Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridiska källor Anna Wiberg 2011-10-24. Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Identifiera juridikens olika dokumenttyper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridiska källor Anna Wiberg 2011-10-24. Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Identifiera juridikens olika dokumenttyper."— Presentationens avskrift:

1 Juridiska källor Anna Wiberg 2011-10-24

2 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Identifiera juridikens olika dokumenttyper i den svenska lagstiftningsprocessen och hur de förhåller sig till varandra och refererar till varandra. Databaserna: Zeteo & Karnov samt Fastighetsdata Webbsidor: Lagrummet, Regeringen, Riksdagen Källkritik & Referenshantering

3 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Behandlingen hos regeringen Kommitté direktiv Utredning SOU/Ds Lagråds- remiss Lagråds- yttrande Proposition

4 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Behandlingen hos riksdagen PropositionMotion Utskotts- betänk- ande Protokoll Riksdags - skrivelse

5 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Regeringen publicerar lagstiftningen Svensk författnings samling

6 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Lagtext Lagböcker Svensk författningssamling (SFS) ex. SFS 2010:900 (Plan- och bygglagen)

7 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor

8 Regering Riksdag Motion Utskotts- betänk- ande Protokoll Riksdags - skrivelse SFS Proposition Lagråds- yttrande Lagråds- remiss SOU/Ds Kommitté- direktiv Publiceras av regeringen Ingår i Riksdagstrycket

9 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Domstolar Allmänna domstolar –Tingsrätt – publiceras inte –Hovrätt - Rättsfall från hovrätterna (ex. RH 2008:45) –Högsta domstolen - Nytt juridiskt arkiv I (ex. NJA 1995, s. 464), Allmänna förvaltningsdomstolar –Förvaltningsrätt - publiceras inte –Kammarrätt –Högsta förvaltningsdomstolen (tid. Regeringsrätten) – (Högsta förvaltningsdomstolens årsbok, tid. Regeringsrättens årsbok, RÅ) Specialdomstolar –T ex Arbetsdomstolen - Arbetsdomstolens domar (AD), Marknadsdomstolen Ett urval rättsfall som publiceras, referat

10 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Att söka information Skrivuppgift Behöver hitta material Lag Förarbete Praxis Doktrin Söka utifrån det man känner till Begrepp Dokument – lag, rättsfall etc Var söker man? Databaser, fria webbsidor, bibliotekskataloger

11 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Databaser Karnov –Lag –Förarbeten –Rättsfall –Lagkommenterarer –Svensk Juristtidning –Nyheter Zeteo –Lag –Förarbeten –Rättsfall –Lagkommentarer –Svensk skattetidning –Nyheter

12 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Sökning i Karnov

13 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor

14

15

16

17

18

19

20 Sökning i Zeteo

21 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor

22

23

24

25

26

27

28 Lantmäteriets databas

29 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor

30

31

32

33

34

35 Fria webbsidor Lagrummet Regering Riksdag

36 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Lagrummet

37 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor

38

39

40

41

42

43 Regeringen

44 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor

45

46 Riksdagen

47 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor

48

49

50

51 Källkritik och rerefenshantering

52 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Varför referera? Upphovsrättsskydd Akademisk hederlighet Kunna kontrollera Stödja sin argumentation

53 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Källkritik Vem står bakom texten? När är texten publicerad? Vilken typ av text är det? Vad är syftet? Är texten tillförlitlig? Verkar texten välskriven och genomarbetat? Redovisar författaren sina källor?

54 Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Redovisa de källor du har använt Källförteckning Noter –Konsekvent –Korrekt –Tydligt för läsaren Användbara handböcker: Myndigheternas skrivregler 7 uppl. Fritzes, 2009. (Ds 2009:38) http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/15/83/7be35768.pdf Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden, Liber, 2008.


Ladda ner ppt "Juridiska källor Anna Wiberg 2011-10-24. Lunds Universitet / Juridiska fakultetens bibliotek / Juridiska källor Identifiera juridikens olika dokumenttyper."

Liknande presentationer


Google-annonser