Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap
”Det dumma nätet” – dess underliggande strukturer, bakgrundshistoria och framtid

2

3 ”Cyberspace” Internet som något avskilt från offline-världen ”Medieekologi” Internet som integrerad del av vårt vardagsliv

4 smartare dummare TCP/IP distribuerat

5 TCP/IP distribuerat

6 ”spindelnät” ”fisknät”

7 DNS TCP/IP centraliserat distribuerat

8 DNS TCP/IP centraliserat distribuerat

9 ”spindelnät” ”fisknät”

10 DNS TCP/IP centraliserat distribuerat

11 ► Olika nätverk har olika karaktär
► Nätverk måste vara väl avvägda för att fungera optimalt ► Styrs av protokoll / kod

12 ► Olika nätverk har olika karaktär
► Nätverk måste vara väl avvägda för att fungera optimalt ► Styrs av protokoll / kod

13 1. server-till-server (1970-tal, 80-tal)

14 2. klient-server (1990-tal) 1. server-till-server (1970-tal, 80-tal)

15 3. klient-till-klient (p2p) (2000-tal)
2. klient-server (1990-tal) 1. server-till-server (1970-tal, 80-tal)

16 4. ”molnet” (aggregerade servrar) (2010-tal)
3. klient-till-klient (p2p) (2000-tal) 2. klient-server (1990-tal) 1. server-till-server (1970-tal, 80-tal)

17 Återigen: Ger de nya sociala medierna nya förutsättningar?
Den sociala nätverkslogiken… - bloggar - mikrobloggar (Twitter) - sociala communities (Facebook, fan-nätverk etc) - användardrivna fototjänster (Flickr) - användardrivna videotjänster (YouTube) …men internet har alltid varit socialt! - hemsidor - IRC (chat) - sociala communities (MUD, MMORPG) Mindre formella strukturer Mindre möjlighet till total överblick eller kontroll …samtidigt bättre möjlighet till att spåra och mäta enstaka frågor Mer transparens?

18 ”the long tail” (Chris Anderson)
1000 500 250 100 50 tweets antal personer

19 ”the long tail” (Chris Anderson)
1000 500 250 100 50 tweets antal personer

20 Framtida möjligheter, utvecklingar, risker?
”Ekokammare” – du hör bara det du vill höra, ser bara det du vill se Jonas Tim Arash Zeinab Selina Henning Said Natasha Jörgen Jerker Johannes Jesper Jimmy Jan Johan …dvs att grupper/kulturer tolkar medier lokalt, inom sina respektive ”bubblor”

21 Framtida möjligheter, utvecklingar, risker?
”Ekokammare” – du hör bara det du vill höra, ser bara det du vill se Av-anonymiserat surfande; kopplat till din egen identitet Underliggande infrastrukturen ägs/styrs av innehålls- eller tjänsteleverantörerna! (Google, CNN, Viacom etc) Större delar av trafiken utgörs av streaming (centraliserat innehåll) Maskinerna är unikt adresserade och låsta – ”trusted” computing. Paradoxalt nog, allt mer ”dumma” maskiner? Deep Packet Inspection = ökade möjligheter till spaning och övervakning av innehållet som passerar

22 Frågor inför nästa timme – välj en och besvara!
► Om Facebook plötsligt försvann, vad för sorts tjänst skulle du ersätta den med, ja rentav vilja ta fram? ► Om du levde på 1996 års tekniska nivå, vad skulle du sakna från dagens medieekologi? Och vad skulle du föredra med den tidens medieteknologier? ► Vilken typ av fildelning använder du dig av på internet? När du kopierar filer på internet, brukar du aktivt tänka på den aktiviteten? ► Brukar du aktivt tänka på de bilder du laddar upp, eller de statusrader och kommentarer du skriver på Facebook? Har du någon gång hejdat dig från att skriva eller ladda upp något, och förklara hur du tänkte då. ► Vad föredrar du? Vinner det praktiska och tillförlitliga med ”galleria-internet” eller vinner det myllrande utbudet och det oväntade med ”gammel-internet”?

23 Wordpress som CMS framsida

24 Wordpress som CMS baksida

25 Wordpress som exempel på CMS
baksida framsida EXEMPELSIDAN.COM sidstruktur (statiska) sidor (dynamiska) inlägg grafiska teman (themes) widgets, plugins OM MIG CV INFO . . . 21/4 2010 Idag åt jag glass! 21/4 2010 Idag åt jag glass! . . . BLOG ROLL

26 Effektstyrning = symbios mellan designteori och organisationsteori
Viktigt: - Tydliggöra för alla inblandade i planeringsprocessen - Kunna följa kommunikationsåtgärder, från ax till limpa

27 grupper som bidrar till effekt
effektstyrning ”ska” ”vill” ”behöver” användnings-mål syfte/mål åtgärder/ funktioner målgrupper grupper som bidrar till effekt

28 Var vaksam på myterna! (boken kap 8)
”Myndigheterna är makthavare som ska granskas.” ”Läckor är negativa.” ”Informatören är en spinndoktor.” ”Offentliga aktörer måste prata med en röst.” - Jo, men journalisterna har ofta en egen agenda, och mer korrekt och samhällsvänlig information går ofta snarare bättre att uppbåda från myndighetshåll. - Notera att det är skillnad på skvaller (pos) och rykten (neg)! - I praktiken omöjliggör offentighetsprincipen detta inom myndighetskommunikation. - Är syftet att förvilla eller att genomlysa? Intressekonflikt? - ”Serve all” – medieträna personalen. Trovärdiga sanningssägare. - Inom effektstyrning kan målgrupper inom organisationen själva utses till kommunikatörer! Sätt upp mål och riktlinjer. - Våga kommentera i princip allt. (Svårt dock att ”äga” frågan.)

29 Case: Nätkommentatorerna som målgrupp
aktiv passiv ANON INDENTIFIERAD Glidande skalor! Varför ska vi göra detta? Vad vill vi uppnå? Vilka är de som skapar effekterna? Vad vill/beehöver målgrupperna? Hur ska då produkten/verksamheten utformas?

30 Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap
Tack!


Ladda ner ppt "Jonas Andersson, Ph.D. i medie- och kommunikationsvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser