Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till straffutmätning. Straffutmätningens grunder Alla straff ska mätas någonstans ifrån, (om de inte avstås...) och detta varifrån är någon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till straffutmätning. Straffutmätningens grunder Alla straff ska mätas någonstans ifrån, (om de inte avstås...) och detta varifrån är någon."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till straffutmätning

2 Straffutmätningens grunder Alla straff ska mätas någonstans ifrån, (om de inte avstås...) och detta varifrån är någon (utmätnings) punkt Varje regelbrott är associerad med en utmätningspunkt… Och för att veta vilken punkt, behöver man veta vad, var och när regelbrottet begicks

3 Grundläggande punktkunskap Det finns egentligen bara fem punkter att välja mellan... 1.Den föregående punkten 2.Den nästa punkten 3.Regelbrottspunkten 4.Punkten där språnget slutar 5.Punkten där sparken slutar (där puntmottagaren fick kontroll på bollen, PSK)

4 Olika regelbrottspunkter Dödbollsregelbrott Blås och kasta (Blow and throws) Nästa punkten Defensiv offside Avbytesregelbrott Ruff och springa på sparkare Offensiv passningsinterference Föregående punkten Sparkmottagningsinterference Defensiv passningsinterference (max 15 yards) Regelbrottsp unkten

5 Punkternas punkt… Baspunkten Kan sägas vara en punkt som beroende på spelets typ (spring, pass, spark) blir någon av de andra punkterna Fasthållningar, illegalt bruk av händer, personliga regelbrott, illegala bollslag och bollsparkar mäts med baspunktsutmätning

6 Olika baspunkter För springspel som slutar bakom bollinjen (LOS), är baspunkten föregående punkten För springspel som slutar framför bollinjen (LOS), är baspunkten tillhörande språngets slut För passpel, är baspunkten föregående punkten För sparkspel, är baspunkten föregående punkten Så en offensiv fasthållning under ett passpel mäts alltså från föregående, medan defensivt illegalt bruk av händer under ett springspel som passerar bollinjen (LOS), mäts från det språngets slut Språng: Ett språng är ett springspelsavsnitt innan spelarbesittning förloras. Tillhörande: Det språng som pågår då regelbrottet sker. Om bollen är lös när regelbrottet sker är det de närmst föregående språnget som avses

7 3 & 1 Alla regelbrott som är baspunktsutmätta, mäts från baspunkten… … utom offensiva regelbrott bakom baspunkten som mäts från regelbrottspunkten (3 & 1) baspunkten Offensivt regelbrott Defensivt regelbrott

8 Fast… Vissa offensiva regelbrott bakom bollinjen (LOS) är undantagna, så att om regelbrottspunkten är bakom bollinjen (LOS), mäts de från föregående vid baspunktutmätning I själva verket är alla baspunktsregelbrott undantagna, utom illegal bollspark och illegalt bollslag

9 Lathund för till baspunktsutmätning Om endera regelbrottet eller tillhörande språnget är bakom bollinjen (LOS): mät från föregående – om ej illegal bollspark/slag Om båda är förbi bollinjen (LOS), mät från språngets slut, förutom offensiva regelbrott bakom språngets slut Offensiva regelbrott framför bollinjen (LOS) men bakom språngets slut mäts från regelbrottspunkten (3 & 1)

10 4. Offensivt regelbrott bakom baspunkt ger, enligt 3 & 1, regelbrottspunkten Baspunktsutmätning, ex #1 Bollinjen (LOS) Fasthållning Enkelt springspel med fasthållning under springspelet 1.Vilken utmätning är det fråga om? - baspunktsutmätning 3.Baspunkt på springspel förbi bollinjen – språngets slut Baspunkt 2. Är regelbrottet bakom bollinjen? Nej -> 3 & 1

11 Baspunktsutmätning, ex #2 Bollinjen (LOS)Fasthållning Enkelt passpel med fasthållning under passpelet Baspunkten är föregående p g a passpelet Offensivt regelbrott bakom baspunkt ger regelbrottspunkt enl. 3 & 1 Men fasthållning bakom bollinjen är undantaget från 3 &1 och mäts från föregående Baspunkten

12 Baspunktsutmätning, ex #3 Bollinjen (LOS) Enkelt passpel med fasthållning efter passningsmottagingen Spelet är ett springspel som slutar bortom bollinjen. Regelbrottet mäts alltså från språngets slut (3:an i 3&1) Fasthållning

13 Baspunktsutmätning, ex #4 Bollinjen (LOS) AJJJJ!!!! Enkelt springspel med hjälmtag under springspelet Baspunkten på springspel bakom bollinjen är föregående. Mäts från baspunkten (3:an i 3 & 1)

14 Punkten där sparken slutar Utmätning efter bollinjespark används för regelbrott av Lag B, då bollen passerar neutrala zonen, sker mer än 3 yards bortom neutrala zonen, före sparkens slut, Lag A har inte besittning av bollen vid försökets slut, samt ej under XP eller övertid För punkten gäller sen vanliga 3 & 1 principen

15 Punkten där sparken slutar, ex #5 a-c A-40 a) Ruff av sparkare, B53 b) Fasthållning av A34 på A-44 c) Fasthållning av B34 på B-37 B12 50B-40B-30B-20 a) Föregående punkt (ej 3y förbi NZ) Bollinjen (LOS) b) Föregående punkt (ej lag B regelbrott) eller returens slut c) Punkt där sparken slutar ? B-12. 1&10@B-8

16 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott Det här gäller bara regelbrott vid levande boll, dödbollsregelbrott läggs på varandra Grundidén är att endast ett regelbrott per lag kan mätas ut Om ett lag begår mer än ett regelbrott, måste det förfördelade laget välja ett av dem Om båda lagen begår regelbrott, slår straffen ut varandra och försöket spelas om

17 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott, ex 1 Enkelt springspel med hjälmtag under springspelet och 5 man på linjen Bollinjen (LOS) AJJJJ!!!!

18 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott, ex 1 Enkelt springspel med hjälmtag under springspelet och defensiv offside Bollinjen (LOS) AJJJJ!!!! Resultat: Det offensiva laget får välja ett av regelbrotten, antagligen Hjälmtag 15

19 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott, ex 2 Enkelt springspel med hjälmtag under springspelet, defensiv offside och 5 man på linjen Bollinjen (LOS) AJJJJ!!!!

20 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott, ex 2 Enkelt springspel med hjälmtag under springspelet, defensiv offside och 5 man på linjen Bollinjen (LOS) AJJJJ!!!! Resultat: Straffen slår ut varandra, spela om försöket från föregående

21 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott: undantaget Om ett lag får besittning av bollen efter ett besittningsbyte, och inte ännu begått något regelbrott, får det avstå det andra lagets regelbrott för att behålla bollen De har alltså rena händer när de sist får bollen Straffet mot laget som fick bollen mäts självklart ut Detta gäller också vid utmätningspunkten efter en bollinjespark (post-scrimmage kick enforcement)

22 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott: undantaget, ex 1 Passpel med passningsbrytning; fasthållning av lag A under passpelet och blockering i ryggen av lag B under returen Lag B avstår fasthållningen för att få bollen. Regelbrottet av Lag B är framför språngets slut, så 10 yards mäts från baspunkten, dvs tillhörande språngets slut Bollinjen (LOS)Fasthållning Blockering i ryggen


Ladda ner ppt "Introduktion till straffutmätning. Straffutmätningens grunder Alla straff ska mätas någonstans ifrån, (om de inte avstås...) och detta varifrån är någon."

Liknande presentationer


Google-annonser