Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖS/ÖFS-möte 12 juni 2014 Planeringsmöte 2 Agenda för dagens möte: To-do-listan LTU-kontaktpersoner och tankar från dessa Gemensam riskansvarsplanering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖS/ÖFS-möte 12 juni 2014 Planeringsmöte 2 Agenda för dagens möte: To-do-listan LTU-kontaktpersoner och tankar från dessa Gemensam riskansvarsplanering."— Presentationens avskrift:

1 ÖS/ÖFS-möte 12 juni 2014 Planeringsmöte 2 Agenda för dagens möte: To-do-listan LTU-kontaktpersoner och tankar från dessa Gemensam riskansvarsplanering Avtalet

2 LTU:s referensgrupp övningsskolor/övningsförskolor Kerstin Lindmark, fsk Märtha Andersson, grundlärare Anna Klisinska, ämneslärare Sam Brismo, musik Carolina Fällman, dans

3 Hur kan era (och LTU:s) kompetenser bäst nyttjas i en ÖS/ÖFS? Kursledare och UU-lärare vid LTU Seminarier kring innehållet i respektive VFU-kurs och de kursuppgifter som ligger till grund för examinationerna. Målen i VFU-kursplanerna är ofta svårbegripliga – vi kan konkretisera och ge målen ett innehåll. Göra LU-lärarna delaktiga i designen kring kursuppgifterna/examinationsuppgifterna för studenterna. Ramen generell men innehållet specifik i formuleringarna av uppgifterna med hänsyn tagen till den aktuella verksamheten. Seminarier inför och efter VFU med studenterna och i samarbete med LU-lärarna. Exempel på innehåll: att tolka skolkoder/förskolekoder och normer, konflikthantering, att gå från att vara student till lärare, värdegrunden. Att gemensamt stärka studentens förmågor och kunskaper inför VFU, UU-lärare + LU-lärare tillsammans. Täta utvärderingar (enkäter/intervjuer) med möjlighet för verksamheten att föreslå vad de önskar få kunskap kring. Ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan lärosäte och verksamhet och i förlängningen också till/från de olika nätverk som LU-lärarna samverkar med.

4 Tanken med att en ÖS/ÖFS ska utgöra ett nav för skolutveckling är en central och återkommande punkt, hur tänker ni kring detta? Riktade fortbildningsinsatser från LTU till ÖS/ÖFS men att dessa skolor/förskolor genom sina nätverk sprider sina erfarenheter och kunskaper vidare. Vore önskvärt om seminarierna går att spela in för att finnas tillgängliga för vidare kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte till ÖS/ÖFS:s nätverk. Viktigt att LTU inhämtar önskemål och behov från verksamheten (både ÖS/ÖFS och i förlängningen deras nätverk) om vilket innehåll skolutvecklingen ska ha. Kan handledarutbildningen nyttjas bättre i det här avseendet? ÖS/ÖFS kan utgöra goda samarbetspartners när studenter skriver sina examensarbeten som innebär praxisnära samverkan. Skapa webbaserade verktyg/nätverk med t ex diskussionsforum eller ”problembank” med ex på frågor, uppgifter, övningar, …

5 Möte den 9 juni vid LTU: Kerstin Lindmark (Anna Öqvist), Märtha Andersson, Anna Klisinska och Gunnar Jonsson Fördelning: Förskola – kontaktperson vid LTU med övergripande ansvar – Kerstin Lindmark (kerstin.lindmark@ltu.se)kerstin.lindmark@ltu.se Grundskola (f-3 och 4-6)- kontaktperson vid LTU med övergripande ansvar – Märtha Andersson (martha.andersson@ltu.se)martha.andersson@ltu.se Ämneslärare, gymnasiet – kontaktperson vid LTU med övergripande ansvar – Anna Klisinska (anna.klisinska@ltu.se)anna.klisinska@ltu.se Hur ska det se ut ht 14 på ÖS/ÖFS? Ht 2014 kommer att inledas med ett mindre antal studenter som finns i utbildningen(förskola, grundskola) VFU:n utgör grundpelaren och byggs på LTU:s kontaktpersoner kallar till möte med verksamheten tidig höst för att samråda och planera Skolförlagd uppgift för alla grundlärare och ämneslärare, år 1 under ht 2014

6 Prel. VFU-utlägg ht 2014 Prel. utlägg inom ÖS/ÖFS ht 14 LuleåBodenPiteå Förskollärarstudenter, VFU 3v. 47-51 (OBS veckorna)28 (18 i f-klass)4 (varav 2 i f-klass)16 Förskollärarstudenter, fältstudierv. 482369 Förskollärarstudenter, år 1 fältstudierv. 50oklart Grundlärare f-3, VFU 2v. 45-491011 Grundlärare f-3, VFU 3v. 43-3400 År 1 skolförlagd kursuppgift i verksamhetenLP 1*oklart Grundlärare 4-6, VFU 2v. 45-49410 Grundlärare 4-6, VFU 3v. 43-3410 År 1 skolförlagd kursuppgift i verksamhetenLP 1*oklart


Ladda ner ppt "ÖS/ÖFS-möte 12 juni 2014 Planeringsmöte 2 Agenda för dagens möte: To-do-listan LTU-kontaktpersoner och tankar från dessa Gemensam riskansvarsplanering."

Liknande presentationer


Google-annonser