Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VVS-fabrikanternas råd 13 sept 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VVS-fabrikanternas råd 13 sept 2012"— Presentationens avskrift:

1 VVS-fabrikanternas råd 13 sept 2012
Om miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council Catarina Warfvinge

2 241 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council

3 Sweden Green Building Council
Baskurs i Miljöbyggnad, hösten 2013, vers 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg- och fastighetsbranschen Utvecklar och marknadsför fyra miljöcertifieringssystem. Certifierar i två (tre). Sprider kunskap om hållbart byggande och förvaltning Icke vinstdrivande och ägs av medlemmarna Ingår i ett nätverk med Green Building Councils runt om i världen 3 Sweden Green Building Council Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren AB 3

4 Hur jobbar man med miljöbyggnad - Locum?
Bygg- och fastighetsbranschen behövde verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Buller, radon, fuktskador, luftkvalitet inomhus, energianvändning, inneklimat, naturgrus, kulturvärden ….

5 Hur jobbar man med miljöbyggnad - Locum?
I certifieringssystemen beskrivs vilka miljöfaktorer som ska bedömas – och hur GreenBuilding – 1 kontrollpunkt LEED – 50 kontrollpunkter BREEAM – 50 kontrollpunkter Miljöbyggnad – 16 kontrollpunkter 5

6 Hur jobbar man med miljöbyggnad - Locum?
Om Miljöbyggnad, hösten 2014 Hur jobbar man med miljöbyggnad - Locum? Endast byggnaden ingår dvs det som fastighets-ägaren kan påverka Green- Building Miljö-byggnad BREEAM LEED Energi x Inomhusmiljö Byggnadsmaterial Vattenanvändning Ekologi på tomten Transporter Föroreningar från byggnaden Avfall Miljöstyrning i projektet .. tomt, infrastruktur, närmaste omgivningen Sweden Green Building Council 6

7 Exempelvis i Miljöbyggnad
Om Miljöcertifiering för Svensk Fjärrvärme Om miljöklassningssystem, våren 2011 Exempelvis i Miljöbyggnad Energi Innemiljö Material Ljudmiljö Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Inneklimat vinter Inneklimat sommar Dagsljus Legionella Energianvändning Värmeeffektbehov Solvärmelast Energislag Dokumentation Utfasning av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen Ger byggnaden betyget BRONS, SILVER eller GULD 7 Sweden Green Building Council

8 Vad har systemen gemensamt?
Hur jobbar man med miljöbyggnad - Locum? Vad har systemen gemensamt? Byggnaden får ett betyg och plakett Betyget bestäms av vad byggnaden presterar i respektive indikator, t ex med poäng Beräkningar, utredningar och mätningar kontrolleras av oberoende specialister dvs tredjepartsgranskas i sak Guld Silver Brons Platinum Gold Silver Certified Outstanding Excellent Very good Good Passed 8 Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren AB 8

9 Antal registrerade och certifierade byggnader i Sverige
2011 2012 2013 2014

10 Hur jobbar man med miljöbyggnad - Locum?
Om miljöklassningssystem, våren 2011 Hur jobbar man med miljöbyggnad - Locum? Byggherrar är beredda att betala… Green- Building Miljö-byggnad BREEAM LEED Energi x Inomhusmiljö Byggnadsmaterial Vattenanvändning Styrning i projekt Byggavfall x   Transporter Ekologi på tomten Föroreningar från byggnaden Ca 30 kkr Ca 200 kkr Ca kkr Ca kkr Certifieringsavgifter + extraarbete för redovisning men exklusive ”gröna åtgärder” och för nyproduktion Sweden Green Building Council 10

11 Varför väljer så många fastighetsägare att miljöcertifiera trots kostnaden?
Kommunicera sitt miljöengagemang - både internt och externt Planeringsverktyg under projektering och byggande Kvalitetssäkring Skapar ordning under projekteringen Högre marknadspris Färre vakanser Lägre driftskostnader Gateway i Lund, IKANO

12 Miljöbyggnads kännetecken
Baskurs i Miljöbyggnad, hösten 2012, vers 1 Miljöbyggnads kännetecken Systemet ska byggnaden bedöms, inte verksamheten enkelt att förstå och kommunicera svensk bygglagstiftning kostnadseffektivt verifiering efter två år alla indikatorer bedöms sämsta delen i byggnaden påverkar byggnadsbetyget Används för i princip alla typer av byggnader, gamla som nya, stora som små….. Entreprenör Förvaltare Sweden Green Building Council

