Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Om miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Om miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council."— Presentationens avskrift:

1 1 Om miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council

2 2 241 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council

3 3  Ideell förening för företag i bygg- och fastighetsbranschen  Utvecklar och marknadsför fyra miljöcertifieringssystem. Certifierar i två (tre).  Sprider kunskap om hållbart byggande och förvaltning  Icke vinstdrivande och ägs av medlemmarna  Ingår i ett nätverk med Green Building Councils runt om i världen

4 Bygg- och fastighetsbranschen behövde verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Buller, radon, fuktskador, luftkvalitet inomhus, energianvändning, inneklimat, naturgrus, kulturvärden ….

5 I certifieringssystemen beskrivs vilka miljöfaktorer som ska bedömas – och hur  GreenBuilding – 1 kontrollpunkt  LEED – 50 kontrollpunkter  BREEAM – 50 kontrollpunkter  Miljöbyggnad – 16 kontrollpunkter

6 Green- Building Miljö- byggnadBREEAMLEED Energi xxxx Inomhusmiljö xxx Byggnadsmaterial xxx Vattenanvändning xx Ekologi på tomten xx Transporter xx Föroreningar från byggnaden xx Avfall xx Miljöstyrning i projektet xx Endast byggnaden ingår dvs det som fastighets- ägaren kan påverka.. tomt, infrastruktur, närmaste omgivningen

7 7 Exempelvis i Miljöbyggnad Ljudmiljö Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Inneklimat vinter Inneklimat sommar Dagsljus Legionella Material Energi Innemiljö Dokumentation Utfasning av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen Energianvändning Värmeeffektbehov Solvärmelast Energislag Ger byggnaden betyget BRONS, SILVER eller GULD

8 8 Vad har systemen gemensamt?  Byggnaden får ett betyg och plakett  Betyget bestäms av vad byggnaden presterar i respektive indikator, t ex med poäng  Beräkningar, utredningar och mätningar kontrolleras av oberoende specialister dvs tredjepartsgranskas i sak  Guld  Silver  Brons  Platinum  Gold  Silver  Certified  Outstanding  Excellent  Very good  Good  Passed

9 9 Antal registrerade och certifierade byggnader i Sverige 2013 201220112014

10 Green- Building Miljö- byggnadBREEAMLEED Energi xxxx Inomhusmiljö xxx Byggnadsmaterial xxx Vattenanvändning xx Styrning i projekt xx Byggavfall x x Transporter xx Ekologi på tomten xx Föroreningar från byggnaden xx Ca 30 kkr Ca 200 kkr Byggherrar är beredda att betala… Ca 1 000 kkr Certifieringsavgifter + extraarbete för redovisning men exklusive ”gröna åtgärder” och för nyproduktion

11 Varför väljer så många fastighetsägare att miljöcertifiera trots kostnaden?  Kommunicera sitt miljöengagemang - både internt och externt  Planeringsverktyg under projektering och byggande  Kvalitetssäkring  Skapar ordning under projekteringen  Högre marknadspris  Färre vakanser  Lägre driftskostnader 11 Gateway i Lund, IKANO

12 Entreprenör Förvaltare Miljöbyggnads kännetecken Systemet ska  byggnaden bedöms, inte verksamheten  enkelt att förstå och kommunicera  svensk bygglagstiftning  kostnadseffektivt  verifiering efter två år  alla indikatorer bedöms  sämsta delen i byggnaden påverkar byggnadsbetyget Används för i princip alla typer av byggnader, gamla som nya, stora som små…..

13 13 Tre områden och 15 indikatorer som bedöms vid nyproduktion Bedöm innehållet vad gäller utfasningsämne Klimatskalets prestanda vinter och sommar bedöms; isolering - solskydd Huvuddelen ingår i de svenska miljökvalitetsmålen Energianvän dning i kWh/m 2 Vilken typ av energi som används Samla in innehållsdeklarationer

14 14 Några exempel på hur indikatorbetyg bestäms IndikatorerBRONSSILVERGULD Energianvändning BBR75% av BBR65 % av BBR Solvärmelast < 38 W/m 2 < 29 W/m 2 < 18 W/m 2 Radonhalt ≤ 200 Bq/m 3 ≤100 Bq/m 3 ≤ 50 Bq/m 3 Myndighetskrav Bästa tillgängliga teknik Är ambitionen att klara BBR för låg?…..

15 Betyget för HELA huset bestäms med en speciell metod

16 Registrering Ansökan skickas in Arbetar i projektet Ansökan granskas Certifiering Kontroll i huset efter 2 år

17 Typiskt exempel på hur Miljöbyggnad påverkar Akademiska hus, Matteannexet på LTH, Jais Nielsen White arkt

18 piacon ab Mobilia, Atrium Ljungberg Ullevi park, NCC Halmstad, Axfast Triangeln, NCC Maskrosen, NCC Kristinebergshöjden, NCC Toyota Bäckebol, Eklandia  Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology  Brittiskt system  Används t ex av NCC och PEAB i egenutvecklade projekt  Norges ”officiella” certifieringssystem  200 000 enheter i hela världen  Ett 80-tal byggnader certifierade eller på gång i Sverige  BREEAM-reglerna har anpassats för att passa Sverige

19 Det gäller att samla poäng som sedan viktas till betyg  Energi19 %  Innemiljö15 %  Material12 %  Ledning12 %  Mark och ekologi10 %  Föroreningar10 %  Transport8 %  Avfall8 %  Vattenanvändning 6 %

20 piacon ab Mobilia, Atrium Ljungberg Ullevi park, NCC Halmstad, Axfast Triangeln, NCC Maskrosen, NCC Kristinebergshöjden, NCC Toyota Bäckebol, Eklandia  Leadership in Energy and Environmental Design  Amerikanskt  Används av t ex Skanska och Vasakronan  13 000 byggnader världen över  Samma kriterier används i hela världen  Ett 100-tal byggnader certifierade eller på gång i Sverige  Reglerna grundar sig på amerikanska standarder, referenser och enheter  Små möjligheter för oss att påverka LEED-reglerna

21 21 Hur tänker fastighetsägarna när de väljer system?  Speciella skäl att välja Miljöbyggnad  Bygger för egen förvaltning  Kostnadseffektivt  Kvalitetssäkring efter två år  Betyget oberoende av placering  Inga omedelbara planer på försäljning  Speciella skäl för att välja LEED eller BREEAM :  Vill bedöma mer än själva byggnaden  Attrahera internationella fastighetsinvesterare  Certifierade hus i USA värderas ca 15% högre än andra Pennfäktaren, LEED Skola, Miljöbyggnad

22 22 Det händer mycket inom området - utnyttja www.sgbc.se www.sgbc.se ”Standardinformation ”  Utbildningar i certifieringssystemen  Medlemsmöten  Seminarier  Uppdateringar i certifieringssystemen


Ladda ner ppt "1 Om miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council."

Liknande presentationer


Google-annonser