Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handel med utsläppsrätter utanför EU ETS Joshua Prentice Analysavdelningen 016 – 542 06 08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handel med utsläppsrätter utanför EU ETS Joshua Prentice Analysavdelningen 016 – 542 06 08."— Presentationens avskrift:

1 Handel med utsläppsrätter utanför EU ETS Joshua Prentice Analysavdelningen joshua.prentice@energimyndigheten.se 016 – 542 06 08

2 Agenda Ett urval av nationella och regionala handelssystem runt om i världen –Australien –Schweiz –Kalifornien –Shenzhen (Kina) Slutsatser

3 ”Små steg” Världsbanken publicerade en rapport ”Mapping Carbon Pricing Initiatives” i maj 2013 (s.12): “Cirka 3,3 GtCO2 per år, eller 7 procent av de globala utsläppen, omfattas av ett koldioxidpris under befintliga system för handel med utsläppsrätter samt koldioxidskatter

4 Australien Startdatum: 1 juli 2012 Koldioxidskatt på $23 AUD per ton (cirka 16 EUR) System för handel med utsläppsrätter kommer att trädda i kraft den 1 juli 2015 ---------------------------------------------------------- Parlamentsval – den 7 september 2013 Stor valseger för högerkoalitionen Den nya regeringen vill avskaffa koldioxidskatten Senaten kommer att vara avgörande

5 Schweiz Den reviderade klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2013 med nya utsläppsreduktionsmål Obligatoriskt och frivilligt deltagande (kopplat till koldioxidskatten) Sedan 2008 har elproducenter och energiintensiva företag inom exempelvis sektorerna cement, massa- och papper samt glas ingått i ett handelssystem Diskussioner om länkning med EU ETS

6 Kalifornien Första handelsperioden: 2013-2014 Två ytterligare handelsperioder planerade mellan åren 2015 – 2017 och 2018 – 2020 Utökning av systemets omfattning år 2015: –Transport- och bostadssektorn –Bränsleleverantörer av kommersiella bränslen Starka handelssiffor, framför allt med futures Risk för överskott på marknaden? Länkning med WCI och RGGI?

7 Utsläppsrättspriset i Kalifornien (2013)

8 Shenzhen (Kina) Startdatum: juni 2013 Ingen ”cap and trade”-modell, inget tak på utsläpp Riktmärken för effektivet och utsläppsintensitet Utsläppsrättspriser har ökat sedan systemets början: –Startpris 28-30 renminbi (cirka 3,40-3,65 EUR) –Dagens spotpriser 70 renminbi (cirka 8,60 EUR) –Låga handelsvolymer (cirka 40 000)

9 Slutsatser – ”same, same but different” ”Att jämföra äpplen med päron” –Svårt att jämföra alla handelssystem utifrån enkla, mätbara kriterier –Pris, omfattning, antal anläggningar, reduktionsmål –Interaktion med andra styrmedel –Nya marknader som påverkas av politiska beslut


Ladda ner ppt "Handel med utsläppsrätter utanför EU ETS Joshua Prentice Analysavdelningen 016 – 542 06 08."

Liknande presentationer


Google-annonser