Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanna Larsson/Autistiskt Initiativ © 2014 Detta är inte slutet – bara början! Framtidskonferensen 10 oktober på Conventum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanna Larsson/Autistiskt Initiativ © 2014 Detta är inte slutet – bara början! Framtidskonferensen 10 oktober på Conventum."— Presentationens avskrift:

1 Susanna Larsson/Autistiskt Initiativ © 2014 Detta är inte slutet – bara början! Framtidskonferensen 10 oktober på Conventum

2 Ett Arvsfondsprojekt på 3 år. Av och för högfungerande autister. Unikt är att alla i projektledningen är högfungerande autiste r, med lång erfarenhet av yrkesliv och studier. Stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan äldre autister och de yngre deltagarna. Drivs av Organiserade Aspergare i samarbete med VildmarksAutisterna.

3 Projektgruppen Vi är fyra personer, med egen autismdiagnos, som för ett par år sedan påbörjade idén och så småningom formade det vi idag kallar Autistiskt Initiativ. Överst från vänster: Susanna Larsson och Serena Hasselblad. Nederst från vänster: Anders Falk och Ulrika Hylén.

4 Organiserade Aspergare -En rikstäckande förening för högfungerande personer med autismspektrumdiagnos -Startade 2008, idag 6 distriktsföreningar och 2 under uppstart -Ger en nyanserad bild av vilka förmågor vi besitter -Verksamheten jobbar i huvudsak med: Sociala aktiviteter för att bryta isolering och utanförskap Stärka målgruppens ställning i samhället www.aspergare.org

5 VildmarksAutisterna -En förening för autister och ”autist-wannabes” -Startade 2011 i Örebro -Vill främja vildmarksintresset inom autismkulturen samt sprida en vetenskapligt grundad inifrån-kunskap om autism -Verksamheten sysslar i huvudsak med: Sociala aktiviteter i en kravlös friluftsmiljö Informationsträffar, föreläsningar, konferenser m.m www.vildmarksautisterna.se

6 Stort behov -Diagnosticering av AST ökar -Lägre ner i åldrarna -Tidiga insatser… Aspergerklasser, Habilitering m.m. Bildkälla: ARASAAC Anpassad atmosfär -På autistiska personers egna villkor -En miljö där det autistiska perspektivet dominerar -NT-kommunikation har stort glapp mellan vad som sägs och vad som menas

7 av Serena Hasselblad projektledare Autistiskt Initiativ Bildkälla: ARASAAC

8 Begåvningsprofil - Kraftigt varierande förmågor vid AST - Omgivningen felbedömer kapaciteten (X – Kunskapsområden Y – Begåvningsnivå) x yy x

9 Ansökningsprocessen - Ansökan augusti 2013 - Godkännande 10 april 2014 - Projekttid 3 år, anslag beviljas ett år i taget Bildkälla: ARASAAC Projektstart - 1 september 2014! autWorker -Företag i Tyskland, som deltagit i liknande EU-projekt -Samarbete och idéutbyte

10 Att lära känna sitt eget funktionssätt och hur omgivningen fungerar. Förstå annorlundahet och ta vara på de positiva sidorna. Förbereda autister inför arbetslivet. Öka arbetsgivarnas insikt om den kompetens som finns, samt vilka anpassningar som behöver göras.

11 Bildkälla: ARASAAC

12 - Kompetensportal Ett internetbaserat verktyg för att självständigt arbeta med att finna sin begåvning, utveckla den och undanröja hinder. - Workshops Temastyrda diskussioner om exempelvis självkännedom, identitet, styrkor och svagheter, strategier, energibalans och det neurotypiska samhället. - Kurser för att: Öka kunskapen om autism, påvisa arbetsmässiga fördelar, göra arbetsplatser mer tillgängliga för personer med autism.

13 www.autistiskt-initiativ.se Hemsidan kommer så småningom att byggas ut för att bli ett viktigt verktyg för våra kursdeltagare.

14 Besöksadress Landbotorpsallén 25A Postadress Box 220 26 702 02 Örebro E-post info@autistiskt-initiativ.se Vi har två kontor på nedre botten. Hit kommer du om du vill träffa oss. Det är även på denna adress våra utbildningar kommer att hållas. Bildkälla: ARASAAC

15


Ladda ner ppt "Susanna Larsson/Autistiskt Initiativ © 2014 Detta är inte slutet – bara början! Framtidskonferensen 10 oktober på Conventum."

Liknande presentationer


Google-annonser