Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RISC-möte 23 – 24 oktober Dagordning med 4 omröstningar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RISC-möte 23 – 24 oktober Dagordning med 4 omröstningar,"— Presentationens avskrift:

1 RISC-möte 23 – 24 oktober Dagordning med 4 omröstningar,
11 diskussionspunkter

2 Omröstningar vid RISC i juni
Ändring av Bilaga A i TSD Drift (2011/314/EU), Denna bilaga behandlar gemensamma driftregler för ERTMS-banor. Hänvisning till ERA:s ”ERTMS operational principles and rules” Förenklar gränsöverskridande trafik på ERTMS banor Ändring av TSD godsvagnar (EG nr 321/2013) Uppdaterade standarder, referens till ERA gångdynamiska dokumentet, rättelser av felaktigheter, samt förtydliganden. Ändring av TSD Telematikapplikationer för passagerare, EG nr 454/2011 Fas 1 – Detaljerade IT-specifikationer, styrning och översiktsplan Fas 2 – Utveckling, berörda parter ska utveckla systemet till följd av ändringen av TSD:n

3 Diskussion vid RISC i juni om Buller
Uppdatering av TSD Buller Vissa gränsvärden sänks 1-2 dB(A). Sverige och Norge söker specialfall för 30 tons-fordon. ERA har lista med godkända K- och LL-bromsblock för godsvagnar Dock saknas fortfarande EN-standard för prov i klimatskåp DE och NL vill sänka tillåtet buller ytterligare om 7 år. Kommissionen studerar hur man ska få ”tysta bromsblock” på befintliga godsvagnar , ev. subventionera dessa godsvagnar och ta ut bulleravgifter. Kommissionen avser att införa ”Buller” som väsentligt krav i direktivet

4 Frågor om säkerhet, RISC Juni
ERA rapport om de gemensamma säkerhetsmålen (CST) ERA säkerhetsrapport 2013, mellanrapport bl.a. övervaka utveckling av järnvägssäkerheten ca 4000 dödade/år (90% självmord eller obehöriga) Sverige på den säkrare halvan (0.2 döda/Gm (tåggigameter), Dock klarade vi inte målet för ”obehöriga på spåret” 2011 ERA vill ta fram nya metoder för att följa upp säkerheten Man vill se mer på säkerhetsstyrning och uppföljning av incidenter ERA ska utföra hälsokontroll av bl.a. Sverige, DK och UK Strategi för gemensamt säkerhetsintyg Ny ”Task force” i ERA

5 Omröstning om ny TSD Lok och passagerarfordon
- Sammanslagning av TSD högh. med konv. TSD LOC&PAS skillnad högh. – konv. försvinner (nästan) - Tunnelkrav på fordon flyttas till LOC&PAS - Utvidgning till hela EU:s järnvägsnät (Ej fordon för Roslags- Saltsjö- och musei-banor) - Frivillig för arbetsfordon tills vidare Öppnare tekniska specifikationer - Vi kan godkänna specialfordon, typ malmtågslok enligt TSD-kraven - TSD tillåter t.ex. flera fordonsprofiler, flera axellaster och flera el-spänningar - JF måste kolla driftskompatibilitet fordon – bana Temporära specialfall, som beror av infrastrukturen - Plan för att anpassa infrastrukturen ska TS-TRV ta fram Axellager ska kunna detekteras av TRV:s varmgångsdetektorer Strömavtagarens kontaktkraft ?

6 Ändrade TSD, CST och bilaga
Omröstningar i RISC om: Ändrad TSD säkerhet i järnvägstunnlar - Endast krav på infra (fordonskrav i LOC&PAS) - Uppdatering av brandstandarder t.ex. EN 45455 Ändrade säkerhetsmål CST - Ny nationella referensnivåer för bl.a. Kroatien och Norge Ändrad bilaga III i driftskompabilitetsdirektivet - Buller införs som väsentligt krav -Tydligare stöd för TSD Buller och mot andra bullerregler ?

7 Diskussion om ny TSD Infra och Energi
Nya TSD Infrastruktur och TSD Energi - Sammanslagning av TSD högh. med konv. TSD INF och ENE skillnad högh. – konv. försvinner (nästan) - Utvidgning till hela EU:s järnvägsnät (Ej Roslags- Saltsjö- och musei-banor) - Mer övergripande krav generellt öppnar för t.ex. 35 ton - Oklart om stickspår och infra med ”eget gods” Ändring av TSD Telematikapplikationer för Gods, TAF - Ändring av specifikationer för Infra-registren, RINF - Koppling till järnvägsnätbeskrivning är oklar

8 ERTMS Kommissionens rapport om försenat införande i medlemstaterna
- Sverige bör också lämna info om försening på korridor B ERA Technical Advice om godkännande av ERTMS-system - Sverige godkänner tillfälligt ERTMS-system med 100% säkerhet men inte helt driftskompatibla - ES, IT och NL godkänner också med brister - Problem för Nobo at skriva certifikat med avvikelser Diskussion om ändringar av TSD Trafikstyrning - Sverige anser att GSM-R frekvenser och Kodnycklar måste hanteras. - ERA vill ta bort krav på säkerhet enligt EN helt Tåradiostörningar från 4G-näten - Kommissionen rapporterar om utvecklingen

9 Tekniska utlåtanden och Korsacceptans
Kommissionens rekommendation för godkännande, DV29bis - Kommissionen uppdaterar rekommendation 2011/217 - Seminarium på Arlanda 4 september - Work shop i Lille 14 november - Vem ansvarar för vad under och efter godkännandet? NB-Rail presentationer - ERA Technical opinons and advices Databas för korsacceptans - Förenkling av kompletterande godkännande - Databas med nationella regler/accepterade lösningar: Publicerad - A-, B, och C-klassificering kommer i år?

10 Säkerhetsdirektivet Vägen mot ett gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag Kommission sätter upp en ”Task Force” Certifikat för Uh-ansvarig enhet Uh ansvarig enhet (ECM) för godsvagnar ska vara certifierad! ERA opinion om en polsk säkerhetsregel

11 Övriga frågor i RISC 4:e järnvägspaketet säkerhetsdirektivet på förslag från kommissionen: Dagsläget är: Rådet och kommissionen arbetar med säkerhetsdirektivet. - Ett gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretagen Förslag till DK-direktiv finns. ERA ska godkänna fordon, NSA godkänner infra Problem med korsacceptans av gala fordon Överenskommelsen mellan kommissionen, OTIF och ERA

12 Planerade Omröstningar januari
Utvidgning och sammanslagning av TSD: - TSD Infrastruktur - TSD Energi Dessutom TSD Trafikstyrning, bl.a. testspecar för ETCS baseline 3 TSD Buller TSD Telematikapplikationer Gods ev. TSD Funktionshindrade


Ladda ner ppt "RISC-möte 23 – 24 oktober Dagordning med 4 omröstningar,"

Liknande presentationer


Google-annonser