Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH alt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH alt."— Presentationens avskrift:

1 frepa@nada.kth.se alt. fredrik.paulsson@skolverket.se
Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH alt. Fredrik Paulsson

2 Mjuk infrastruktur regeringsuppdraget
Skolverket ges ansvaret för att utveckla ett strategiskt program för mjuk infrastruktur för informationshantering inom utbildningsområdet ”standarder för att märka, strukturera, designa, lagra och tillgängliggöra information” Tre områden: Långsiktigt grundläggande arbete för att utforma olika standarder och rekommendationer för att såväl innehåll som tekniska lösningar skal samverka med varandra Skapa tekniska förutsättningar för olika tjänster Utveckla och utforma prototyper till nyttotjänster för skolan utifrån avvägda behovs- och konkurrensaspekter Fredrik Paulsson

3 Mjuk infrastruktur Vad är det? Fokus på standard före produkt!
Koncensus kring användandet av internationella standarder för: Infostrukturer (metadata, datastruktur, dataformat etc.) Protokoll & kommunikationsstandarder m.m. Fokus på standard före produkt! Fredrik Paulsson

4 Mjuk infrastruktur Standardisering
Vi deltar aktivt i arbetet med att utveckla och fastställa tekniska standarder och rekommendationer för utbildningsområdet. SIS och TK450 (ISO –standardisering) IMS IEEE/LTSC Fredrik Paulsson

5 Mjuk infrastruktur Breddtjänster & mäklartjänster
En mäklartjänst är en tjänst som mäklar information från flera informationslämnare. Mäklartjänsten baseras på ett informationsnav. Mjuk infrastruktur är en absolut förutsättning för breddtjänster, mäklartjänster och andra tjänster som involverar mer än den egna organisationen Fredrik Paulsson

6 Kvalificerad yrkesutbildning
Decentraliserad informationstjänst NAV för nationellt utbud av kurser/utbildningar för samtliga medborgare i ett livslångt lärande Mäklarplats för Lärarfortbildning Webbplats med såväl katalog som info från högskola med särskilt ansvar för innehåll Sök och presentation (även inmatning för ”hotell” gäster Konferens Aktuellt - nyheter .etc Förteckningar - kontakt- personer -”Kommun- profiler” Studera.nu Hemsidor etc.. Individuell utbildnings- portfölj. Genomförande Privata/ Kommersiella anordnare Universitet och Högskolor Skolverket Basinfosystem om Gymn kurser Fortbildnings- utbud för lärare och skolledare ILU Databas/katalog med sökgränssnitt från Internet (webb) Kommuner själva Kvalificerad yrkesutbildning KY Andra lärosäten Lärar- organisationer och Kommunförbund 1. Innehållskategorisering 2. Målgruppskategori, lärare Utbildningsform, Gy, KY 4. Anordnare 5. Form, t ex distans 6. Geografisk närhet 7. Tid, när, kurslängd etc. 8. IKScertifierad Folkhögskolor och Studieförbund E-post till läraren Till lokala info.system/intranät och livsvida portolier

7 Mjuk infrastruktur Några pågående projekt
Utbildningsinformation Navet - fortbildningsinformation Språkrum - fortbildning bibliotek Lärkomponenter NOT -navet - resurscentra Fy, Kemi, Biologi och Teknik Mäklartjänst Kunskapsbank Karlstad Skolledarna och IT Forskningsnavet Användarhantering Katalogen (motsvarighet till Årsboken) Single-sign-on Teknikstöd SCAM Standardisering Fredrik Paulsson

8 Mjuk infrastruktur Samarbete centralt
CFL Gymnasiet på internet - lärkomponenter Kartan - om distansutbildning UR Mediebiblioteket - lärkomponenter KTH/CID, Learning Lab Scam - standardized content archive management Teknikutveckling Forskning AMS Utbildningsinformation HSV Umeå universitet (IML) Uppsala universitet Fredrik Paulsson

