Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RITS Räddningsinsats till sjöss Grupp 2 NORDRED 20 ÅR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RITS Räddningsinsats till sjöss Grupp 2 NORDRED 20 ÅR."— Presentationens avskrift:

1 RITS Räddningsinsats till sjöss Grupp 2 NORDRED 20 ÅR

2 RITS (Räddningsinsats till sjöss) Kommunikation  Satphone  VHF används av samtliga länder (primär)  Tetra används delvis, ex-skyddad utrustning begränsad räckvidd på havet  Vilken kommunikationsutrustning är i användning? VHF Tetra Rökdykarradio Mobiltelefon

3 NORDRED 20 ÅR RITS (Räddningsinsats till sjöss) Utrustning  Är det möjligt att standardisera utrustningen så att den är likadan i de nordiska länderna? funktionerna på haveristen, t.ex rök- eller kemdykning förutsätter inte i sej att utrustningen är identisk grupperna blandas inte p.g.a olika arbetarskyddsregler vissa delar vad som gäller grupputrustningen, speciellt radioutrustningen för att få till stånd fungerande kommunikation och ledning sektorvis användning av radioutrustning utgående från den verksamma gruppens utrustning  Är utrustningen kompatibel i de olika länderna? delvis, t.ex. andningsskydd

4 NORDRED 20 ÅR RITS (Räddningsinsats till sjöss) NORDRED 20 ÅR Utbildning  Har vi jämförbara kompetenskrav? RITS/MIRG Basic för samtliga Dunker/HUET (Helicopter Under Water Escape Training) Befälsutbildning  Är utbildningen jämförbar i de olika länderna? rätt så jämförbar  Helikopterträning med olika typer av helikoptrar svårigheter i allmänhet med tillgång på helikopter för övning varje stryrka/grupp övar med sitt lands helikoptertyp principerna för helikopterflygning lika, oberoende helikoptertyp

5 NORDRED 20 ÅR RITS (Räddningsinsats till sjöss) Övningar  Samövningar mellan de nordiska länderna praktiska övningar för brandmän, t.ex övningar med helikopterflygningar för befälet tabel top övningar ledning av insats ombord samövningar inom ledning med MRCC övningar i logistik och samordning av resurser

6 NORDRED 20 ÅR RITS (Räddningsinsats till sjöss) Andra användningsändamål för RITS- grupperna  Oljebekämpning flyger ut styrkor för att få en snabbare hantering av situationen  Andra olyckor till sjöss styrkorna används där deras kompetens är användbar, t.ex kem  Andra olyckor på land fartyg i hamn olyckor i svårtillgänglig terräng

7 NORDRED 20 ÅR RITS (Räddningsinsats till sjöss) Gemensam standard  Är det möjligt att ha en gemensam standard? svårt att skapa en gemensam standard inom NordRed standard skapar en miniminivå möjligt inom vissa delområden gemensamma markeringar (färger) märkning av utrustning Standard Operation Procedur för olika funktioner

8 NORDRED 20 ÅR RITS (Räddningsinsats till sjöss) Hur går vi vidare?  Bildar en grupp från fyra länder för vidarebearbetning av RITS/MIRG inom NordRed  kommande IMO regler?  finanseringen? Löser vi frågorna efter nästa brand på fartyg?


Ladda ner ppt "RITS Räddningsinsats till sjöss Grupp 2 NORDRED 20 ÅR."

Liknande presentationer


Google-annonser