Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 MÅL & ÅTGÄRDER Detta är ett arbetshäfte där en strategi/handlingsplan skapas för varje specifik arbetsgrupp, kring hur uppsatta mål ska nås samt när.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 MÅL & ÅTGÄRDER Detta är ett arbetshäfte där en strategi/handlingsplan skapas för varje specifik arbetsgrupp, kring hur uppsatta mål ska nås samt när."— Presentationens avskrift:

1 1 MÅL & ÅTGÄRDER Detta är ett arbetshäfte där en strategi/handlingsplan skapas för varje specifik arbetsgrupp, kring hur uppsatta mål ska nås samt när målen ska vara klara, av vem och hur. SJU STEG (Förutsätter att arbetsgrupperna är klara) 1.Vilka mål vill gruppen uppnå? Tänk ”SMART” S- Specifika och skrivna M- Meningsfulla och Mätbara A- Angelägna och Accepterade R- Realistiska och Roliga T- Tidsatta 2. Brainstorma, ge detta tid! Notera, skissa, maindmappa m.m., allt möjligt och ”omöljligt” 3. Sortera och tydliggör åtgärderna 4. Ska/Vill/Kan? - att innan planering sjösätts testa hur bärkraftiga målen är. SKA VI?- Är detta vad vi ska pyssla med? Går det i linje med vår verksamhetsidé? VILL VI?- Lust, strävan och ambition! KAN VI?- Har vi tid, kunskap och kompetens? Har vi resurser (ekonomi och personal)? 5. Om JA- Prioritera 6. Konkret handlingsplan skrivs ner = *Vad? (målet) *Hur? (åtgärden) *När? *Vem? 7. Nyttja ”Parkeringen”, här skrivs funderingar etc. ner, som uppkommer men som inte har med denna uppgift att göra. Kan tas upp på nästa dagordnings möte t.ex Ert arbetsdokument för att skapa en handlingsplan/strategi för er arbetsgrupp

2 2 Verksamhets/ansvarsområde: Rekrytering Gruppmedlemmar: Anngelica, Linnea, Björn, Anton, Stefan Mål vi vill uppnå – Varje mål skall vara SMART 1. Nya grupper år 4 – 6 2. Nya grupper år 7 – 9 3. Nya medlemmar till befintliga grupper 4. 5. 6. Tänk på! Formulera inte för många mål - Fler åtgärder istället STEG 1

3 3 BRAINSTORM - åtgärder för att nå målen Mål 2 – Åtgärder: Ut till skolor, hålla lektioner Ansvariga Ledare Kontakt/informera/instruera idrottslärare/ fritidspersonal Turnering (spel mot andra) Intresserade från sommarläger Ledarutbildning Utbyte mellan idrotterna (basket spelar frisbee under sommaren) Introducera ind. Frisbeegrenar för ultimate grenar, samarbete med frisbeegolfarna Nyttja KFUM idrotterna mer Idrottslyftet – ÖLIF/Peter Virtanen Prova - på - dag för skolor – Alla KFUM idrotter Sista veckan på sommarlovet – Idrottsskola för frisbeen och andra KFUM – Idrotter Aktivitet i anslutning till skoldagens slut för att locka för att locka högstadieelever, första haft lektioner veckan innan och sedan bestämd tid. Levande hemsida/Facebook för att hålla intresset uppe, få info Mål 1 – Åtgärder: STEG 2

4 4 BRAINSTORM - åtgärder för att nå målen Mål 3 – Åtgärder: Gymnasiet – hålla i lektioner, eftermiddag (skol- IF) Universitetet – prova på, eftermiddagar Info – Utskick och visningsfilm Mål 4 – Åtgärder:

5 5 BRAINSTORM - åtgärder för att nå målen Mål 5 – Åtgärder: Mål 6 – Åtgärder:

6 6 Åtgärder för att nå uppsatta mål Mål 2 – Åtgärder: För över och sortera BRAINSTORM-åtgärderna  Kontakt med skolor, hålla lektion  Ledare – utbildning  Träningstid eftermiddag  Träningstid – kväll Ska vi? Är detta vad vi ska syssla med? Går det i linje med vår verksamhetsidé? TveksamtSjälvklart! Vill vi? Har vi lusten, strävan och ambitionen? TveksamtSjälvklart! Kan vi? Har vi tid, kunskap, kompetens, resurser (ekonomi och personal)? TveksamtSjälvklart! X X X OM JA!! –Prioritera. Börja med det viktigaste som nr 1  Ledare  Träningstid – kväll  Träningstid – eftermiddag  Kontakt med skolor, hålla lektion  STEG 3 STEG 4 STEG 5

7 7 Handlingsplan för mål 2: * VAD * HUR Åtgärd/aktivitet: (Se prioritering, sid 6) * NÄR (Delmål?) * VEM Ansvarig person: Ordna ledare: ringa runt! Schema V45Björn Nordin Träningstid – KvällFinnsAnton Lööv Träningstid – eftermiddagV45Anton, Pelle, Björn Kontakt med skolorUnder arbete händer Pelle (Anton) Hålla lektionerInnan julLinnea, Björn, Anton, Anngelica LedarutbildningApril 2010 Anngelica STEG 6

8 8 Parkering Allmänna tankar, idéer och tips! Mål 1 Mål 3 KFUM Örebro Frisbee Föreningsutveckling Processledning David Dahlström SISU Idrottsutbildarna 070-663 37 97 david.dahlstrom@sisuorebro.t.se STEG 7


Ladda ner ppt "1 MÅL & ÅTGÄRDER Detta är ett arbetshäfte där en strategi/handlingsplan skapas för varje specifik arbetsgrupp, kring hur uppsatta mål ska nås samt när."

Liknande presentationer


Google-annonser