Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framgångsrika strategier för högfungerande autister

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framgångsrika strategier för högfungerande autister"— Presentationens avskrift:

1 Framgångsrika strategier för högfungerande autister
Detta är inte slutet – bara början! Framtidskonferensen 10 oktober på Conventum Framgångsrika strategier för högfungerande autister Susanna Larsson/Autistiskt Initiativ © 2014

2 Vad är Autistiskt Initiativ?
Ett Arvsfondsprojekt på 3 år. Av och för högfungerande autister. Unikt är att alla i projektledningen är högfungerande autister, med lång erfarenhet av yrkesliv och studier. Stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan äldre autister och de yngre deltagarna. Drivs av Organiserade Aspergare i samarbete med VildmarksAutisterna.

3 Det här är vi Projektgruppen
Vi är fyra personer, med egen autismdiagnos, som för ett par år sedan påbörjade idén och så småningom formade det vi idag kallar Autistiskt Initiativ. Överst från vänster: Susanna Larsson och Serena Hasselblad. Nederst från vänster: Anders Falk och Ulrika Hylén.

4 Organiserade Aspergare
En rikstäckande förening för högfungerande personer med autismspektrumdiagnos Startade 2008, idag 6 distriktsföreningar och 2 under uppstart Ger en nyanserad bild av vilka förmågor vi besitter Verksamheten jobbar i huvudsak med: Sociala aktiviteter för att bryta isolering och utanförskap Stärka målgruppens ställning i samhället

5 www.vildmarksautisterna.se VildmarksAutisterna VildmarksAutisterna
En förening för autister och ”autist-wannabes” Startade 2011 i Örebro Vill främja vildmarksintresset inom autismkulturen samt sprida en vetenskapligt grundad inifrån-kunskap om autism Verksamheten sysslar i huvudsak med: Sociala aktiviteter i en kravlös friluftsmiljö Informationsträffar, föreläsningar, konferenser m.m

6 Bakgrund Stort behov Diagnosticering av AST ökar Lägre ner i åldrarna
Tidiga insatser… Aspergerklasser, Habilitering m.m. Anpassad atmosfär På autistiska personers egna villkor En miljö där det autistiska perspektivet dominerar NT-kommunikation har stort glapp mellan vad som sägs och vad som menas Bildkälla: ARASAAC

7 ”Diagnos NT”  Brist på originella eller nya tankar
 Fixering vid att prata om oväsentliga, ytliga saker  Säger sådant de inte menar (krävs ständig tolkning)  Brist på starka intressen (djupa kunskaper)  Dåligt detaljseende  Bristande förmåga att tänka själv, relaterar gärna, oreflekterat till andra människor Bildkälla: ARASAAC av Serena Hasselblad projektledare Autistiskt Initiativ

8 Den autistiska hjärnan (X – Kunskapsområden Y – Begåvningsnivå)
Begåvningsprofil - Kraftigt varierande förmågor vid AST - Omgivningen felbedömer kapaciteten NT AST x y (X – Kunskapsområden Y – Begåvningsnivå)

9 Utvecklingen Ansökningsprocessen - Ansökan augusti 2013
- Godkännande 10 april 2014 - Projekttid 3 år, anslag beviljas ett år i taget autWorker Företag i Tyskland, som deltagit i liknande EU-projekt Samarbete och idéutbyte Projektstart - 1 september 2014! Bildkälla: ARASAAC

10 Öka inkluderingen av människor på arbetsmarknaden.
Syfte med projektet Att lära känna sitt eget funktionssätt och hur omgivningen fungerar. Förstå annorlundahet och ta vara på de positiva sidorna. Förbereda autister inför arbetslivet. Öka arbetsgivarnas insikt om den kompetens som finns, samt vilka anpassningar som behöver göras. Hjälpa högfungerande autister att utveckla sina förmågor till en yrkesroll. Öka inkluderingen av människor på arbetsmarknaden.

11 Mål och målgrupp Mål Målgrupp
För att nå vårt syfte avser vi att ta fram ett utbildningskoncept. Utbildningskonceptet består i två delar: 1) Utbildning för autister 2) Utbildning och handledning för arbetsgivare Målgrupp Vi vänder oss till högfungerande autister i åldrarna Vi kommer också att informera på ett antal arbetsplatser och välja ut ett fåtal att jobba intensivt med. Bildkälla: ARASAAC

12 Tillvägagångssätt Utbildning riktad till personer med autism
- Workshops Temastyrda diskussioner om exempelvis självkännedom, identitet, styrkor och svagheter, strategier, energibalans och det neurotypiska samhället. - Kompetensportal Ett internetbaserat verktyg för att självständigt arbeta med att finna sin begåvning, utveckla den och undanröja hinder. Utbildning för personal och chefer på arbetsplatser - Kurser för att: Öka kunskapen om autism, påvisa arbetsmässiga fördelar, göra arbetsplatser mer tillgängliga för personer med autism.

13 Autistiskt Initiativ på internet
Från 1 oktober finns vår hemsida tillgänglig på internet. Här kan du bl.a. - läsa om Autistiskt Initiativ - följa projektets utveckling - ta del av evenemang - läsa vår blogg - finna kontaktuppgifter Hemsidan kommer så småningom att byggas ut för att bli ett viktigt verktyg för våra kursdeltagare.

14 Här finns vi: Besöksadress Landbotorpsallén 25A Postadress Box 220 26
Örebro E-post Vi har två kontor på nedre botten. Hit kommer du om du vill träffa oss. Det är även på denna adress våra utbildningar kommer att hållas. Bildkälla: ARASAAC

15 Samlade informationskällor
Autistiskt Initiativ tackar för visat intresse! Vi i projektgruppen finns på Conventum under (H)järnkolls Framtidskonferens. Har du funderingar är du välkommen att söka upp oss.


Ladda ner ppt "Framgångsrika strategier för högfungerande autister"

Liknande presentationer


Google-annonser