Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreskrifter/ allm råd 1.10 -12 Systematiskt kvalitetsarbete SN ska ha rutiner för att upptäcka och åtgärda missförhållanden i fam hemmet eller HVB inleda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreskrifter/ allm råd 1.10 -12 Systematiskt kvalitetsarbete SN ska ha rutiner för att upptäcka och åtgärda missförhållanden i fam hemmet eller HVB inleda."— Presentationens avskrift:

1 Föreskrifter/ allm råd 1.10 -12 Systematiskt kvalitetsarbete SN ska ha rutiner för att upptäcka och åtgärda missförhållanden i fam hemmet eller HVB inleda utredning vid behov av ytterligare insatser eller omplacering

2 Planering, egenkontroll, kompetens SN ska Kartlägga och analysera behovet av fam hem/HVB, på kort och lång sikt Säkerställa tillgången – trygg, säker, ändålsenlig och präglad av kontinuitet Samverka för att säkerställa god utbildning, hälso-och sjukvård, tandvård

3 Egenkontroll SN bör inhämta uppgifter om Hur ofta besök gjorts av soc sekr Antalet soc sekr som besökt Barnets/de ungas, vårdnadshavares, familjehemmets, HVB:S erfarenheter och synpunkter

4 Utredning av fam hem SN ska Utreda ett hems lämplighet; förutsättningar för en god, trygg, säker vård ”Matcha” mot specifika behov Uppmärksamma förekomst av våld mot närstående, annan brottslighet, missbruk e t c

5 Utredn av fam hem SN ska Om hemmet finns i den egna kommunen ta uppgifter ur det egna reg SN bör Ta in uppg från belastningsregistret, FK, Kronofogden Andra referenter

6 Planera och följa vården Kontaktuppgifter till utsedd socialsekr Hur man når tillsynsmyndigheten Informera om grunden för plac Informera om barnets rättigheter genomförandeplan

7 Planera och följa vården SN bör Ha med barnet/den unge i upprättande av genomförandeplan I genomförandeplanen – lämplig utbildning, hälso- och sjukvård, tandvård, umgänge föräldrar, syskon och andra närstående

8 Planera och följa vården Barnet/den unge bör besökas av en socialsekreterare minst 4 ggr/år Beakta behovet av fortsatt kontakt med fam hemmet efter avslutad vård

9

10

11

12


Ladda ner ppt "Föreskrifter/ allm råd 1.10 -12 Systematiskt kvalitetsarbete SN ska ha rutiner för att upptäcka och åtgärda missförhållanden i fam hemmet eller HVB inleda."

Liknande presentationer


Google-annonser