Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rostfria stål Lloyds building, London Uppförd mm rostfritt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rostfria stål Lloyds building, London Uppförd mm rostfritt"— Presentationens avskrift:

1 Rostfria stål Lloyds building, London Uppförd 1978-86 1.5 mm rostfritt
(304)

2 Muséet för vetenskap och teknik i Paris
1,5mm högglanspolerad rostfri plåt Diameter 30m (304)

3 Användning av rostfritt stål inom vin- och ölframställning
Vintank i Bryggeriinredning

4 Pappersmassetillverkning
Cellulosakokare byggd i duplext rostfritt stål (2205)

5 Produktion av rostfritt stål
Ca. 2% av världens stålproduktion är rostfritt stål Kolstål  1500 Mton / år Rostfritt  30 Mton / år

6 Användning av rostfritt stål
Transport, energi pappersmassa, textil byggnadsindustri och allmän konstruktion 30% Konsument- produkter 25% Kemi, petrokemi olja, gasindustri 20% Livsmedel bryggerier 25%

7 Exempel på användning av rostfria stål

8 Fasdiagram Fe-Cr-Ni vid 1000°C
80 Nickelhalt, viktsprocent 60 Austenit, FCC 40 Austenit + ferrit 20 Ferrit, BCC 20 40 60 80 100 Kromhalt, viktsprocent

9 Kristallgitter - enhetsceller
Kubiskt rymdcentrerat Kubiskt ytcentrerat De röda punkterna symboliserar atomkärnorna och de streckade partierna i de nedre skisserna områden, där elektroner roterar runt kärnan. I några punkter tangerar atomskalen varandra.

10 Struktur och egenskapsrelationer
DUPLEXA 1.4835 21-11-Cr 1.4923 13Cr-0.5Ni-1Mo+V 1.4005 13Cr+0.2S 1.4523 17Cr-2Mo+0.2S 1.4749 26Cr 1.4362 ’2304’ Ce för ökat oxidations- motstånd 1.4845 25-20-Si 1.4104 S Högre S-halt för bättre skärbarhet Ökad Cr-halt för bättre oxidations- motstånd Ökad C-halt samt Mo,V för ökad varmhållfasthet Sänkt Ni-halt för bättre spännings- korrosionsmotstånd och högre hållfasthet MARTENSITISKA Ökad Mo-halt för bättre korrosions- egenskaper Ökad Cr, Ni och Si- halt för bättre oxidationsmotstånd 1.4305 S FERRITISKA 1.4000 13Cr 1.4016 17Cr Sänkt Cr-halt och ökad C-halt för härdbarhet Ökad Ni halt för bättre seghet och svetsbarhet Oxidation Högre S-halt för bättre skärbarhet 1.4462 ’2205’ Spännings- korrosion AUSTENITISKA Ökad Ni-halt för bättre seghet Ökad C-halt för högre hållfasthet Ökad Cr-halt för bättre korrosions- motstånd. Ni för bättre seghet Ökad Mo-halt för bättre korrosions- motstånd Ökad Mo- och N-halt för bättre korrosions- motstånd Ökad Ni halt för ökad duktilitet och för en austenitisk struktur 1.4301 (18-9) Kallbearbetning för högre hållfasthet FERRIT- MARTENSITISKA 1.4006 13Cr-0.1C Cr-2Ni 18Cr-2Mo 1.4410 ’2507’ Allmänkorrosion Punktfrätning Spänningskorrosion Hållfasthet Interkristallin korrosion 1.4517 13Cr-5Ni 1.4021 13Cr-0.2C Ti och Nb för bättre svets- egenskaper Låg C-halt för bättre svets- egenskaper Ökad Cr- och Mo- halt för bättre korrosionsmotstånd Ökad N-halt för högre hållfasthet Låg C-halt och stabilisering för bättre seghet och svetsegenskaper Ökad Cr-halt och Mo-halt för bättre korrosionsmotstånd. Låg C-halt för bättre seghet och svetsningsegenskaper 1.4028 13Cr-0.3C 1.4307 18-10L 1.4550 18-10+Nb 1.4541 18-10+Ti 1.4404 1.4311 18-9LN 1.4521 18Cr-2Mo+Ti 1-4404 L 1.4571 Ti 1.4436 1.4429 LN 1.4418 16-5-1 1.4432 L 1.4652 LN 1.4547 LN 1-4539 L 1.4438 L Förklaring Rad 1 = EN nummer Rad 2 = Cr-Ni-Mo

