Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratisering av elektorala autokratier. Disposition  auktoritära regimer: en typologi  egenskaper hos auktoritära regimer  Varför demokratiseras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratisering av elektorala autokratier. Disposition  auktoritära regimer: en typologi  egenskaper hos auktoritära regimer  Varför demokratiseras."— Presentationens avskrift:

1 Demokratisering av elektorala autokratier

2 Disposition  auktoritära regimer: en typologi  egenskaper hos auktoritära regimer  Varför demokratiseras elektorala diktaturer?

3 Principer för maktkonsolidering  Arvsrätt = monarkier Exempel: Saudiarabien  Vapenmakt = militärdiktaturer Exempel: Burma/Myanmar  Val = icke-partiregimer (ex. Maldiverna före 2005) = enpartiregimer (ex. Kina) = elektorala autokratier (ex. Ryssland) = demokratier (ex. Mexiko) 2014-12-11Bild 3

4 Gränsdragningsproblem  Hur skilja elektorala diktaturer från demokratier?  Hur skilja ”dominerade” (ex. Tanzania) från ”kompetitiva” (ex. Zimbabwe) elektorala diktaturer?

5 Hybridformer Källa: Hadenius & Teorell (2006, 11).  Enpartisystem  Militärdiktaturer  Elektorala autokratier  Monarkier  Icke-partisystem

6 Utbredning över tid 2014-12-11Bild 6 Källa: Hadenius & Teorell (2007, 149), men med informationen uppdaterad till 2005. Monarkier Enpartisystem Militärdiktaturer Elektorala diktaturer Demokratier

7 Grad av repression 2014-12-11Bild 7 Källa: Teorell & Hadenius (2007), med data om genomsnittlig grad av repression från 1 till 5, baserad på Gibney och Daltons (1996) information samlad från Amnesty International 1976-2005. ”The Political Terror Scale”

8 Grad av ”personalisering” 2014-12-11Bild 8 Ledaren för exekutivens antal år vid makten Källa: Teorell & Hadenius (2007), med data om ledare för exekutiven för perioden 1972-2005 reviderade från Banks (2002).

9 Medellivslängd 2014-12-11Bild 9 Antal år Källa: Teorell & Hadenius (2007), med data om regimtypernas medellivslängd från 1960-2005.

10 Grad av demokratisering 2014-12-11Bild 10 Årlig förändring i grad av demokrati Källa: Teorell & Hadenius (2007), med data om genomsnittlig förändring i grad av demokrati på en skala från 0 till 10 under perioden 1972-2005 från Freedom House & Polity..

11 Varför demokratiseras elektorala diktaturer?  Flerpartival i diktaturer = ett spel på två nivåer: –På den elektorala arenan: handlar främst om fördelning av materiella nyttigheter –Om reglerna som styr den elektorala arenan (regimnivån): handlar främst om valsystemet & systemet för valorganisation och valövervakning (”electoral governance”)  Regimpartiet strävar efter ojämlika resurser och orättvisa regler, oppositionen mot motsatsen  Utfallet = instabil jämvikt

12 Varför demokratiseras elektorala diktaturer?  men: Två nyckelmekanismer bakom demokratisering –intern splittring av regimeliten –enad opposition  Elektorala autokratier gynnar uppkomsten av båda!  Självförstärkande mekanismer  Särskilt under gynnsamma omständigheter: –ekonomiska kriser –fredlig mobilisering mot regimen –internationella påtryckningar


Ladda ner ppt "Demokratisering av elektorala autokratier. Disposition  auktoritära regimer: en typologi  egenskaper hos auktoritära regimer  Varför demokratiseras."

Liknande presentationer


Google-annonser