Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakteriesporer Vilstrukturer (ungefär som frön) som tål extremare förhållanden än vanliga bakterieceller. Sporerna tål: kokning (vissa) uttorkning kemikalier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakteriesporer Vilstrukturer (ungefär som frön) som tål extremare förhållanden än vanliga bakterieceller. Sporerna tål: kokning (vissa) uttorkning kemikalier."— Presentationens avskrift:

1 Bakteriesporer Vilstrukturer (ungefär som frön) som tål extremare förhållanden än vanliga bakterieceller. Sporerna tål: kokning (vissa) uttorkning kemikalier högt och lågt pH UV-ljus Överlever mjölkens pastörisering

2 Spor-cykeln

3 Bakteriernas tillväxtkurva

4 Exempel Start 1 bakterie (N0), som delar sig varje timme (g=1) i 24 timmar Tid Antal bakterier 0 1 1 2 2 4 3 8 4 16 5 32 6 64 . . miljoner

5 10-log-skalan Log Värde 0 1 miljon miljoner

6 Faktorer som påverkar bakterietillväxt
Näring Vattentillgång Temperatur Syretillgång/anaerobi pH Bakteriehämmande substanser (t.ex. antibiotika) Andra mikroorganismers aktivitet, t.ex. bakteriociner

7 Klostridier Finns i jord Vissa arter i tarmen hos djur
stor artvariation Vissa arter i tarmen hos djur ex. Cl. perfringens Kan finnas i ensilage Sackarolytiska klostridier ex. Cl. tyrobutyricum Proteolytiska klostridier ex. Cl. sporogenes Kan tillväxa i ost Clostridium tyrobutyricum dominerar helt

8 Smörsyrajäst ost Mjölksyrabakterier:
Laktos mjölksyra (laktat) + lågt pH Klostridier: Mjölksyra smörsyra + koldioxid + vätgas

9

10

11 Metoder på mejeriet att förhindra clostridier
Ta bort sporerna före ystning Enkelbaktofug 98% avskiljning (klarar 500/l) Dubbelbaktofugering 99,5% (klarar 2000/l) Mikrofiltrering (bactocatch) 99,9% avskiljning (klarar /l) Förhindra att sporerna gror i osten Tillsats av salpeter (kalimnitrat) max 15 g/100 kg mjölk

12 Flertalet ysterier tillverkar ost utan nitrat
Holländsk Gouda-ost g nitrat/100 l ystmjölk Hindrar jäsning vid sporhalt/l 5-10 1 100 2,5 5 7,5 15

13 Samband sporhalt i ystmjölk och lukt- och smakpoäng för ost
Med nitrat i ystmjölken

14 Kontaminationskällor för sporer

15 Klostridiesporer i foder

16 Sporer i foder ökar gödselhalten

17 Överföring av sporer till mjölk
Bidrag från luft

18 Sporer i luft Bidrag från luft vid mjölkning
är försumbart vid ensilage-problem

19 Hur många sporer hamnar i mjölken?

20 Samband mellan sporer i gödsel och mjölk på en gård

21 Effekt av stallhygien på sporhalt i mjölk

22 Samband med sporer i mjölk
Sporhalt i ensilage och mjölk r=0,29 Mycket svagt samband och stor variation Sporhalt i gödsel och mjölk R= 0,82 Starkt samband och relativt liten variation

23 Avtorkningsförsök

24 Faktorer som påverkar rengöringen
Strukturen på avtorkningsmaterialet grövre textur bättre än tunn textil oftast bättre än papper Avtorkningstiden effekten ökar med tid Torra spenar före mjölkning eftertorkning med torrt papper Tvål ej nödvändigt mekanisk effekt räcker

25 Felsökning Mycket låg sporhalt - aldrig avdrag
Mycket hög sporhalt - alltid avdrag Medelhög sporhalt – avdrag ibland och proportionellt mot genomsnittlig sporhalt Vid avdrag: Ta kontakt och bedöm avtorkningsrutiner och ensilagekvalitet Om OK invänta nästa analys OK, förklara systemets svagheter Om ej OK förklara att det finns sporer och felsök Föreslå att göra en gödselanalys Bedöm framkomlighet med avtorkning Om log 4-5 rekommendera bästa möjliga avtorkningsmetod Om hög (log 6 eller mera) rekommendera foderbyte om möjligt Förklara att ensilaget är orsaken och att kraven har skärpts Gå igenom ensileringsrutiner och planera hur göra nästa säsong Var noga med att själv förstå och kunna förklara de olika metodernas svagheter, d.v.s. att det finns felkällor både vad gäller analysnoggrannhet och provtagning

26 Klostridier/ smörsyrabakterier/ ”vintersporer”
Finns i jord och förna Kan finnas i ensilage och gödsel Lever på socker och protein från grödan Bakterierna växer anaerobt, tål inte syre Föredrar värme och hög vattenhalt Hämmas av lågt pH och hög ts-halt Gynnas när andra mikroorganismer växer


Ladda ner ppt "Bakteriesporer Vilstrukturer (ungefär som frön) som tål extremare förhållanden än vanliga bakterieceller. Sporerna tål: kokning (vissa) uttorkning kemikalier."

Liknande presentationer


Google-annonser