11 Martensitiska och ferritiska rostfria stål
1.4749 26Cr 1.4923 13Cr-0.5Ni-1Mo+V 1.4005 13Cr+0.2S 1.4523 17Cr-2Mo+0.2S DUPLEXA Ökad Cr-halt för bättre oxidations- motstånd Högre S-halt för bättre skärbarhet Ökad C-halt samt Mo,V för ökad varmhållfasthet MARTENSITISKA FERRITISKA Ökad Ni halt för bättre seghet och svetsbarhet 1.4000 13Cr 1.4016 17Cr Sänkt Cr-halt och ökad C-halt för härdbarhet Ökad Ni-halt för bättre seghet Ökad C-halt för högre hållfasthet Ökad Cr-halt för bättre korrosions- motstånd. Ni för bättre seghet Ökad Mo-halt för bättre korrosions- motstånd FERRIT- MARTENSITISKA 1.4006 13Cr-0.1C Cr-2Ni 18Cr-2Mo 1.4517 13Cr-5Ni 1.4021 13Cr-0.2C Låg C-halt och stabilisering för bättre seghet och svetsegenskaper Ökad Cr-halt och Mo-halt för bättre korrosionsmotstånd. Låg C-halt för bättre seghet och svetsningsegenskaper 1.4028 13Cr-0.3C 1.4521 18Cr-2Mo+Ti 1.4418 16-5-1

12 Austenitiska och duplexa rostfria stål
1.4835 21-11-Cr 1.4362 ’2304’ 1.4845 25-20-Si 1.4104 S Ce för ökat oxidations- motstånd Sänkt Ni-halt för bättre spännings- korrosionsmotstånd och högre hållfasthet 1.4305 S Ökad Cr, Ni och Si- halt för bättre oxidationsmotstånd Ökad Mo-halt för bättre korrosions- egenskaper Spännings- korrosion Högre S-halt för bättre skärbarhet FERRITISKA Oxidation 1.4462 ’2205’ AUSTENITISKA Ökad Ni halt för ökad duktilitet och för en austenitisk struktur 1.4301 (18-9) Ökad Mo- och N-halt för bättre korrosions- motstånd Kallbearbetning för högre hållfasthet 1.4410 ’2507’ Interkristallin korrosion Allmänkorrosion Punktfrätning Spänningskorrosion Hållfasthet Ti och Nb för bättre svets- egenskaper Låg C-halt för bättre svets- egenskaper Ökad Cr- och Mo- halt för bättre korrosionsmotstånd Ökad N-halt för högre hållfasthet 1.4550 18-10+Nb 1.4541 18-10+Ti 1.4307 18-10L 1.4404 1.4311 18-9LN 1-4404 L 1.4571 Ti 1.4429 LN 1.4436 1.4432 L 1.4652 LN 1.4547 LN 1-4539 L 1.4438 L

13 Korrosionshastighet hos olika stål i simulerad sulfatkokarmiljö
1.4362 <0.01 160°C 1.4462 130°C 1.4404 1.4307 C-Mn stål >9 Kolstål >8 0.5 1.0 1.5 Korrosionshastighet (mm/år)

14 Cellulosakokare

15 Sugvalsmantlar för pappersframställning
Vanligtvis gjutna. Valsat material – bättre egenskaper. Dimensioneras mot korrosionsutmattning, som är den vanligaste skadeorsaken. Materialet är duplext rostfritt stål (2205).

16 Korrosionsutmattning
Spänning (MPa) Spänning (MPa) 400 400 300 300 200 200 100 100 Grundmassa Svetsgods 105 106 107 105 106 107 108 109 Cykler till brott 3RE60 (18.5Cr 5Ni 2.8Mo 0.1N) A-171 (23Cr 8.3Ni 1.2Mo) Alloy 75 (26Cr 6.8Ni) SN-Bronze Wöhlerkurvor upptagna i syntetisk vitlut för olika material avsedda för sugvalsmantlar (3RE60) är ett duplext rostfritt stål Miljö och provningsvillkor: roterande böjutmattning pH=3.5, ppm Cl-, 250ppm SO42-, ~1500rpm vid RT

17 Galvanisk korrosion I ett svetsförband mellan ett rostfritt stål och ett kolstål Rostfritt Kolstål

18 Delreaktioner för propagering av ett punktangrepp

19 Korrosionsmotstånd vs. PRE för austenitiska rostfria stål
CPT, °C 100 80 60 Förbättrat korrosionsmotstånd 40 20 20 30 40 50 PRE = Cr + 3.3Mo + 30N PRE = Pitting Resistance Equivalent

20 Spaltkorrosion Angrepp i en fläns i höglegerat rostfritt stål

21 Sensibilisering Interkristallin korrosion i ett tryckkärl efter felaktig värmebehandling

22 Spänningskorrosion Spänningskorrosionsprickor från löphålet i en sodapanna Alkalisk, klor- och svavelinnehållande miljö vid hög temperatur Sprickor, typiskt förgrenade har löpt 4 mm, plåttjocklek 5 mm Högre förstoring: sprickvägarna delvis kopplade till mikrostrukturen

23 Belysningsstolpar, balk
MB MB A t b a Snitt A-A Max spänning = MB = MB = 6 e MB WB I / e b4 – a4 Väggtjocklek och vikt vid MB = 1.53 kNm Material Rp (min) MPa Tjocklek mm Relativ vikt (kolstål) 260 3.6 1 1.4432 210 5.0 1.39 1.4362 400 2.1 0.57 1.4462 480 1.7 0.46

24 Spännings-töjningskurvor
Spänning (MPa) 1250 Martensitisk (1.4028) härdat och anlöpt 1000 Martensit-austenitiskt (1.4418) härdat och anlöpt 750 Duplext (1.4462) 500 Ferritiskt (1.4521) Austenitiskt (1.4436) 250 10 20 30 40 50 60 70 Töjning (%)

25 Diskbänksplåt Svets Balja Höga krav på formbarhet och svetsbarhet
Djuppressad balja, osynlig svets

26 Olika stadier av djuppressningsoperationen
Sträckpressning Stämpel Tillhållare Färdig detalj sträck- pressning Ämne Dyna D0 D0 d Dragpressning Färdig detalj drag- pressning D0

27 Spännings-töjningskurvor
Jämförelse mellan ett stabilt och ett instabilt austenitiskt rostfritt stål samt ett ferritiskt rostfritt stå Spänning (MPa) Stabilt austenitiskt rostfritt stål n=0.6 1000 800 Ferritiskt rostfritt stål n=0.2 Instabilt austenitiskt rostfritt stål n=0.8 600 400 200 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 Töjning

28 Schaeffler-Delong - diagrammet
28 1.4539 5%F 26 1.4845 24 A 10%F 22 1.4429 0% ferrit för valsat, glödgat material 20 1.4438 Austenitiska 18 1.4311 Duplexa 1.4436 20%F Ferritiska 16 1.4401 Ni-ekvivalent = %Ni+30(%C+%N)+0.5(%Mn+%Cu+%Co) Martensitiska 1.4301 Martensit-Austenitiska 14 A+M 40%F 1.4460 12 1.4517 1.4462 A+F 1.4418 1.4362 10 M 80%F 1.4021 8 1.4006 M+F 1.4749 6 1.4016 F 4 1.4000 1.4521 2 12 2 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Cr-ekvivalent=%Cr+1.5%Si+%Mo

29 Typiskt avgassystem i en personbil
Grenrör Bakre ljud- dämpare Varma sidan Kalla sidan Flexibelt rör Kataly- sator Främre ljud- dämpare Oxidationsmotstånd Varmhållfasthet Försprödningsmotstånd Våtkorrosionsmotstånd (kondens, vägmiljö) Ferritisk 13%Cr – varmhållfast Ferritisk 13%Cr – austenitiskt

30 Kryphållfasthet relaterat till 1.4854
2.00 (23Cr-60Ni+Al,Ti) 1.75 (27Cr-32Ni+Nb,Ce) (25Cr-45Ni+Mo,Co,W,Si) 1.50 (21Cr-32Ni+Ti,Al) 2.4816 (15Cr >72Ni) 1.25 Referens1.4854 (25Cr-35Ni+Si,Ce,N) Relativ kryphållfasthet 1.00 (21Cr-11Ni+Si,Ce,N) 0.75 0.50 1.4845 (25Cr-20Ni) (16Cr-35Ni+Si) 0.25 600 700 800 900 1000 1100 Temperatur (°C)

31 Inverkan av REM-tillsatser på oxidationsmotståndet
Fe-16Cr 7.0 7.0 Fe-20Cr 5.0 5.0 Fe-16Cr-Ce 2.5 2.0 Viktsökning per ytenhet (mg/cm2) 1.5 1.0 1.0 Fe-18Cr Fe-18Cr-Ce 0.5 0.5 Fe-20Cr-Ce 10 20 30 40 50 60 70 pO2=13 kPa Tid (h) REM = Rare Earth Metals

32 Katalysatorbärare för avgassystem
Aluminiumoxid ”whiskers”, d.v.s. Enkristaller på ytan hos metallisk katalysatorbärare Keramisk monolit Metallisk

33 Motståndet mot högtemperaturoxidation
FeCrAl legering Konstant temperatur Termiska cykler - 3 cykler/h 15 min vid T, 5 min vid 20°C 5.0 5.0 4.0 1100°C 1100°C 4.0 Viktsökning (%) 3.0 Viktsökning (%) 3.0 2.0 2.0 1000°C 1000°C 1.0 1.0 100 200 300 400 100 200 300 400 Tid (h) Tid (h) Låg viktökning vid konstant temperatur och vid termisk cykling

34 Umbilicals Ledningar som försörjer bottenförlagda oljeutvinnings- anläggningar med hydraulkraft, elkraft, injektionsvätskor m.m.

35 Korrosionsmotstånd i kloridmiljö
90 1.4547 1.4410 70 Duplex 25Cr-3Mo CPT (°C) 50 1.4539 1.4462 30 10


Ladda ner ppt "Rostfria stål Lloyds building, London Uppförd mm rostfritt"

Liknande presentationer


Google-annonser