad och B-stad. 3.Ställa alla huvudsignaler till stopp. 4.Orderge tåget att B-stad är bevakad. 5.Anmäla och dokumentera bevakningen till C-stad och A-stad. 6.Anmäla till tågklareraren i C-stad att tåget inte passerat B-stad. Då skall tågklareraren i C-stad dokumentera att klartanmälan för tåget upphört att gälla.

8 C-stadB-stadA-stad Tåget finns i B-stad 1.Om tåget finns i B-stad skall man. 2.Dokumentera att tåget finns i B-stad 3.Ställa alla huvudsignaler till stopp. 4.Orderge tåget att B-stad är bevakat 5.Anmäla och dokumentera bevakningen till C-stad och A-stad. 6.Göra inanmälan för tåget till A-stad. 7.Anmäla till tågklareraren i C-stad att tåget finns i B-stad. Då skall tågklareraren i C-stad dokumentera att klartanmälan för tåget upphört att gälla.

9 C-stadB-stadA-stad Tåget har passerat B-stad och är på väg mot C-stad. 1.Om tåget passerat B-stad på väg mot C-stad och inga fordon lämnats kvar mellan B-stad och A-stad skall man. 2.Dokumentera att tåget befinner sig mellan B-stad och C-stad. 3.Ställa huvudsignaler till stopp. 4.Anmäla och dokumentera bevakningen till C-stad och A-stad. 5.Göra inanmälan för tåget till A-stad.

10 C-stadB-stadA-stad Ta upp bevakningen i B-stad när bevakningssträckan A-stad – C-stad är avspärrad. Om det finns en spärrfärd eller skyddsform som sträcker sig förbi den driftplats som skall bevakas får man inte bevaka driftplatsen. Om spärrfärden eller skyddsformen begränsas av B-stad (A-stad – B-stad eller B-stad – C-stad) kan man bevaka B-stad efter att man utfört vissa åtgärder. Man skall underrätta tillsyningsmannen att B-stad skall bli bevakad. Få besked av tillsyningsmannen för skyddsformen om var han befinner sig.

11 C-stadB-stadA-stad Ändra från bevakad till obevakad När man skall ändra från bevakad till obevakad driftplats finns det vissa villkor som skall var uppfyllda: Bara ett tåg på sträckan. Vid tåg på sträckan skall det ha passerat. Inte gräns för disposition. Om någon av gränsdriftplatserna är stängd skall den känna till att driftplatsen kommer att bli obevakad. Finns det trafikverksamhet på nya bevakningssträckan skall båda gränsdriftplatserna vara bevakade. Ansvarar för att eventuell ordergivning till tåg utförs om förändrad bevakning och underrätta kontrolldriftplatsen.

12 C-stadB-stadA-stad Ställa alla huvudsignaler till stopp och utföra spärråtgärder mot den sträcka som skall vara avspärrad. Anmäla till tågklareraren i C-stad att B-stad är bevakad samt överta och dokumentera avspärrningsanmälan från tågklareraren för C-stad Anmäla och dokumentera till A-stad, att den tidigare avspärrningsanmälan nu gäller till B-stad. Tågklarerarna för A-stad och C-stad skall dokumentera att avspärrningen är förändrad. S

13 Fråga 1 Vilka uppgifter har kontakttågklareraren för en stängd driftplats? 1.Dokumentera uppgifter om trafikverksamheter på driftplatsen och eventuella överenskommelser med tågklareraren för driftplatsen innan den stängdes. 2.Vara larmmottagare 3.Ta emot, dokumentera och vidarebefordra anmälningar om avslutade trafikverksamheter. 4.Ge medgivande till en spärrfärd att passera de signaler som tågklareraren för den nu stängda driftplatsen angav innan den stängdes. C-stadA-stad B-stad

14 Fråga 2 Om det finns angränsade bevakningssträckor som hör till system M ska man anmäla förändrad bevakning i dessa fall. Sant eller Falskt? Från stängd till bevakad ej planenligt. Från obevakad till bevakad planenligt. Från stängd till bevakad planenligt. Från bevakad till obevakad planenligt. Från bevakad till stängd ej planenligt. C-stadA-stad B-stad

15 Fråga 3 När man skall ta upp bevakningen på en tidigare obevakad driftplats utförs vissa saker i en speciell ordning. I detta fall är bevakningssträckan ”fri”. Numrera dessa saker i rätt ordning. 1.Tågklareraren som skall ta upp bevakningen ringer till någon av bevakningssträckans gränsdriftplatser för att ta reda på bevakningssträckans status. 2.Dokumentera uppgiften om att bevakningssträckan är fri 3.Ställa huvudsignalerna till stopp 4.Anmäla och dokumentera till berörda driftplatser bevakningen.

16 C-stadB-stadA-stad Fråga 4 När man skall bevaka upp en driftplats och man får besked om att det är en spärrfärd ute på bevakningssträckan, men den sträcker sig inte förbi den egna driftplatsen skall man ändå ringa och fråga tillsyningsmannen var den är. Varför? 1.Spärrfärden kanske tror att infarten skall vara grön när den kommer dit. 2.Även driftplatsen ingår i spärrfärden om den är gräns för spärrfärden och spärrfärden kan vara inne på driftplatsen. 3.Så att tillsyningsmannen vet att det är möjligt komma in på driftplatsen.


Ladda ner ppt "Bevakning av driftplatser. C-stadA-stad Kontakttågklarerare. När det förekommer verksamhet på en driftplats som är stängd skall det finnas en kontakttågklarerare."

Liknande presentationer


Google-annonser