Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH alt. Fredrik Paulsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH alt. Fredrik Paulsson"— Presentationens avskrift:

1 Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH frepa@nada.kth.se alt. fredrik.paulsson@skolverket.se Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

2 Mjuk infrastruktur regeringsuppdraget Skolverket ges ansvaret för att utveckla ett strategiskt program för mjuk infrastruktur för informationshantering inom utbildningsområdet ”standarder för att märka, strukturera, designa, lagra och tillgängliggöra information” Tre områden: ✗ Långsiktigt grundläggande arbete för att utforma olika standarder och rekommendationer för att såväl innehåll som tekniska lösningar skal samverka med varandra ✗ Skapa tekniska förutsättningar för olika tjänster ✗ Utveckla och utforma prototyper till nyttotjänster för skolan utifrån avvägda behovs- och konkurrensaspekter Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

3 Mjuk infrastruktur Vad är det? Koncensus kring användandet av internationella standarder för: - Infostrukturer (metadata, datastruktur, dataformat etc.) - Protokoll & kommunikationsstandarder m.m. Fokus på standard före produkt! Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

4 Mjuk infrastruktur Standardisering Vi deltar aktivt i arbetet med att utveckla och fastställa tekniska standarder och rekommendationer för utbildningsområdet. - SIS och TK450 (ISO –standardisering) - IMS - IEEE/LTSC Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

5 Mjuk infrastruktur Breddtjänster & mäklartjänster En mäklartjänst är en tjänst som mäklar information från flera informationslämnare. Mäklartjänsten baseras på ett informationsnav. Mjuk infrastruktur är en absolut förutsättning för breddtjänster, mäklartjänster och andra tjänster som involverar mer än den egna organisationen Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

6 Privata/ Kommersiella anordnare Skolverket Basinfosystem om Gymn kurser Kvalificerad yrkesutbildning KY Folkhögskolor och Studieförbund Lärar- organisationer och Kommunförbund Kommuner själva Universitet och Högskolor Fortbildnings- utbud för lärare och skolledare Studera.nu 1. Innehållskategorisering 2. Målgruppskategori, lärare.. 3. Utbildningsform, Gy, KY 4. Anordnare 5. Form, t ex distans 6. Geografisk närhet 7. Tid, när, kurslängd etc. 8. IKScertifierad ILU Hemsidor etc.. Sök och presentation (även inmatning för ”hotell” gäster Decentraliserad informationstjänst NAV för nationellt utbud av kurser/utbildningar för samtliga medborgare i ett livslångt lärande Konferens Individuell utbildnings- portfölj. Genomförande Aktuellt - nyheter.etc Förteckningar - kontakt- personer -”Kommun- profiler” Webbplats med såväl katalog som info från högskola med särskilt ansvar för innehåll Andra lärosäten Mäklarplats för Lärarfortbildning Till lokala info.system/intranät och livsvida portolier E-post till läraren Databas/katalog med sökgränssnitt från Internet (webb) goran.isberg@skolverket.se

7 Mjuk infrastruktur Några pågående projekt Utbildningsinformation Navet - fortbildningsinformation Språkrum - fortbildning bibliotek Lärkomponenter NOT -navet - resurscentra Fy, Kemi, Biologi och Teknik Mäklartjänst Kunskapsbank Karlstad Skolledarna och IT Forskningsnavet Användarhantering Katalogen (motsvarighet till Årsboken) Single-sign-on Teknikstöd SCAM Standardisering Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

8 Mjuk infrastruktur Samarbete centralt CFL Gymnasiet på internet - lärkomponenter Kartan - om distansutbildning UR Mediebiblioteket - lärkomponenter KTH/CID, Learning Lab Scam - standardized content archive management Teknikutveckling Forskning AMS Utbildningsinformation HSV Utbildningsinformation Umeå universitet (IML) Teknikutveckling Forskning Uppsala universitet Teknikutveckling Forskning Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

9 Mjuk infrastruktur Skrifter och rapporter Producerade PM & rapporter: Att utnyttja IT effektivt - Vitbok om infostruktur fram. (http://www.skolverket.se/skolnet/smultron/infostruktur/) Metadata – Vad, När, Hur, Varför? (integrerad i ovanstående vitbok). Navet – ett verktyg för lärares kompetensutveckling Mjuk infrastruktur – en förutsättning för flexibelt och livslångt lärande? Vetenskapliga artiklar etc: http://kmr.nada.kth.se/papers/index.html#el http://kmr.nada.kth.se/papers/index.html#comp http://kmr.nada.kth.se/papers/index.html#si Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

10 Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH frepa@nada.kth.se alt. fredrik.paulsson@skolverket.se Denna presentation: http://www2.educ.umu.se/~frepa/presentationer/mjukis/fh-umea021016/ Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]

11 Mjuk infrastruktur pågående peter.karlberg@skolverket.se Verktyg/tjänster Epostkatalog Kompetensutveckling Utbildningsutbud Bibliotek för läromedel/lärkomponenter Kursplanering Digitala portföljer Diskussiongruppskatalog

12 Kompetensutveckling lärare EfterfråganUtbud Privat icke formell Folkbildningen Universitet och högskolor Lärare Kompetensutveckling. för lärare goran.isberg@skolverket.se Komvux eftergymnasiala påbyggnader

13 Mjuk infrastruktur en förutsättning för livslångt lärande Personlig portfölj Nationell mäklartjänst för elektroniska konferenser fredrik.paulsson@skolverket.se peter.karlberg@skolverket.se Nationell mäklartjänst för vägledning

14 Komponentbaserade lärmiljöer - En arkitektur baserad på mjuk infrastruktur Lärobjekt/Lärkomponentarkiv SCAM Instanser (ex.) - UR Mediebiblioteket - CFL SIG - Arfarenhetsbanken - Provbanken Lärresurskomponenter/ verktyg & tjänster Instanser (ex.) - Mäklartjänster (informationsförsörjning) - Verktyg (Office, Chat, videokonferens osv.) - Verktygslådan - “Websevices” - Kursbyggarverktyg Virtuell lärmiljö Ex: - Samarbetsverktyg - Pedagogiska verktyg - Produktionsverktyg - Projektarbetsplatser Läradministration (“LMS”) Ex: - Koppling till admin. system - Planering/schema - Lärobjektskonstruktion - Kursbyggarverktyg Informationstjänster (“Portalyta”) Ex: - Information - Mäklartjänster MjukinfrastrukturMjukinfrastruktur Ex. VA, VWE mflEx. uPortal, JetSpeed m.fl. Användaryta Integrering Byggstenar Arkiv & lager Fredrik Paulsson 2002 (frepa@nada.kth.se)

15 Grundläggande teknologistandarder för presentation, och struktur Ex. XSL, CSS WAI etc. Specialiserade teknologistandarder för datastruktur och metadata Ex. Dublin Core, LOM, TEI, RSS etc. Grundläggande teknologistandarder för datastruktur och metadata Ex. XML, RDF etc. Specialicerade teknikstandarder och protokoll Ex. LDAP, SQL, NNTP, IMAP, POP, UDDI, CORBA, SOAP etc. Grundläggande basteknologistandarder och protokoll Ex. TCP, IP etc. Lärteknologistandarder Ex. LOM, IMS-CP, IMS-QTI, SCORM etc. Standard- organisationer (Exempel) W3C IMS, ADL/SCORM, IEEE/LTSC, CEN-ISS, AICC, ISO/JTC1-SC36, W3C IEEE, IETF, ISO, OMG IETF, IEEE, CEN-ISS KoncensusKoncensus En bild av “mjuk infrastruktur”. Internationella standarder på olika nivåer i flera lager som samspelar och bygger på varandra. Sanktionerade av ett antal olika organisationer. Når genomslag genom att koncensus uppnås. Fredrik Paulsson [frepa@nada.kth.se]


Ladda ner ppt "Mjuk infrastruktur Fredrik Paulsson Skolverket/KTH alt. Fredrik Paulsson"

Liknande presentationer


Google-annonser