Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal
Ann-Charlott & Tove

2 Motiverande Samtal MI Motivational Interviewing Miller & Rollnick
Kursledare Tove Antonisen & Ann-Charlott Lidfors Vuxenpsykiatrin Sunderbyn

3 AGENDA dag 1 09.30 – 16.30 Presentation
En kort orientering (Historik, definition & litteratur). Definition av motivation enligt MI MI-anda Agenda Dubbla roller Kommunikation Förändring OARS/BÖRS Övningar Filmer Fm fika – 10.00 Lunch – 13.00 Em fika – 15.00

4 vill prova att använda nästa dag på jobbet.
Vårt mål Vårt mål för de här dagarna är att alla ska känna att de hittat något de tror på och vill prova att använda nästa dag på jobbet.

5 Bill Miller och Stephen Rollnick
Började samarbeta och utforma metoden MI, 1989 Första boken de skrev om MI, Preparing People for Change, utkom (Svensk utgåva 2002) De hade redan på varsitt håll, i USA och Storbritannien, arbetat länge med att utveckla metoder för ett kliniskt tillvägagångssätt när man önskar motivera en person till beteendeförändringar och hade fokuserat på ”vad som får personer att förändras” istället för ”varför de inte genomför förändringar som ibland är livsviktiga”

6 MI:s Bakgrund/Historik
MI som metod är inte speciellt originell utan bygger på bidrag från Carl Rogers filosofi om clientcentrerad psykoterapi, James Prochaska och Carlo DiClemente modell för förändring, Milton Rokeachs syn på mänskliga värderingar samt Daryl Bems teori om självuppfattning MI är ingen ”färdig” metod utan genomgår fortlöpande revideringar och uppdateringar

7 MI ANDA hittills… Betona samarbete Framkalla Motivation till
förändring MI ANDA hittills… Autonomi stödjande © Antonisen & Lidfors 2011

8 MI är en metod i ständig utveckling...
MI anda 2011 Compassion ”Äkthet” Uppriktigt intresse Locka fram Motivation till förändring. Acceptans autonomistödjande bekräftande empatisk ickevärderande Betona samarbete © Antonisen & Lidfors 2011

9 Definition, Miller och Rollnick, 2009
” Motiverande samtal är en personcentrerad och guidande metod för kommunikation med målet att tydliggöra och förstärka personens egen motivation till en förändring”

10 Förlopp och Fokus i ett MI-samtal
Håll fokus på målet Locka fram förändringsprat och förstärk beslut Bedöm beredskap till förändring Etablera en god kontakt

11 Agenda Vilken agenda har klienten ? Vilken agenda har du ?
Har ni samma agenda ? © Antonisen & Lidfors 2011

12 Exempel på agenda/meny
Ekonomin Värk Mediciner Hemuppgiften Barnen Droger © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

13 Dubbla roller När man behöver sätta en gräns och eventuellt markera oenighet, kanske ha en mer direktiv stil men samtidigt behålla den goda samarbetsalliansen När man har dubbla roller: t ex behandlare och myndighetsperson © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

14 Vi har ett gemensamt problem. Hur går vi vidare?
Exempel: Jag tänkte byta roll ett tag och prata med dig om dina provsvar, är det OK? Du säger att du inte drack/drogade samtidigt som provtagningen visar något annat. Hur ser du på det här? Vi har ett gemensamt problem. Hur går vi vidare? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

15 Proschaska & DiClemente 1983,1986
Förändringshjulet Ursprungligen en statisk modell med slutna stadier Nu en flexibel modell Vidmakthållande Före övervägande Genomförande Övervägande Beslut Hur vi bemöter och arbetar med klienten Beror på vilket stadium han eller hon befinner sig i Förberedande Proschaska & DiClemente 1983,1986 © Tove Antonisen -06

16 Anpassa samtalet till klientens beredskap till förändring !
Ligger vi före eller efter patienten/klienten i de olika förändringsstadierna? Anpassa samtalet till klientens beredskap till förändring ! Väck intresse, utforska försiktigt nackdelar med det icke önskvärda beteendet; prata om värderingar medvetandegör diskrepans och skapa ambivalens. Öka tilltro till den egna förmågan att genomföra en förändring. Nyorientering. Hur gör jag nu? Prata om strategier/handlingsplan för att övervinna ev svårigheter och Återfall till icke önskvärt beteende. Bekräfta, uppmuntra och ”se” ansträngningarna för förändring kostar på! Förklara ambivalens som ett naturligt steg i en förändringsprocess. Utforska ambivalensen; skapa ett tankerum och titta på för och nackdelar. Försök att förstärka fördelarna med förändring. Skapa ett underlag för att lösa ambivalensen. Förklara ev återfall som naturliga och se på det som ett ”gott försök” man kan dra lärdom av. Få personen ”upp på banan” igen! Stöd handling, bekräfta Förstärk beslutet. Undvik motstånds- och fortsätta-som- nu-prat. Locka fram, lyssna efter, reflektera på, summera och förstärk förändringsprat. Förbered och planera för beslut. Hur gör man på bästa sätt? Mål? Delmål? Tillhandahåll önskvärd information, råd och stöd

