Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ORGANISK KEMI HÖSTTERMINEN 2014 8A & 8B BMSL. Organisk kemi – kolföreningarnas kemi Vilket kemiskt tecken har grundämnet kol? Hur många atomer kan en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ORGANISK KEMI HÖSTTERMINEN 2014 8A & 8B BMSL. Organisk kemi – kolföreningarnas kemi Vilket kemiskt tecken har grundämnet kol? Hur många atomer kan en."— Presentationens avskrift:

1 ORGANISK KEMI HÖSTTERMINEN 2014 8A & 8B BMSL

2 Organisk kemi – kolföreningarnas kemi Vilket kemiskt tecken har grundämnet kol? Hur många atomer kan en kolatombinda till sig? Kolföreningarnas kemi kallas ofta för ”organisk kemi”. Förklara varför! Vilka grundämnen brukar ingå i organiska kolföreningar? Hur många kända organiska föreningar finns det? Varför finns det så många kolföreningar? Var finns kolföreningar? C 4 st Man trodde tidigare att kolföreningar endast kunde framställas i levande organismer. Kol och väte (syre, kväve och fosfor) Ca 13 miljoner (jämför oorganiska ca 0,5 miljoner) Kolatomer kan bilda långa kedjor, ringar eller förgreningar => oändlig variation Atmosfären (CO 2 ) Hav och sjöar (CO 2 och karbonatjoner) Levande organismer Jordskorpan Konstgjorda produkter

3 Kolets kretslopp Solenergi Fotosyntes Föda Utandning CO 2 Döda växter & djur Kol, olja & naturgas Bränsle CO 2

4 Namn Naturgas, biogas Naturgas Gasol Bensin (5 kolatomer) (6 kolatomer) (7 kolatomer) (8 kolatomer) KolväteSumma- formel Struktur- formel MetanCH 4 EtanC2H6C2H6 PropanC3H8C3H8 ButanC 4 H 10 Enkla kolväten – metanserien Ju längre kolkedja, desto högre kokpunkt!!! Pentan Hexan Heptan Oktan C5H12 C 6 H 14 C 7 H 16 C 8 H 18 Kokpunkt -162 o C -89 o C -42 o C 0 o C +36 o C +69 o C +98 o C +126 o C

5 Hur utvinns kolväten ur jordskorpan? Råolja bryts ur berggrunden Råolja består till största delen av olika kolväten Olika kolväten => olika kokpunkt Hur kan man skilja de olika kolvätena åt? Värm upp råoljan (blandning av kolväten) till hög temperatur Tillräckligt hög temperatur => kolväten i gasform Temperaturen sänks långsamt De kolväten som har högst kokpunkt kondenserar (blir vätska) De kolväten som är i gasform stiger uppåt, vätskan rinner neråt Temperaturen sänks ytterligare => nästa kolväte kondenserar Processen upprepas tills de olika kolvätena är skiljda åt Processen kallas för destillation

6 Uppgift: kolväten i vardagslivet Här ska du undersöka några välkända produkter som innehåller kolväten. 1. Vilka kolväten ingår i produkterna? 2. Användningsområde? 3. Ta reda på molekylformlerna för kolvätena. Rita strukturformlerna. 4. Redovisa i tabell. Gasoltub Sprayförpackning Bensin Smörjolja Bilvax Paraffin ProduktAnvändningKolväteStruktur- formel Utseende Gasol…… Sprayt.ex. … Bensin …

7 Mättade kolväten Omättade kolväten Metanserien: mättade kolväten ”Mättad” = alla bindningar upptagna Varje kolatom binder till 4 andra atomer Enkel bindning mellan kolatomerna Omättade kolväten: varje kolatom binder till färre än 4 atomer = de är ”omättade” Istället binder kolatomerna till varandra med dubbelbindning… …eller trippelbindning Omättade kolväten reagerar gärna med andra ämnen, t.ex. väte Eten reagerar med vätgas, H 2 : Mättade och omättade kolväten +H - H Eten Etyn Etan

8 Sammanfattning kolväten Består BARA av kol- och väteatomer Molekylerna kan vara korta eller långa Längre kolkedja = högre kokpunkt = ”tyngre” kolväte Molekylerna kan vara raka eller förgrenade eller ringar Bindningarna mellan kolatomerna kan vara mättade eller omättade Enkelbindning = mättade kolväten Dubbelbindning eller trippelbindning = omättade kolväten

9 Alkoholer I vardagstal = sprit, vin, öl, etc. I kemins värld: Kolkedja med H-atomer och en OH-grupp. Flera olika användningsområden: bränsle, lösningsmedel, etc. I drycken alkohol finns alkoholen etanol.

10 KolvätenAlkoholer med en OH- grupp Alkoholer med flera OH- grupper Propantriol (Glycerol) C 3 H 5 (OH) 3 Etandiol (Glykol) C 2 H 4 (OH) 2 Butanol C 4 H 9 OH Propanol C 3 H 7 OH Etanol C 2 H 5 OH Metanol CH 3 OH Butan C 4 H 10 Propan C 3 H 8 Etan C 2 H 6 Metan C 4 Alkoholer med en eller flera OH-grupper

11 Alkoholer med en OH- grupp Alkoholer med flera OH- grupper Metanol  Annat namn är träsprit  Mycket giftigt, orsakar blindhet, 3-10cl kan döda en människa  Används i lösningsmedel  Energirikt: kan användas som bränsle Etanol  Det vi i dagligt tal kallar ”sprit”  Framställs genom jäsning av socker  Socker => C 2 H 5 OH + CO 2  Processen används även vid bakning  Energirikt: kan användas som bränsle Glykol  Kemiskt namn är etandiol  Mycket giftigt  Används i kylarvätska och spolvätska på bilar  Förhindrar isbildning på flygplan Glycerol  Kemiskt namn är propantriol  Kallas även glycerin  Lättlöslig i vatten, smakar sött  Används i fuktighetsbevarande hudkrämer  Används även i framställning av dynamit (nitroglycerin) Viktiga alkoholer

12 Organiska syror KolväteAlkoholOrganisk syra MetanMetanolMetansyra Kallas även myrsyra (finns i myror) EtanEtanolEtansyra Kallas även ättikssyra (finns i ättika) PropanPropanolPropansyra O.S.V.!!!


Ladda ner ppt "ORGANISK KEMI HÖSTTERMINEN 2014 8A & 8B BMSL. Organisk kemi – kolföreningarnas kemi Vilket kemiskt tecken har grundämnet kol? Hur många atomer kan en."

Liknande presentationer


Google-annonser