Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin."— Presentationens avskrift:

1 Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin

2 Workshop SKL den 8 oktober 2014 Tillbaka till Skolan Forskning Föräldrar Nyckelmetoden Kartläggning Det tar tid Att komma vidare www.hemmasittare.se

3 Forskningen Kontextberoende förståelseram som skiftar efter kultur och ”trend”. Från modersneuros till neuropsykiatri. Lika lång historia som den allmänna skolgången. God prognos för de som kommer tillbaka Homogent symtom för en heterogen grupp individer. Föräldrarna har en sämre psykisk hälsa och är hemma dagtid mer än andra föräldrar. Internationellt fenomen (ex Hikikomori, DN 140402) www.hemmasittare.se

4 Hemmasittande Starka känsloreaktioner kopplat till skolnärvaro exempelvis ångest, vredesutbrott, depression eller somatiska symtom. Föräldrarna känner till frånvaron. Avsaknad av antisocialt beteende. Hemmet anses vara en trygg och säker plats. Barnet är villigt att utföra skolarbete på hemmaplan. Skolk Ingen utpräglad ångest eller rädsla för att närvara i skolan. Barnet döljer sin frånvaro för föräldrarna. Antisocialt beteende, ofta i sällskap av likasinnade vänner. Under skoltid är barnet oftast inte hemma. Saknar intresse för skolarbete och skolprestationer. www.hemmasittare.se

5 Föräldrarna Stark oro för barnets hälsa/liv. Lågt förtroende för skolan Ensamma och inte sedda Önskar snabbare agerande från skolan Röd tråd/kontinuitet Sjukskriver, men vill ha hjälp Anpassat sitt vuxenliv till barnets situation Psykisk ohälsa www.hemmasittare.se

6 Nyckelmetoden vilar på kunskap från det pedagogiska och det psykosociala fältet. Den teoretiska grunden är kognitiv, psykodynamisk och sociokulturell. Metoden är ett förhållningsätt och ett arbetssätt som innebär ett tätt tvärprofessionellt arbete där eleven befinner sig via fysiska möten, sociala medier och digitala hjälpmedel. Syftet med metoden är att underlätta för professionella att hantera problematiken. www.hemmasittare.se

7 Resultat 1 års avgränsat resultat med Nyckelmetoden för unga mellan 14-20 år: 12 elever, 4 flickor 8 pojkar. Hemma under 1.5 - 5 år på heltid. 11/12 följde sin planering. 10/12 bröt sin isolering och kom vidare till skola/behandling. 17/19 betyg på 6 nyinskrivna. Totalt 33/37 på samtliga elever. www.hemmasittare.se

8 Preliminär bedömning Elevens medgivande Förälders medgivande 3 fysiska möten Kartläggning – psykosocial och pedagogisk www.hemmasittare.se

9 Kartläggning med fyrfältsmatrisen Vad vinner eleven?Vad slipper eleven? Stanna hemma Lyckas med dataspel. Uppmärksamhet från förälder. Behålla självbilden av att kunna om man bara vill. Lugn och ro i trygg miljö. Få bestämma sysselsättning själv. Få känna sig unik och inte som andra. Vad mer? Svettningar, magont. Komplicerade kompisrelationer. Känna prestationsångest. Oroa sig för närstående som också är hemma. Förklara frånvaron. Verkligheten i form av betyg, framtidsstress, vuxenlivet. Vad mer? Gå till skolan Roligt, vänner. Uppleva nya saker. Kunskaper och färdigheter. Betyg. Hopp om framtiden. Vara en del av något större. Känna sig som andra. Vad mer? Ha tråkigt. Vara ensam utan jämnåriga. Undra vad andra gör och pratar om. Konflikter hemma. Känna sig ensam, utan förälder. Vad mer? www.hemmasittare.se

10 Pedagogisk kartläggning Lärande= Innehåll, drivkraft, samspel (Illeris, 2007) Normerade test Bedömning för lärande (BFL) – formativt förhållningssätt Fånga de generella ämnesövergripande förmågorna i läroplanen ”Skjuta med hagelbössa” för att få så många målträffar som möjligt Intressestyrda uppgifter till grund för den grundläggande och kontinuerliga kartläggningen www.hemmasittare.se

11 IUP/Åtgärdsprogram Veckoscheman och långsiktig målsättning Uppföljning/utvärdering var 4:e vecka Fysiska träffar varvade med Skype, chat, mail Digitala verktyg Sociala medier Breddad kunskapsbedömning i samverkan www.hemmasittare.se

12 Situationen Samverkan Lägga tillbaka motorn Dokumentation www.hemmasittare.se

13 Det tar tid Motivation: Känsla - Motivation - Drivkraft Hitta triggern – ”Det är inte kört” Lyft framsteg Undersök motstånd www.hemmasittare.se

14 Att komma vidare Utvärdering Överlämning Inför skolstart Uppföljning www.hemmasittare.se

15 Tack för Er uppmärksamhet! www.hemmasittare.se info.hemmasittare@gmail.com www.krysmyntha.se Krysmyntha Sjödin Marie Gladh 0709-56 17 62 0736-663462 www.hemmasittare.se


Ladda ner ppt "Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin."

Liknande presentationer


Google-annonser