17 BÖRS - OARS Bekräftelse Öppna frågor Förändringsprat Reflektioner
Summeringar © Antonisen & Lidfors 2011

18 Att bekräfta Om klienten känner sig sedd, hörd och respekterad av rådgivaren så upplevs en positiv stimulans och en känsla av stöd. Det skapar grunden för en bra dialog Uttryck som ”det krävde mod att göra det du gjorde” eller ”Det är en riktigt bra idé!” stärker tron på den egna förmågan. © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

19 Öppna och slutna frågor
Öppna frågor börjar ofta med frågeord - Hur skulle ...? - Vad har ...? - Vilka tankar…?   eller börja med en inbjudan: - Berätta! Hur skulle det vara .... - Beskriv! Vilka tankar väcker … Aktiverar klienten, som då styr mer över svarsalternativen Ger fylligare svar, oändligt antal svarsalternativ Förstärker personcentrerade förhållningssätt Slutna frågor börjar ofta med verb - Tycker du…? - Vill du...? - Kan du ...? Eller ett adverb: - När ...? - Var ...? Få svarsalternativ som oftast styrs av behandlaren Handlar om att ta ställning till något som behandlaren vill locka fram, ”styrning” © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

20 Reflektivt lyssnande De flesta uttalanden kan ha flera betydelser.
Med reflektivt lyssnade visar jag att jag förstått eller åtminstone försöker förstå. Jag ger den som berättar en möjlighet att korrigera så att han/hon känner sig respekterad © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

21 Funktionen av reflektioner
Förebygga missförstånd Stimulerar klienten att fortsätta prata Upplevs empatiskt Klienten får höra det hon säger en gång till och det upplevs förstärkande Hjälper klienten att ”hitta” sitt tänkande om saken Sätt för oss att hålla fokus, vi prioriterar att reflektera förändringsprat © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

22 Enkel reflektion Speglar vad klienten säger genom:
Upprepning Omformulering Synonymer ”Min fru tjatar så på mig. Hon begriper inte hur svårt det är att sluta röka” ”Det är svårt att sluta” © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

23 Komplexa reflektioner
Ett tillägg görs av innehåll eller betydelse, som ger en ny innebörd till det som klienten sagt/visat Speglar det som kan ligga bakom det klienten säger eller visar. Vi läser mellan raderna och uttalar en hypotes. © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

24 Exempel komplex reflektion:
Egna exempel …………………….. ”Min fru tjatar så på mig. Hon begriper inte hur svårt det är att sluta röka” ”Du oroar dig för att misslyckas..” ”Din fru oroar sig ”Hennes omtanke för din hälsa” pressar dig”… © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

25 Summeringar enl. MI Att summera kan liknas vid att plocka en bukett blommor och lämna över till personen Att då och då under samtalets gång, samla ihop det som personen uttalat är ett mycket kraftfullt samtalsverktyg I MI har dessa summeringar en särskilt viktig funktion, därför att de innehåller personens egen drivkraft för att genomföra förändringen © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

26 Utan berätta var den har källan sin Ge mig inte ditt liv Men lev
Ge mig inte din styrka men var stark Så jag kan finna min Ge mig inte din visdom Utan berätta var den har källan sin Ge mig inte ditt liv Men lev Så att jag kan leva mitt Ge mig inte din kärlek Älska mitt hjärta fritt Ge mig inte din glädje Men var glad Tag gärna från mig min smärta Men gör den inte till din Ge mig inte ditt liv Men lev Så jag kan leva mitt Ge mig inte din styrka Men var stark så jag kan finna min Fri översättning av Björn Eidsvåg © T. Antonisen 2007

27 AGENDA dag 2 08.30-15.30 Repetition dag 1 MI-principer
Ambivalensutforskning U-T-U att ge information V-K-R Förenligt/Oförenligt Övningar Filmer Fm fika – 10.00 Lunch – 13.00 Em fika – 15.30

28 Principer i ett MI-samtal
Uttryck Empati Öka diskrepansen Stöd självtilliten Hantera motstånd © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

