Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsdepartementet Dialogen med KOM KOM skickade i mitten av augusti 333 kommentarer/frågor till Sverige Processen kan fortsätta när Sverige har besvarat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsdepartementet Dialogen med KOM KOM skickade i mitten av augusti 333 kommentarer/frågor till Sverige Processen kan fortsätta när Sverige har besvarat."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsdepartementet Dialogen med KOM KOM skickade i mitten av augusti 333 kommentarer/frågor till Sverige Processen kan fortsätta när Sverige har besvarat frågorna på ett sätt som KOM anser vara tillräckligt uttömmande för att hantera synpunkterna Formellt godkännande av programmet före sommaren 2015, klart i sak betydligt tidigare

2 Landsbygdsdepartementet KOM:s frågor och synpunkter Detaljeringsgraden generellt –KOM vill ha mer detaljer i programdokumentet –Vissa kompletteringar måste göras, dock vill SE låsa så lite som möjligt med KOM för att undvika tidsödande processer om ändringar ska göras i framtiden Flexibilitet –KOM kan inte acceptera intervall för stödnivåer, t.ex. inom projektstöd, där stödmyndigheten bestämmer stödnivå i varje enskilt fall. Tillämpningen av de olika nivåerna måste i så fall preciseras i program- dokumentet.

3 Landsbygdsdepartementet KOM:s frågor och synpunkter (forts) Uppgifter som saknas –Framförallt när det gäller miljö- och klimatersättningar saknas viktiga delar i förslaget (t.ex. ersättningsnivåer) eftersom bl.a. regler kring förgröningen ännu inte var klara då förslaget överlämnades till KOM. –Denna komplettering av programmet kräver regeringsbeslut Redaktionella synpunkter –Struktur, punktlistor, exempel, balans mellan åtgärder och delåtgärder mm.

4 Landsbygdsdepartementet KOM:s frågor och synpunkter (forts) Kontrollerbarhet och verifierbarhet –KOM vill att det förklaras och förtydligas i programtexten hur uppsatta villkor kan kontrolleras och verifieras

5 Landsbygdsdepartementet Svårlösta frågor Kompensationsbidraget –Diskussioner har förts/förs både om avgränsning och stödvillkor. Djurvälfärdsersättningar –KOM ifrågasätter om åtagandena verkligen går utöver baseline (gäller framförallt suggor och får). Diskussioner pågår.


Ladda ner ppt "Landsbygdsdepartementet Dialogen med KOM KOM skickade i mitten av augusti 333 kommentarer/frågor till Sverige Processen kan fortsätta när Sverige har besvarat."

Liknande presentationer


Google-annonser