Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Snabbare transporthastighet för tidningar, ändring av postning- och utdelningsdag och postningsställe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Snabbare transporthastighet för tidningar, ändring av postning- och utdelningsdag och postningsställe."— Presentationens avskrift:

1 Snabbare transporthastighet för tidningar, ändring av postning- och utdelningsdag och postningsställe

2 Tilläggstjänster, vad och varför? Varför? Målet är att förbättra informationsspridningen vid ändringar Tjänstens kvalitet förbättras, när man kommer överens om ändringar i enlighet med ett klart förfarande och en fast tidtabell Förändringarna är avgiftsbelagda eftersom åtgärderna medför extra kostnader och den på förhand reserverade kapaciteten blir oanvänd Vad? Kunden eller inlämnaren kan göra ändringar i postningen dagarna före postningsdagen –Tidningar snabbas upp till 1 arbetsdags transporthastighet –Ändring av postnings- och utdelningsdag Ändring av postningsdag de sista veckorna före postningsdagen 2 Itella erbjuder tilläggstjänster till tidningslösningarna

3 Tilläggstjänsterna är avsedda för följande tjänster Magazine Pro 1 och Magazine Pro 2 Magazine Basic 1 och Magazine Basic 2 Förhandsbeställda Press M- och X-tidningar Press M-tidningar som skall uppsnabbas och vilkas postningsdag inte meddelats Itella på förhand –ändringar avtalas senast klockan 12 dagen innan den faktiska postningsdagen 3

4 Överenskommelse om ändringar Ändringar ska alltid avtalas med Itellas Styrcentral (ohjauskeskus@itella.com) eller en kontaktperson vid produktionen som nämns i produktionsbilagan.ohjauskeskus@itella.com I anslutning till ändringar skall man alltid även komma överens om hur tidningarna buntas och lastas i lastbärare. Ändring av postningsställe för delpostning av tidning kan meddelas avgiftsfritt senast 2 dygn före avtalad postningsdag. –detta förutsätter, att en delpostning av tidning lämnas in på ett ursprungligt överenskommet inlämningsställe.  Överenskommen postningsdag = dag som meddelats Itella på förhand.  Om man inte kommit överens med Itella om ändringarna eller om ändringen sker senare än kl. 12 på den överenskomna dagen, kan Itella inte utlova normal servicenivå för tidningen.  Ändringar som kommer 7 veckor före överenskommen postningsdag meddelas med den elektroniska försändelseförteckningen. 4

5 Snabbare transporthastighet, ändring av postning och utdelningsdag - tidtabell och prissättning Ny överensk. utdelnings- dag 7 veckor till överenskomm en postningsdag 5 arbetsdagar före överenskommen postning Uppsnabba d postning 1 dygn (senast kl. 17) före överenskommen postning Kl. 12 på överenskommen postningsdag t.ex. onsdag kl. 17 t.ex. torsdagt.ex. onsdag kl. 12 t.ex. tisdag kl. 17 Ursprunglig överensk. postning Fakturering enligt tjänstens hastighet och ändringsavgift (förmånligare styckepris ¹) Fakturering enligt tjänstens hastighet och ändringsavgift (högre styckepris ¹) Fakturering enligt tjänstens hastighet, ingen avgift för ändring ¹ I våra ”Prislista och produktvillkor för Press Pro-försändelser för tidskrifter” hittar du de gällande styckepriser. Snabbare transporthastighet: Om ändringen meddelas efter kl. 12 den postningsdag som meddelats Itella i förväg eller ändringen inte är avtalad med Itella, kan Itella inte utlova normal servicenivå med 01- hastighet. Då flyttas utdelningsdagen fram i motsvarande grad och en ändringsavgift debiteras (högre styckepris ¹) för flyttningen av utdelningsdagen. Ändring av postning och utdelningsdag: Itella kan inte utlova normal servicenivå. Om man inte kommit överens med Itella om ändringarna eller om ändringen sker senare än kl. 12 på den avtalade dagen, sköts tvingande kundbehov (högre styckepris ), men Itella kan inte utlova normal servicenivå.

6 Ändring av postningsställe - tidtabell och prissättning Nytt överensk. postningsställ e (+ ny överensk. postningsdag) 5 arbetsdagar före överenskommen postningsställe och postningsdag 1 dygn (innan kl. 17) före överenskomme n postning Ursprunglig överensk. postning kl. 12 Press Pro –försändelser: Magazine Pro 1, Magazine Pro 2 och Magazine Basic 1 samt förhandsbeställda Press M- och X- tidningar. Ändringsavgift (förmånligare styckepris ¹) Ändringsavgift (högre styckepris ¹) Itella kan inte utlova normal servicenivå. 7 veckor till överenskomme n postningsdag Om man inte kommit överens med Itella om ändringarna eller om ändringen sker senare än kl. 12 på den avtalade dagen, sköts tvingande kundbehov (högre styckepris ¹), men Itella kan inte utlova normal servicenivå. ¹ I våra ”Prislista och produktvillkor för Press Pro-försändelser för tidskrifter” hittar du de gällande styckepriser.

7 Tilläggstjänsternas priser Tidpunkten när kunden/inlämnaren lämnar en ändringsbegäran påverkar priset. Vid flera ändringar faktureras kunden för en ändring. Uppsnabbning av tidning och andra ändringar faktureras alltid av den beställande kunden, inte av tryckeriet eller leverantören av postningstjänster Inlämnaren antecknar ändringarna på tidningens elektroniska försändelseförteckning eller försändelseförteckning på papper. –Produktnumren: Prislista och produktvillkor för Press Pro- försändelser och försändelseförteckning för tidningar. 7


Ladda ner ppt "Snabbare transporthastighet för tidningar, ändring av postning- och utdelningsdag och postningsställe."

Liknande presentationer


Google-annonser