9 Mjuk infrastruktur Skrifter och rapporter
Producerade PM & rapporter: Att utnyttja IT effektivt - Vitbok om infostruktur fram. (http://www.skolverket.se/skolnet/smultron/infostruktur/) Metadata – Vad, När, Hur, Varför? (integrerad i ovanstående vitbok). Navet – ett verktyg för lärares kompetensutveckling Mjuk infrastruktur – en förutsättning för flexibelt och livslångt lärande? Vetenskapliga artiklar etc: Fredrik Paulsson

10 frepa@nada.kth.se alt. fredrik.paulsson@skolverket.se
Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH alt. Denna presentation: Fredrik Paulsson

11 Mjuk infrastruktur pågående
Verktyg/tjänster Epostkatalog Kompetensutveckling Utbildningsutbud Bibliotek för läromedel/lärkomponenter Kursplanering Digitala portföljer Diskussiongruppskatalog

12 Kompetensutveckling lärare
Efterfrågan Utbud Komvux eftergymnasiala påbyggnader Kompetensutveckling . för lärare Lärare Universitet och högskolor Folkbildningen Privat icke formell

13 Mjuk infrastruktur en förutsättning för livslångt lärande
p l f ö ä o m U b i g j N ( L D A P ) v y E x . O K N a t i o n e l l m ä k l a r t j ä n s t f ö r e l e k t r o n i s k a k o n f e r e n s e r P e r s o n l i g p o r t f ö l j Nationell mäklartjänst för vägledning

14 Ex. uPortal, JetSpeed m.fl.
Komponentbaserade lärmiljöer - En arkitektur baserad på mjuk infrastruktur M j u k i n f r a s t Användaryta Ex. VA, VWE mfl Ex. uPortal, JetSpeed m.fl. Virtuell lärmiljö Ex: - Samarbetsverktyg - Pedagogiska verktyg - Produktionsverktyg - Projektarbetsplatser Läradministration (“LMS”) Ex: - Koppling till admin. system - Planering/schema - Lärobjektskonstruktion - Kursbyggarverktyg Informationstjänster (“Portalyta”) Ex: - Information - Mäklartjänster Integrering Instanser (ex.) - Mäklartjänster (informationsförsörjning) - Verktyg (Office, Chat, videokonferens osv.) - Verktygslådan - “Websevices” - Kursbyggarverktyg Lärresurskomponenter/ verktyg & tjänster Byggstenar Instanser (ex.) - UR Mediebiblioteket - CFL SIG - Arfarenhetsbanken - Provbanken Lärobjekt/Lärkomponentarkiv SCAM Arkiv & lager Fredrik Paulsson 2002

15 K o n c e s u Standard- organisationer (Exempel) W3C IMS, ADL/SCORM, IEEE/LTSC, CEN-ISS, AICC, ISO/JTC1-SC36, IEEE, IETF, ISO, OMG IETF, IEEE, CEN-ISS Grundläggande teknologistandarder för presentation, och struktur Ex. XSL, CSS WAI etc. Ex. LOM, IMS-CP, IMS-QTI, SCORM etc. Lärteknologistandarder Specialiserade teknologistandarder för datastruktur och metadata Ex. Dublin Core, LOM, TEI, RSS etc. Grundläggande teknologistandarder för datastruktur och metadata Ex. XML, RDF etc. Specialicerade teknikstandarder och protokoll Ex. LDAP, SQL, NNTP, IMAP, POP, UDDI, CORBA, SOAP etc. Grundläggande basteknologistandarder och protokoll Ex. TCP, IP etc. En bild av “mjuk infrastruktur”. Internationella standarder på olika nivåer i flera lager som samspelar och bygger på varandra. Sanktionerade av ett antal olika organisationer. Når genomslag genom att koncensus uppnås. Fredrik Paulsson


Ladda ner ppt "Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH alt."

Liknande presentationer


Google-annonser