Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berusning på schemat. Nya grepp i skolans ANDT-undervisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berusning på schemat. Nya grepp i skolans ANDT-undervisning"— Presentationens avskrift:

1 Berusning på schemat. Nya grepp i skolans ANDT-undervisning
Eskilstuna Bengt Sundbaum Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

2 Tobak- och alkohol på mellanstadiet. Förslag på lektionsinnehåll
Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

3 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
Vad vill vi uppnå med tobaks- och alkoholundervisningen på mellanstadiet? Ge positiva motbilder till tobak, skapa intresse för en hälsosam livsstil Grundläggande kunskap om tobak/alkohol, kritiskt förhållningssätt till myter och marknadsföring Ge förutsättningar för unga att göra egna välgenomtänkta val, kunna argumentera för dem och stå emot grupptryck ……………. Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

4 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
Hemsidor A Non Smoking Generation har en sajt som syftar till att stödja skolans tobaksförebyggande arbete. En omfattande lärarhandledning ”Tillsammans mot tobak” kan laddas ner. CAN:s sajt innehåller korta, lättfattliga faktatexter om olika droger, möjlighet att ställa frågor, läsa frågor och svar, läsa gästbloggar.. Oberoende tankesmedja. Publicerar bl.a. nyheter om tobak samt faktablad på olika teman Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

5 Hur lägger vi undervisningen på rätt nivå?
Inled gärna arbetsområdet kring tobak/alkohol med att visa några ”neutrala” bilder på drogen och låta eleverna var och en – eller gemensamt på tavlan – skriva ner alla associationer och frågor de har till drogen Ha en anonym frågelåda under hela arbetsområdet. Svårare frågor kan sparas till en inbjuden sakkunnig eller mailas till exempelvis Drugsmart Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

6 Lektionsinnehåll Må bra/hälsa
Vad får dig att må dåligt? Hur kan du undvika det som får dig att må dåligt? Vad får dig att må riktigt bra? Hur kan du göra mer av det? Pröva på-aktiviteter, till exempel massage, avslappning, yoga, nyttig frukost/mellanmål, promenad, Friskis-gympa… Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

7 Lektionsinnehåll: Grupptryck och övertalning
Diskutera grupptryck och övertalning. Berätta gärna om någon händelse som kan exemplifiera grupptryck. Vad är det? Hur känns det? Låt eleverna ge exempel på egna upplevelser Läs en kort berättelse eller högläs utdrag ur en bok, t ex ”Gör något Ville” av Martin Jonols (9-12 år 100 sidor). Skolbibliotekarien kan säkert tipsa om fler böcker/noveller.. Diskutera - Låt eleverna fundera ut strategier för att stå emot övertalning och grupptryck. Vad kan man säga då kompisarna vill att man ska vara med och smygröka, snatta i affären … - Träna på strategierna, t ex med rollspel eller genom att hitta på egna berättelser där de redogör för hur de står emot grupptryck… Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

8 Lektionsinnehåll ”Majoritetsmissförståndet”
Hur många elever i åk 9 tror du röker? (dricker alkohol)? Nästan ingen - Lite mer än hälften Mindre än hälften - Nästan alla Hälften Låt eleverna skriva ner sina svar. Tillsammans kan klassen sedan räkna ihop de olika gissningarna. Stämmer resultatet med verkligheten? Varför är det inte bra om man tror att ”alla andra” dricker eller röker? Diskutera ”Facit”: Enligt CAN:s Skolelevers drogvanor 2013: - 47 % av åk 9-eleverna (44% pojkar, 50 % flickor) var alkoholkonsumenter - 4,8 % (pojkar) respektive 5,5 % (flickor) rökte varje dag eller nästan varje dag Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

9 Lektionsinnehåll ”Majoritetsmissförståndet” kring alkohol
Hur många elever i årskurs 7 tror du har druckit alkohol någon gång så att de känt sig berusade? (Riksgenomsnittet: 14 % av både pojkarna och flickorna har druckit alkohol så att de känt sig berusade då de var 13 år eller yngre. 35 % av pojkarna och 29 % av flickorna i åk 9 har aldrig druckit alkohol så att de känt sig berusade) Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

10 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
Lektionsinnehåll Hur bidrar tobak till barnarbete, miljöförstöring, fattigdom och till att lura människor i fattiga länder? Låt eleverna fundera och ge förslag Visa filmklippen på Tobak och barnarbete, Tobak och marknadsföring, Tobak och skador på människor/miljö (Filmklippen finns på och är 1-2,5 min. långa). Diskutera! Det finns också faktablad att ladda ner som du kan ha som underlag om du vill berätta mer om hur tobaksodling drabbar människor och miljö i fattiga länder. Gör några ”Heta stolen-övningar” kring tobak Låt barnen rita/måla en affisch mot tobak Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

11 Lektionsinnehåll Fördjupning marknadsföring av tobak/alkohol
Hur försöker tobaksbolagen få oss att röka? (Alt. Hur gör vin- och spritföretagen för att vi ska dricka deras alkohol?) Låt eleverna dokumentera både ”öppen” och ”dold” marknadsföring i exempelvis: - affärer filmer och dokusåpor klädmärken Youtube/Facebook/Instagram … Hur kan marknadsföring se ut i fattiga länder? Visa gärna några bilder och berätta Från skriften ”All världens baksmälla” (Tar upp alkohol) Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

12 Lektionsinnehåll: Hur tobak påverkar hälsan?
På kort sikt - En ung rökare riskerar sämre hy, sämre kondition, gula tänder, tunnare och skörare hår, sämre andedräkt - Rökning bidrar till att man känner sig tröttare och hängigare, blir mer infektionskänslig, oftare förkyld med infektioner som sitter kvar längre. - Vanligare med astma, depressioner och ångest hos rökande unga än hos icke-rökare På lång sikt (Gör gärna siffrorna mer begripliga med jämförelser) - cancer, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar - Ca personer dör varje år på grund av rökning. - Nästan personer per år behöver sjukhusvård på grund av olika sjukdomar som orsakas av rökning. Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

13 Lektionsinnehåll Hur alkohol påverkar hälsan
Näst vanligaste orsaken till cancer Större risk att: - slarva bort sina saker som tex mobil, pengar, nycklar osv. - - bli bestulen ökar - hamna i bråk eller börjar slåss med sina kompisar, - råka ut för olyckor (Fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor är några exempel) - ha sex fast man egentligen inte vill De flesta har druckit alkohol när de använder narkotika första gången. Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

14 Lektionsinnehåll: Påståenden om tobak och alkohol
Granska några påståenden om tobak och alkohol, t ex: Snus är ofarligt för hälsan (Falskt, se till exempel Tobaksfaktas faktablad ) Om man inte röker så mycket och så ofta kan man sluta när man vill (Falskt, många har trott sig ha kontroll över sin rökning men nikotinet i tobaken är starkt beroendeframkallande och beroendet kommer ”smygande”) Det är inte farligt att röka vattenpipa (Falskt, se till exempel Drugsmart ) Kvinnor/flickor tål att dricka mindre mängd alkohol än män (Sant, se t ex Drugsmart ) Viktigt att välja tillförlitliga, lättlästa faktakällor och att inga påståenden förblir oemotsagda. På Drugsmart finns också frågor med svar om tobak och alkohol som eleverna kan läsa och sedan redovisa för klassen Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

15 Lektionsinnehåll Exempel på värderingsövningar
Heta stolen: Det är bra att man inte får köpa tobak om man är under 18 år Det är värre när tjejer är fulla än när killar är det Det är ok att feströka Killar och tjejer med starkt självförtroende har lättare att avstå från droger Riskerna med att röka är överdrivna Det är bra om man får smaka alkohol hemma innan man fyllt 18 år Killar som snusar är ganska tuffa Källa: ANDT på schemat Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

16 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
Filmer Filmen ”Full” (www.ur.se). Diskutera: När var det som situationen började spåra ur? Hade Johan och hans kamrater kunnat undvika att situationen spårade ur? Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

17 Högstadiet och gymnasiet (och mellanstadiet)
Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

18 Några frågeställningar för arbetslaget
När ska undervisning om olika droger ske för att bli verkningsfull? Hur utvärderar vi insatserna? Hur kan vi bidra till att eleverna tar aktiv ställning, står emot grupptryck och förhåller sig kritiska till myter och reklam Hur ser vi som vuxna i skolan på olika droger och hur agerar vi på ett likartat sätt? Utbildning? Material? Hur gör vi om vi ser någon elev använda droger under skoltid/på skolresor/examen…? Om vi hör rykten om att någon använt droger i helgen…? Hur samverkar vi med föräldrarna? Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

19 Vad vill vi uppnå med ANDT-undervisningen?
Skapa intresse för en hälsosam livsstil, ge positiva motbilder till narkotika och andra droger Grundläggande kunskap om cannabis, kritiskt förhållningssätt till myter och marknadsföring Ge förutsättningar att göra egna välgenomtänkta val, kunna argumentera för dem och stå emot grupptryck Förståelse för Sveriges restriktiva drogpolitik Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

20 Sammanfattning utvärdering av undervisning om cannabis på gy
Kunskap om cannabis viktig – Inte bara ”farligt” Viktigt spräcka myter om cannabis Föreläsningar av yrkesverksamma och anhöriga till cannabismissbrukare uppskattas Var tydlig med att tala om din (restriktiva) åsikt men respektera elever som tyckewr annorlunda Viktigt ge stöd, kunskap, argument till de ”neutrala”/”ej tagit ställning” för att påverka mot mer restriktiv inställning Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

21 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
Hemsidor Drugsmart Cannnabishjälpen (www.cannabishjalpen.se) Hjärnguiden (www.hjarnguiden.se) Europeisk statistik om narkotikasituationen i Europa, som finns översatt till svenska på Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

22 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
ANDT-undervisningens trovärdighet: Ofta ett glapp mellan vuxnas och ungas erfarenheter av narkotika Så här kan vi lärare beskriva narkotikans verkningar Så här kan narkotikans inverkan se ut för en del elever: Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

23 Hur hittar vi rätt nivå i SANT-undervisningen?
Inled gärna arbetsområdet med att visa några ”neutrala” bilder på drogen och låta eleverna var och en – eller gemensamt på tavlan – skriva ner alla associationer och frågor de har till drogen Ha en anonym frågelåda under hela arbetsområdet. Frågelådan kan också användas till att spara svårare frågor, som ställs under lektionerna, till en inbjuden sakkunnig eller mailas till exempelvis Drugsmart Plus och minus med droger/cannabis (Var och en skriver eller diskussion med sekr. vid tavlan, diskutera enligt Ulf Wahlgrens metod i Berusning på schemat sid 39 (Läs ev. artikel i Falköpingstidning ”Kontroll med droger” ) Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

24 Lektionsinnehåll: Källkritisk granskning
Källkritisk granskning - Se Skolverkets lathund ”Kolla källan” - På finns en mycket kort, enkel text där eleverna ska avgöra vilka påståenden i texten som de bör förhålla sig kritiska till - Gör ev. viskleken Då en vetenskaplig studie citeras: - Är studien publicerad i en ansedd vetenskaplig tidksrift? - Om det är en enskild studie: Finns andra studier med annat resultat? - Finns det någon metastudie/systematisk översikt som sammanfattar resultatet av alla studier i ämnet som uppfyller vissa kvalitetskrav Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

25 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
Hälsa Vad är hälsa för dig? När mår du riktigt bra och hur kan du göra det oftare? När mår du dåligt och hur kan du undvika det? Pröva på-aktiviteter Vad är självkänsla? Klistra in egenskaper som hör hemma under ”Bra självkänsla” – ”Låg självkänsla” – ”Har inte med självkänsla att göra” (Gy Norrbotten) Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

26 Cannabis integrerat i ämnesundervisningen Historiskt perspektiv (So)
Några källor: Drogutvecklingen i Sverige. Innehåller en förteckning över narktikarelaterade händelser och beslut under de senaste 100 åren. Kan laddas ner från CAN (http://www.can.se/sv/Rapporter/Drogutvecklingen-i-Sverige-2014/ )   Olsson P. (2007). Opium, heroin, Subutex – ett globalt reportage”. RNS Fri förlag . I ett kapitel beskrivs hur först opium, sen morfin och till sist heroin grusade förhoppningarna om en ”mirakelkur” utan oönskade biverkningar Artikeln ”Droger i krig” i tidningen Militär Historia nr 5/ (Har främst fokus på amfetamin) Kapitel ”Opium, cannabis och koka” i boken Drogernas historia, s Courtwright, 2005. Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

27 Lektionsinnehåll Narkotikaframställning och miljö (Bi/ke)
Hur påverkas miljön vid kokainframställning? (Biologi/kemi) Vid den illegala framställningen av kokain används bland annat stora mängder kaliumpemanganat, saltsyra, svavelsyra, aceton och eter. Restprodukterna släpps sedan oftast direkt ut i vattendrag. Läs om hur de kemiska föreningarna påverkar miljön och de vattenlevande djuren Material Expressen 22 maj 2014 artikel ”Knarkets okända offer: Miljön”. ”Kokaodling orsakar tyst miljökatastrof”. Drugnews, 2009 ( ) Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

28 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
Lektionsinnehåll: Vilka skador kan cannabisbrukare få psykiskt och psykiskt? (Bi) Hur kan cannabis påverka hjärnan och ungdomars mentala utveckling? (Bi) Är det mindre skadligt för kroppen att röka cannabis än att röka vanlig tobak? (Bi) Exempel på faktakällor Artikel ”Cannabisrökare får lägre IQ”. SVT Vetenskap, 2012. Radioinslag ”Cannabis sänker IQ”. Sveriges radio, :23 min. Cannabishjälpen(www.cannabishjalpen.se) Hjärnguiden (www.hjarnguiden.se) Drugsmart Ramström (2009) Skador av hasch och marijuana (Kan laddas ner) Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

29 Lektionsinnehåll: Narkotika och inbördeskrig (So)
Källor: Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

30 Lektionsinnehåll ”Missbrukets pris” (Matematik)
På webbsidan Utanförskapets pris kan man beräkna hur mycket en narkotikamissbrukare kostar samhället, och hur många barn per årskull i en kommun som riskerar att hamna i utanförskap. Låt eleverna gå in på hemsidan och ta reda på: Hur mycket sparar samhället på ett år om Eskilstuna finansierar ett projekt för 25 missbrukare med 100 000 kr, och man räknar med att rehabilitera 10 stycken av dem? Hur mycket av den vinsten tillfaller kommunen? Vem sparar/vinner mest på projektet under det första året? Hur stor blir kommunens avkastning på projektet på lång sikt? Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

31 Lektionsinnehåll ”Majoritetsmissförstånd”
Majoritetsmissförstånd kring cannabis? (Matematik) Eleverna uppskattar var och en för sig hur många i åk 9 (gy åk 2) som de tror har använt narkotika under den senaste månaden(senaste året) Resultatet räknas samman, ett medelvärde beräknas och andelen i procent som prövat narkotika beräknas. Resultatet jämförs med de nationella uppgifterna i Skolelevers drogvanor (http://www.can.se/sv/Undersokningar/Skolelevers-drogvanor1/ ) ”Facit” 2013: Senaste månaden (Fl/P) 1,5/2,7% (gy 2,9/5,1%) Senaste året: 4,4/5,5 % (gy 9,8/14,4 %) Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

32 Lektionsinnehåll ”Marknadsföring” av cannabis (Sv, bild, so)
”Cannnabisindustrin” Läs artikeln ”Cannibisindustrin står redo på Wall Street” i IOGT-NTO:s medlemstidning Accent (http://www.accentmagasin.se/politik/cannabisindustrin-star-redo-pa-wall-street/ ). Fundera över/diskutera vilka för- och nackdelar en legalisering av cannabis skulle innebära Det är stor skillnad mellan medicin och läkemedel. Vilka är skillnaderna? (läs t ex på nationella cannabisnätverkets hemsida (http://cannabishjalpen.se/natverket/cannabis-som-medicin ). Uppfyller cannabis de villkor som krävs för att det ska få kallas läkemedel? Dolda cannabisbudskap Ge exempel på – eller låt eleverna själva söka efter – drogliberala budskap i konst, musik, filmer mm Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

33 Lektionsinnehåll Faktagranska påståenden om cannabis (Bi/so)
Det finns ingen seriös forskning som ger stöd för att cannabisanvändning skulle ge upphov till hjärnskador (Falskt, Se till exempel Ramström: Skador av hasch och marijuana sid 66 och sid 21 eller Cannabishjälpens hemsida Cannabis ger i motsats till tobaksanvändning inte upphov till något beroende” (Falskt, se t ex Ramström ”Skador av Hasch och marijuana” sid. 25 eller Cannabishjälpen Förbudspolitiken fungerar inte. Bruket av cannabis är inte mindre i länder med hårdare lagstiftningar än i liberalare länder, snarare tvärtom (Falskt, se t ex Drugsmart Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

34 Lektionsinnehåll: Faktagranskning forts
Cannabis innehåller ett mindre antal cancerframkallande ämnen än tobak (Falskt, se t ex Ramström: Skador av hasch och marijuana sid. 104 ) Unga och gamla tar lika stor skada av cannabisbruk (Falskt, se t ex Drugsmart ) Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av cannabis kan leda till allvarliga psykiska sjukdomar (Påståendet är sant, se t ex Ramström: Skador av hasch och marijuana eller Drugsmart Om man använder cannabis och upptäcks kan man få problem med att få ett körkortstillstånd. (Sant) De skadliga ämnena i cannabis försvinner snabbare ur kroppen än alkohol (Falskt, se t ex Drugsmart, eller Cannabishjälpen Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

35 Lektionsinnehåll ”Färdighetsträning”
Besvara en fingerad cannabisliberal insändare (Svenska/biologi) Råd till mina tonårsbarn (Svenska) Föreställ dig att du själv är en förälder som ska tala med ditt tonårsbarn om droger. Skriv ner vad du skulle vilja säga till ditt tonårsbarn Droger och dilemman (Ämnesövergripande) Arbeta med programmet ”Droger och dilemman” på . Genom att klicka på olika ikoner i ”staden” kan du ta del av fakta om olika droger, se filmer som beskriver olika dilemman och ta ställning i mellan olika handlingsalternativ. Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

36 Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB
Lektionsinnehåll: Om någon blir medvetslös av alkohol och/eller andra droger Ibland händer det att någon kompis dricker så mycket – eller använder en annan drog - att hen blir medvetslös. Eller blir farlig för sig själv ( t ex somnar utomhus på vintern) eller omgivningen (t ex trafikfara, vill slåss ….) Då måste man kontakta läkare/polis/föräldrar … Alternativet kan ju vara att någon dör eller får svåra skador.. Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

37 Samverkan med föräldrarna
Föräldramötesprogrammet Effekt eller liknande (har även använts i åk 6) Informera om kommunens olika föräldrastödsprogram Studiecirkel kring Tonårsparlören eller tema på ett föräldramöte Bjud in föräldrar att se elevredovisningar, skärmutställning… Diskutera viktiga familjerelaterade risk- och skyddsfaktorer med föräldrar - Känna till barnets kompisar - Veta vad barnet gör på fritiden/lördagskväll - ”Ramar och kramar” - Restriktiv inställning t. droger - Uppmärksamma då barnen gör rätt System för omgående frånvarohantering Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

38 Vilka insatser fungerar för gy-ungdomar?
Forskningsstöd för tre grupper av insatser Motiverande Samtal (MI) Samtalsform för att hjälpa människor att bli beredda på att genomföra en förändring i sina liv. Kognitiv beteendeterapi (KBT) Bygger på beteende- och kognitivt inriktade teorier Familjebaserade metoder Bygger på arbete med ungdomen på individnivå, med föräldrarna och familjen som system, med ungdomens vänner och umgängeskrets, med skolan och skolpersonal Källa: Cannabisanvändning bland ungdomar. En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention (2013) Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russell Turner Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

39 Vilka är i riskzonen på gy?
Störst sannolikhet att pröva cannabis om man är pojke går i åk 3 Studerar vid ett yrkesförberedande program Inte bor med sina föräldrar har haft en otrygg uppväxt och dålig ekonomi har begränsade (eller ”fel”) kunskaper om cannabis Har en liberal (eller neutral) attityd Samvariation mellan tobaksrökning och cannabis /Källa Röka, Kröka, Knarka. Användningen av droger bland gymnasieungdomar i Norrbotten Mats jacobsson Luleå tekn. universitet Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

40 Lektionsinnehåll: Diskutera en berättelse
Läs en berättelse om hur droger gör att en fest, en födelsedag, en resa, samvaron med en kompis, relationen med en partner eller föräldrarna blir helt misslyckat. Diskutera med eleverna: - Vad var det som gjorde att allt blev fel? - Hade det kunnat undvikas? Hur? - Vilken egenskap hade krävts för att det skulle kunnat undvikas? - Kan man utveckla/träna upp den egenskapen? Material: ”Ungdomar vill diskutera gränser” är ett ANDT-läromedel för gymnasiet och kan laddas ner från exempelvis . Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

41 Några webbadresser med statistik
Se t. ex: Debattartikeln ”Missbruket kostar 150 miljarder på miljarder_ svd Narkotikahandeln värd över 300 miljarder US-dollar Narkotikaindustreins påverkan på samhället Powerpointpresentation av Institute for security and development policy Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

42 Examination och utvärdering
Krönika/debattartikel/insändare/ Besvara ”fingerad” insändare (1. Förklara ord/uttryck 2. Rätta faktafel Bemöt med en egen insändare) Utställning i biblioteket/matsalen, visa på föräldramöte, bjud in företrädare för kommunen till debatt, …. Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB

43 Tack för mig och lycka till med det förebyggande arbetet i Eskilstuna!
Bengt Sundbaum, Vindrosen konsult AB


Ladda ner ppt "Berusning på schemat. Nya grepp i skolans ANDT-undervisning"

Liknande presentationer


Google-annonser