Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad"— Presentationens avskrift:

1 BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad
Projektledare

2 Vision En grönare, attraktivare och mer hälsosam stad med hög biologisk mångfald Mål Öka stadens biologiska mångfald Skapa produkter, tjänster och processer för grönare städer Skapa permanent demonstration för spridning av gröna lösningar

3 Varför? Många arter trivs utmärkt i urbana miljöer. Ex. en tredjedel av Frankrikes 900 vilda bin. Människor trivs bättre i miljöer med hög biologisk mångfald, ex. där fågelkvitter från flera fågelarter hörs På köpet får vi ekosystemtjänster

4 Konstellation Ekolog Förvaltare Forskare Byggföretag Grönyta
Landskaps- arkitekt Kommun/ region Innovatör Arkitekt Entreprenör

5 Partners Byggherrar och beställare Briggen Byggvesta Diligenita
Hauschild+Siegel Malmö stad: Gatukontoret och Serviceförvaltningen MKB Peab Skanska

6 Partners, forts Arkitekter, konsulter och specialister IVL
Markkompaniet Scandinavian Green Roof Institute SLU Alnarp Sydväst arkitekter Watreco White arkitekter Region Skåne

7 Gröna tak Innovationsupphandling – befintliga tak

8 Mobila växtsystem

9 Tredimensionell grönska

10 Urbana biotoper

11 Träd i gata Teknisk lösning Jordvolym Acer x freemanii ’Autumn Blaze’
Quercus cerris Ref.yta ”Klassisk 1 x 1 x 1 m” 1 kbm 2 Skelettjord med konv. asfalt 15 kbm 4 Skelettjord med CU porös asfalt 7,5 kbm Fribärande element med matjord 3

12 Gröna väggar

13 Forskningsprojekt gröna fasader
Juni 2012 Maj 2013 April 2014 Klätterväxter Klätterväxter skyddar väggar från vissa påfrestande faktorer som slagregn Det är inte fuktigare bakom klätterväxter än vid en bar fasad Det är större variationer i temperatur och fuktighet vid en bar fasad än bakom en klätterväxt Gröna fasader Liten förbättring av byggnadens energibalans – skuggning o isolering

14 Erfarenheter av levande väggar
Erfarenheter av att planera, bygga och underhålla en levande vägg i Sverige idag. Intervjustudie med aktörer involverade i 5 olika objekt i Skåne Resultat: Ett antal utmaningar för levande väggar i Sverige har identifierats, exempelvis: brist på tek­niska lösningar på marknaden bevattnings­­­­system som kräver mycket kompe­tens växternas över­levnad under vinterhalv­året hög in­vesterings­kostnad organisering av arbete och samarbete mellan aktörer Rapporten finns att ladda ner på Inom arbetsgruppen gröna fasader och väggar har IVL Svenska Miljöinstitutet utfört en studie om levande väggar, dvs gröna väggar som där växternas rotsystem växer på växtsubstrat i moduler eller andra system uppsatta på fasaden. Syftet med studien är att skapa mer kunskap kring dessa nyare typerna av gröna väggar och sprida denna. Rapporten bygger på en intervjustudie med aktörer involverade i fem befintliga levande väggar projekt i Sverige. Högevallsbadet, Lund Den vertikala trädgården, Helsingborg Varvstaden, Malmö Serviceförvaltningen i Augustenborg, Malmö Den ätbara väggen i Seved, Malmö. Identifierade utmaningar IVL har identifierat flera utmaningar bland befintliga levande väggar-projekt i Sverige. Det handlar bland annat om en brist på tek­niska lösningar på marknaden, bevattnings­­­­system som kräver mycket kompe­tens, växternas över­levnad under vinterhalv­året och en hög in­vesterings­kostnad. De utmaningar och möjligheter som är spec­iellt värda att lyfta fram kan antingen kopplas till kunskap, erfarenheter och goda exempel eller organisering av arbete och sam­arbete mellan aktörer. Studien redovisas i en rapporten som heter: Utmaningar och möjligheter med levande väggar i ett svenskt klimat. Den finns i 2 olika format. En längre version med hela resultatet i detalj, samt en kortare version om tre sidor, där det viktigaste resultaten presenteras kortfattat. Johanna Anderson som är en av författarna till rapporten finns på plats i pausen både den 3 sept på High Court och på SGRI den 4 sept för att diskutera med de som är speciellt intresserade av dessa resultat.

15 Lite till Skötselmall: Styra vegetationen åt ett tänkt håll – att hjälpa naturen att själv göra jobbet. Det handlar alltså hela tiden om utveckling. (White samordnat) Markkompaniet Utvärderingar

16

17 Steg 3 Ansökan inlämnad till Vinnova Januari 2015-december 2016
Tillämpa lösningar i stor skala i befintliga bostadsområden Det gröna kontoret Solceller och biodiversitetstak i kombo Träd i gata Utvärderingar Information, utbildning, utställning, guidning


Ladda ner ppt "BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad"

Liknande presentationer


Google-annonser