Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lika rättigheter och möjligheter vid rekrytering, antagning och examination - NUAK-konferensen 2013 Patrik Edgren, DO 2013-10-09 08-120.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lika rättigheter och möjligheter vid rekrytering, antagning och examination - NUAK-konferensen 2013 Patrik Edgren, DO 2013-10-09 08-120."— Presentationens avskrift:

1 Lika rättigheter och möjligheter vid rekrytering, antagning och examination - NUAK-konferensen 2013 Patrik Edgren, DO 2013-10-09 patrik.edgren@do.se, 08-120 700

2 DO:s tillsyn av högskolors arbete för studenternas lika rättigheter och möjligheter 2011 Målgrupp; blivande personal inom sjukvårdsektorn 2013 Skapa ett underlag om tillämpningen av lagbestämmelserna till den pågående utredningen om aktiva åtgärder 2014 Med anledning av ett särskilt regeringsuppdrag Sida 2

3 Olika mål leder till olika resultat - Vi vill öka andelen studenter med icke-akademisk bakgrund respektive utländsk bakgrund - Vi vill få fler i regionen att välja en högskoleutbildning och få studenter att göra otraditionella val - Vi vill öka mångfalden på våra utbildningar Sida 3

4 Så främjas rekryteringen Sida 4 Studievägledning Hjälp med validering Förberedande utbildningar Uppföljning Långsiktig strategi Examination Undervisningspedagogik Stödåtgärder Uppsökande verksamhet Marknadsföringsinsatser

5 Antagning  Beslut om särskild antagningsprocess  Anonymiserad antagningsprocess  Utbildning av bedömningsgrupperna Sida 5

6 Examination  Kvalitetssäkras mha kursutvärderingar  Alternativa examinationsformer förekommer  Riktlinjer för examination tas fram  Examinatorerna utbildas  Tentamina förläggs utifrån multireligiös almanacka Sida 6


Ladda ner ppt "Lika rättigheter och möjligheter vid rekrytering, antagning och examination - NUAK-konferensen 2013 Patrik Edgren, DO 2013-10-09 08-120."

Liknande presentationer


Google-annonser