Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAPPORT INSTÄLLNING TILL FÖRDELNING AV AKTIVITETSYTOR JUNI 2013 Kund: Korpen Kontakt: Petra Lindskog, Christin Lundqvist Datum: 14 juni, 2013 Kicki Molin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAPPORT INSTÄLLNING TILL FÖRDELNING AV AKTIVITETSYTOR JUNI 2013 Kund: Korpen Kontakt: Petra Lindskog, Christin Lundqvist Datum: 14 juni, 2013 Kicki Molin."— Presentationens avskrift:

1 RAPPORT INSTÄLLNING TILL FÖRDELNING AV AKTIVITETSYTOR JUNI 2013 Kund: Korpen Kontakt: Petra Lindskog, Christin Lundqvist Datum: 14 juni, 2013 Kicki Molin Tel: 0709- 95 7015 kicki.molin@novus.se

2 2 Bakgrund och genomförande Bakgrund Korpen Sverige tror att Korpens föreningar har problem med att få tillgång till kommunens lokaler och tror att representanter för kommun och landsting inte förstått Korpens vision. Man vill sätta fokus på aktivitetsytor och förstå kommunens syn på fördelning av yta och inställning till Korpen. Syfte med undersökningen Förstå: Kommuner / landstings attityder och kunskaper kring Korpen och syn på fördelning av yta Föreningarnas representanters syn på Korpen och relationen med kommunen främst när det gäller utbud av lokaler och tider Få underlag till en plan för hur Korpen ska arbeta vidare med aktivitetsytor och kunna använda undersökningen till PR Genomförande  TELEFONINTERVJUER Intervjuer på telefon Målgrupp: kommunalråd och de handläggare i resp. kommun som handhar lokalfrågan Antal svar: 207 Deltagarfrekvens (antal svar/ nettourval): 41% Fältperiod: 27 maj - 13 juni  WEBB ENKÄT Utskick via email med länk till webbenkät Målgrupp: Ordförande och anställd i samtliga föreningar Antal svar: 155 Deltagarfrekvens: 60% Fältperiod: 29 maj – 13 juni

3 3 BAS: Samtliga Majoriteten menar att ungdomsidrott och barnidrott har högst prioritet Fråga: Vilka målgrupper har högre prioritet för er vad gäller fördelning av aktivitetsytor för idrottsverksamhet? ……… fördelning av bidrag till idrottsverksamheten i er region? ….. för er kommun vad gäller fördelning av aktivitetsytor/bidrag för idrottsverksamhet? ”Funktionshindrade” ”Flickidrott”

4 4 En av tio menar att de inte ger ekonomiskt stöd Fråga: Får idrotten ekonomiskt stöd från ert landsting? BAS: Landsting Landsting

5 5 Obs låg bas Fråga: Vad av följande anser du ska prioriteras, dvs vara målet med landstingets ekonomiska stöd till idrotten? BAS: Landsting - Får stöd från Landsting (n=13 intervjuer) Landsting ”Vi ger anslag till Örebros idrottsförbund som delar ut bidrag” ”ungdomsledarskap”

6 6 Majoriteten känner till att Korpen har fotboll Fråga: Vilka aktiviteter tror eller vet du att Korpen har? BAS: Kommun/Landsting Kommun/ Landsting


Ladda ner ppt "RAPPORT INSTÄLLNING TILL FÖRDELNING AV AKTIVITETSYTOR JUNI 2013 Kund: Korpen Kontakt: Petra Lindskog, Christin Lundqvist Datum: 14 juni, 2013 Kicki Molin."

Liknande presentationer


Google-annonser