29 En av de viktigaste komponenterna i ett behandlings samtal
Empati En av de viktigaste komponenterna i ett behandlings samtal I MI visar vi framförallt empati genom reflektivt lyssnande och en icke värderande attityd © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

30 Diskrepans Att se skillnaden mellan hur det är och hur jag skulle önska att det var (mina värderingar).

31 Motstånd Brottning eller dans?
Bild: Caisa Lyly

32 Stöd klientens tro på att kunna klara av förändringen
Stöd självtillit Stöd klientens tro på att kunna klara av förändringen

33 När två världar möts Ambivalens Rättningsreflexen
© Antonisen & Lidfors 2011

34 Ironiskt nog så kan… .... det vi ofta gör instinktivt, för att motivera en person till förändring…. …. bli det som inte får dem att förändras © Antonisen & Lidfors 2011

35 Fällor i MI Frågor och svar - fällan ”kan du..”, ” vill du..”, ” när började…” Expert - fällan ”så här brukar vi lösa liknande problem med …” För tidigt fokus - fällan ”jag har en idé på hur du kan gå tillväga” Etikett - fällan ”pga. din ADHA, Dyslexsi….” Klander - fällan ”vems fel är det då du inte kommer dig för att …” © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

36 Ambivalens Ambivalens är att befinna sig i en känslomässig
och kognitiv konflikt. Man tvekar och känner sig kluven Ambivalens är en naturlig fas i alla förändringsprocesser. Det finns oftast vinster och förluster på båda sidor i vågskålen. Att känna sig hundraprocentigt säker inför ett beslut är mer undantag än regel. © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

37 Ambivalensutforskning
skapa ett tankerum konkretisera utforska både den ena och den andra sidan © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

38 AMBIVALENS KORSET Fördel med aktuell situation Fördel med förändring
Nackdel med aktuell situation Nackdel med förändring © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

39 Ambivalensutforskning kan leda till:
Ett beslut att förändra Ett beslut att inte förändra Ett beslut att fundera vidare, ta reda på mer. Att utforska alternativen vidare © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

40 Att tänka på innan du ger information, tips, råd
Går det att locka fram personens egna idéer om ämnet ? Är information, tips eller råd viktigt för personen just nu ? Kommer det att öka motivationen hos personen ? © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

41 Utforska-Tillföra-Utforska
1.Presentera ämnet och fråga om det är OK att prata om det 2.Utforska vad personen redan vet om ämnet 3.Tillför information, saklig och adekvat för personen 4.Utforska hur personen upplevde informationen © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2011

42 Vilja – Kunna – Redo 5 10 © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2011

43 MOTIVATION Vilja A Vill men tror sig ej kunna B Vill och kan
C Vill inte och tror sig ej kunna D Vill inte men tror sig kunna. Tro på den egna förmågan © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2011

44 Skillnader och likheter
Självkänsla - upplevelsen av det egna värdet som människa – ”jag duger precis som jag är” - varandet Självförtroende – upplevelsen av att klara av saker – ”jag är bra på många saker” - görandet Selfefficacy - Situationsspecifikt självförtroende. En människas tro på sin egen förmåga att utföra ett speciellt beteende i en specifik situation (Bandura,1974) © Antonisen & Lidfors 2011

45 Korrigera direkt varje missuppfattning som personen har
Detta är inte MI Ge råd om varför du tycker att personen skulle behöva göra en förändring Korrigera direkt varje missuppfattning som personen har Ge råd på hur du tycker att förändringen skulle kunna genomföras och vidmakthållas Framhåll hur viktigt du tycker att det är för dem att verkligen göra denna förändring Ge tips och råd om hur du tycker att deras första steg kan se ut Konfrontera personen med vad som troligtvis kommer att hända om förändringen inte genomförs Detta är MI Fråga ”Vad tycker du är viktigt?” Locka fram personens egna värderingar Visa empati, ”Du känner dig orolig, tveksam inför detta” ”Det känns svårt ibland” Reflektera tillbaka det personen uttalat för att bekräfta att du förstått och lyssnat Fråga ”Varför skulle du vilja göra denna förändring?” Påtala personens autonomi och egna val ”Vad du än beslutar så är det ditt val” Bekräfta varje uttalande rörande förändring ”Bra, du vet vad du vill” Fråga ”Hur skulle du gå till väga för att lyckas?” Summera återkommande under samtalets gång och samla ihop det som sagts, i slutet av sessionen © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen, MI-Trainers (MINT)


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal"

Liknande presentationer


Google-annonser