13 Tre områden och 15 indikatorer som bedöms vid nyproduktion
Om miljöklassningssystem, våren 2011 Hur jobbar man med miljöbyggnad? Tre områden och 15 indikatorer som bedöms vid nyproduktion Energianvändning i kWh/m2 Samla in innehållsdeklarationer Energy area. First Indicator are regarding energy use, how many kilo watt hours the building needs for heating, fresh air, generate hot water. The next Indicator assesses the buildings envelope and it´s heat losses. The more insulated and the better heat recovery in the ventilation system the lower heat loss and the higher rating. This is calculated for winter conditions, a cold dark winter night. Solar load, is to reduce high temperatures indoor in summer time. The design day is a one with Or reduce the need for a cooling system. Energy sources: Even though we have water and wind based energy production in Sweden, we have nuclear, oil and coal as well. The Swedish energy system is a part of the European electricity grid. We are connected together and we import and export electricity. Pollutions from energy generation don´t bother national borders. Indoor environment Within the area of indoor environment, the most important health aspects are identified. Nine Indicators are considered as very important for Swedish buildings or more correct for the building users, the occupants. Indoor sound, based on assessment or sound classification. • Indoor air quality, based on radon concentration, ventilation and nitrogen oxide concentration indoors. The last one is connected to traffic pollution. The aim is to design and perform ventilation systems air inlet. • Thermal climate and daylight based on heat losses during winter, solar heat load during summer and daylight factor. • Moistured damaged buildings are a challenge to handle. Reasons to the damages, can be wrong designed or performed construction details. Sometimes building materials lays on the ground, not sheltered from rain at the construction site. It gets wet and builts in wet. • Water quality, based on risk for growth of legionella bacteria. In Sweden as well as in all parts of Europe legionella is a problem. It found in hot water system, especially in tap water system. Many people in Sweden are concerned about the indoor climate, it´s to warm, to cold, the air movements are disturbing and so on. This criteria will prevent this. To prevent future moisture problems by damp-proof design and moisture safety construction of the building. To avoid the use of building products containing hazardous substances. a defined rating of credits for that Indicator must be achieved Klimatskalets prestanda vinter och sommar bedöms; isolering - solskydd Bedöm innehållet vad gäller utfasningsämne Huvuddelen ingår i de svenska miljökvalitetsmålen Vilken typ av energi som används 13 Sweden Green Building Council

14 Några exempel på hur indikatorbetyg bestäms
Om miljöklassningssystem, våren 2011 VVS-fabrikanternas råd 13 sept 2012 Några exempel på hur indikatorbetyg bestäms Indikatorer BRONS SILVER GULD Energianvändning BBR 75% av BBR 65 % av BBR Solvärmelast < 38 W/m2 < 29 W/m2 < 18 W/m2 Radonhalt ≤ 200 Bq/m3 ≤100 Bq/m3 ≤ 50 Bq/m3 Myndighetskrav Bästa tillgängliga teknik Är ambitionen att klara BBR för låg?….. 14 Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 14

15 Betyget för HELA huset bestäms med en speciell metod
Om miljöklassningssystem, våren 2011 Hur jobbar man med miljöbyggnad - Locum? Betyget för HELA huset bestäms med en speciell metod Sweden Green Building Council 15

16 Kontroll i huset efter 2 år
Om miljöklassningssystem, våren 2011 Registrering Arbetar i projektet Ansökan skickas in Ansökan granskas Certifiering Kontroll i huset efter 2 år Sweden Green Building Council 16

17 Typiskt exempel på hur Miljöbyggnad påverkar
VVS-fabrikanternas råd 13 sept 2012 Typiskt exempel på hur Miljöbyggnad påverkar En ideelt solig dag Akademiska hus, Matteannexet på LTH, Jais Nielsen White arkt Catarina Warfvinge

18 VVS-fabrikanternas råd 13 sept 2012
Ullevi park, NCC Mobilia, Atrium Ljungberg Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology Brittiskt system Används t ex av NCC och PEAB i egenutvecklade projekt Norges ”officiella” certifieringssystem enheter i hela världen Ett 80-tal byggnader certifierade eller på gång i Sverige BREEAM-reglerna har anpassats för att passa Sverige Kristinebergshöjden, NCC Halmstad, Axfast Toyota Bäckebol, Eklandia Triangeln, NCC Maskrosen, NCC piacon ab Catarina Warfvinge

19 Det gäller att samla poäng som sedan viktas till betyg
Energi 19 % Innemiljö 15 % Material 12 % Ledning 12 % Mark och ekologi 10 % Föroreningar 10 % Transport 8 % Avfall 8 % Vattenanvändning 6 %

20 VVS-fabrikanternas råd 13 sept 2012
Ullevi park, NCC Mobilia, Atrium Ljungberg Leadership in Energy and Environmental Design Amerikanskt Används av t ex Skanska och Vasakronan byggnader världen över Samma kriterier används i hela världen Ett 100-tal byggnader certifierade eller på gång i Sverige Reglerna grundar sig på amerikanska standarder, referenser och enheter Små möjligheter för oss att påverka LEED-reglerna Kristinebergshöjden, NCC Halmstad, Axfast Toyota Bäckebol, Eklandia Triangeln, NCC Maskrosen, NCC piacon ab Catarina Warfvinge

21 Hur tänker fastighetsägarna när de väljer system?
Miljökurs för Krook&Tjäder Om Miljöcertifiering för Svensk Fjärrvärme Hur tänker fastighetsägarna när de väljer system? Speciella skäl att välja Miljöbyggnad Bygger för egen förvaltning Kostnadseffektivt Kvalitetssäkring efter två år Betyget oberoende av placering Inga omedelbara planer på försäljning Speciella skäl för att välja LEED eller BREEAM: Vill bedöma mer än själva byggnaden Attrahera internationella fastighetsinvesterare Certifierade hus i USA värderas ca 15% högre än andra Skola, Miljöbyggnad Pennfäktaren, LEED Warfvinge & Jönsson Bengt Dahlgren AB Catarina Warfvinge 21

22 Det händer mycket inom området - utnyttja www.sgbc.se
”Standardinformation ” Utbildningar i certifieringssystemen Medlemsmöten Seminarier Uppdateringar i certifieringssystemen


Ladda ner ppt "VVS-fabrikanternas råd 13 sept 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser