Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologiskt på frammarsch ! Helsingfors 24 januari 2013. Ann-Sofi Ljungqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologiskt på frammarsch ! Helsingfors 24 januari 2013. Ann-Sofi Ljungqvist."— Presentationens avskrift:

1 Ekologiskt på frammarsch ! Helsingfors 24 januari 2013. Ann-Sofi Ljungqvist

2 Varför ett projekt ? För att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter strävar EkoNu! till att öka intresse för ekologisk produktion

3 Bakomliggande organisationer till projektet; SLC, ÖSP, NSP, ÅSP, ÅPF och YA! Finansiering: Europeiska fonden för landsbygds-utveckling/via Nylands och Österbottens Ely- central Projektägare:YA!Yrkesakademin i Österbotten Personal: Ann-Sofi Ljungqvist, Micaela Ström, Thomas Snellman

4 Projektets målsättning i Nyland och Österbotten Sänka tröskeln för jordbruksföretagare att ställa om till ekologisk odling/-produktion 10 % ökning av antalet ekogårdar i Nyland och Österbotten. 5-7 st samarbetsnätverk startar inom t.ex. maskinpark, försäljning, förädling. 9-12 st nya ekologiska produkter Höja kompetensnivån vars syfte är att höja konkurrenskraften för ekologisk odling och - produktion Skapa och stärka samarbets- och kunskapsnätverk

5 Kriterier för projektets utvecklingsarbete Projektet riktar sig till den ekologiska livsmedelskedjans helhet d.v.s. från produktion till konsumtion Poängterar att det finns olika sätt att t.ex. marknadsföra och förädla ekologiska produkter ”Konsumenten i fokus” via t.ex. öppenhet gällande informationsarbete mm Poängterar analys av lönsamhet vid val att utvecklingsåtgärder Projektet väljer mentorskap och samarbete mellan producenter för att förmedla kunnande och nya innovativa lösningar Fokusering på hållbar användning av resurser Utvärdering av projektets verksamhet år 2013

6 EkoNu´s verksamhet Ekomentorskap Demonstrationsodling /observationsskiften Information Internt/externt Samarbetsringar Samarbeta med övriga nationella och internationella ekoaktörer Kompetenshöjande åtgärder

7 Samarbete mellan spannmåls- och husdjursgårdar 11.2.2013. Syfte: Mer ekoskördar till användning av ekohusdjur och bättre växtföljder och gödsling på spannmåls-gårdar. Ökad lönsamhet hos båda gårdarna. Arr. EkoNu! och odlarringen Sänka torkkostnader, samodling med spannmål + ärt eller böna, blandsäd. Praktisk erfarenhet (flera odlare med taltur). Kross-ensilering av spannmål och böna/ ärter. Arr. Klimatsmart odling och EkoNu

8 Kompetenshöjande åtgärder....forts. 2013 7.3, 13.3, 21.3, 26.3, 4.4 Ekogrundkurs i Vasa arr. YA! Ansvarsperson: Ulrika Wikman 2013 ca 12.3.2013 (9-15) Rotogräsdag och bearbetning i Vasa. Teoridel med Selenius Magnus och Lindgård Boris. Fältdag i 13 juni. arr. EkoNu! Klimatprojektet. Ansvarsperson: Bertel Riska Wikman Ulrika

9 Kompetenshöjande åtgärder....forts. Sänka torkkostnader, samodling med spannmål + ärt eller böna, blandsäd. Observationsskiften i Österbotten. ”Dikesträffar”.Kross-ensilering av spannmål och böna/ ärter. Arr. Klimatsmart odling och EkoNu Öka skörd och kvalitet på ekospannmålen. Erfarenheter från ekoförsöken vid NSL i Nyland, Hyvä sato - kilpailu i Vik -H.fors. Skörde- och kvalitetstatistik från Polar Mills/Helsingin Mylly.


Ladda ner ppt "Ekologiskt på frammarsch ! Helsingfors 24 januari 2013. Ann-Sofi Ljungqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser