Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad Projektledare

2 Vision En grönare, attraktivare och mer hälsosam stad med hög biologisk mångfald Mål Öka stadens biologiska mångfald Skapa produkter, tjänster och processer för grönare städer Skapa permanent demonstration för spridning av gröna lösningar

3 Varför? Många arter trivs utmärkt i urbana miljöer. Ex. en tredjedel av Frankrikes 900 vilda bin. Människor trivs bättre i miljöer med hög biologisk mångfald, ex. där fågelkvitter från flera fågelarter hörs På köpet får vi ekosystemtjänster

4 Konstellation Grönyta Byggföretag Arkitekt Entreprenör Förvaltare Innovatör Kommun/ region Forskare Ekolog Landskaps- arkitekt

5 Partners Byggherrar och beställare – Briggen – Byggvesta – Diligenita – Hauschild+Siegel – Malmö stad: Gatukontoret och Serviceförvaltningen – MKB – Peab – Skanska

6 Partners, forts Arkitekter, konsulter och specialister – IVL – Markkompaniet – Scandinavian Green Roof Institute – SLU Alnarp – Sydväst arkitekter – Watreco – White arkitekter – Region Skåne

7 Gröna tak Innovationsupphandling – befintliga tak

8 Mobila växtsystem

9 Tredimensionell grönska

10 Urbana biotoper

11 Träd i gata Teknisk lösningJordvolymAcer x freemanii ’Autumn Blaze’ Quercus cerris Ref.yta ”Klassisk 1 x 1 x 1 m”1 kbm22 Skelettjord med konv. asfalt15 kbm44 Skelettjord med CU porös asfalt7,5 kbm44 Skelettjord med CU porös asfalt15 kbm44 Fribärande element med matjord7,5 kbm33 Fribärande element med matjord15 kbm33

12 Gröna väggar

13 Forskningsprojekt gröna fasader Klätterväxter – Klätterväxter skyddar väggar från vissa påfrestande faktorer som slagregn – Det är inte fuktigare bakom klätterväxter än vid en bar fasad – Det är större variationer i temperatur och fuktighet vid en bar fasad än bakom en klätterväxt Gröna fasader – Liten förbättring av byggnadens energibalans – skuggning o isolering 13 13 Juni 2012 Maj 2013April 2014

14 Erfarenheter av levande väggar Erfarenheter av att planera, bygga och underhålla en levande vägg i Sverige idag. Intervjustudie med aktörer involverade i 5 olika objekt i Skåne Resultat: Ett antal utmaningar för levande väggar i Sverige har identifierats, exempelvis:  brist på tek­niska lösningar på marknaden  bevattnings­­­­system som kräver mycket kompe­tens  växternas över­levnad under vinterhalv­året  hög in­vesterings­kostnad  organisering av arbete och samarbete mellan aktörer Rapporten finns att ladda ner på www.ivl.sewww.ivl.se

15 Lite till Skötselmall: Styra vegetationen åt ett tänkt håll – att hjälpa naturen att själv göra jobbet. Det handlar alltså hela tiden om utveckling. (White samordnat) Markkompaniet Utvärderingar

16

17 Steg 3 Ansökan inlämnad till Vinnova Januari 2015-december 2016 – Tillämpa lösningar i stor skala i befintliga bostadsområden – Det gröna kontoret – Solceller och biodiversitetstak i kombo – Träd i gata – Utvärderingar – Information, utbildning, utställning, guidning


Ladda ner ppt "BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser