Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation."— Presentationens avskrift:

1 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation

2 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P w Kort om Capona w Hotellmarknaden i Norden w Bokslutskommunikén V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Disposition

3 Kort om Capona w Nordiskt hotellfastighetsbolag w 42 hotellfastigheter w ca 6 700 hotellrum w Bokfört värde fastigheter ca 2,4 mdr SEK w Börsvärde cirka 1 000 MSEK V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Osl o

4 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Ägarstruktur 2001-12-31 Kapitalandel /Justerad Aktieägareröster, %röstandel, % Ratos46,649,1 Skandia6,16,4 Alecta3,23,3 SHB fonder2,62,8 Magnus & Märta Christina Vahlquist1,61,7 Övriga34,736,7 Externa aktieägare94,8100,0 Capona AB5,20,0

5 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas affärsidé Att äga och aktivt förvalta hotellfastigheter på den nordiska hotellmarknaden.

6 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas mål w Att vara det ledande hotellfastighetsbolaget i Norden. w Att avkastningen över en konjunkturcykel ska vara högre än andra jämförbara placeringsalternativ. w Att soliditeten långsiktigt ska uppgå till cirka 30 procent. w Att räntetäckningsgraden lägst ska uppgå till 1,5 gånger.

7 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för fastighetsbeståndet w Koncentration till Nordens storstadsregioner och regionstäder. w Mellan- till högklass hotell med minst 75 hotellrum. w Kontinuerligt förbättra hotellfastigheternas miljöanpassning.

8 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för aktiv förvaltning w Omsättningsbaserade hyresavtal. w Starka och välkända varumärken med professionella hotelloperatörer. w Nära och långsiktigt kundförhållande för att öka hotellens intäkter. w Driva viss egen hotelloperatörsverksamhet.

9 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamheten Aronsborgs Konferenshotell Täby Park HotelWisby Hotell w Strategisk betydelse: - kontinuerlig och uppdaterad branschkunskap, marknadsinformation samt beredskap.

10 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellens varumärken 2001-12-31 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Antal hotellhotellrum Scandic Hotels 284 847 First Hotels 3 318 Radisson SAS Hotels 2 306 Best Western 2 228 Choice Hotels 2 207 Svenska Kursgårdar 1 196 Ibis Hotel 1 190 Rica City Hotels 1 134 Övriga 2 286 Totalt 426 712

11 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Antal Andel Antal rum per hotellhotellhotellrum% 75 - 9943475% 100 - 199294 27064% 200 - 29981 76826% Totalt426 712100% Caponas hotellprofil 2001-12-31 300 - 3991327 5%

12 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna 2001 per land Norge 12% Danmark 7% Sverige 75% Finland 6%Övriga orter 2% Regionstäder 41% Storstadsregioner 57% Hyresintäkterna 2001 geografiskt fördelade

13 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Börskursutveckling 1) 3) 2)

14 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Totalavkastning 1) 2)

15 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Faktorer som påverkar Caponas hyresutveckling w Hotellens varumärken w Hotelloperatörerna w Geografiska lägen w Förvaltningen starka och välkända professionella tillväxtorter aktiv och långsiktig

16 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden w Den nordiska hotellmarknaden w Caponas hotellmarknad

17 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Nordiska hotellmarknaden rullande 12 månader 2000/01 Förändring Sv 1 No 1 Dk 2 Fi 2 Norden2001P 3 Sålda rum, milj15,410,57,37,941,20,9% Rumskapacitet, milj32,520,714,115,983,21,9% Beläggningsgrad48%51%52%50% -1,0% ARR, SEK7807937456937603,3% RevPAR, SEK3714033893443772,2% 1) Rullande 12 månader, december 2000 - november 2001 2) Rullande 12 månader, november 2000 - oktober 2001 3) Jämfört med helår 2000

18 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader - 860 hotell i Norden Förändring 199920002001P2001P 1 Sålda rum, milj17,718,318,61,6% Rumskapacitet, milj28,729,530,63,7% Beläggningsgrad62% 61%-2,0% ARR, SEK7728048333,6% RevPAR, SEK4765005071,5% 1) Jämfört med helår 2000

19 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Norden

20 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling sålda rum 1993 - 2001P Rumskapacitetens utveckling 1993 - 2001P

21 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Beläggningsgrader 1989-2001P

22 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling snittpris per sålt rum

23 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Sverige - cirka 1 700 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj14,815,215,41,3% Rumskapacitet, milj31,331,632,52,9% Beläggningsgrad47%48% -1,6% ARR, SEK7047407805,5% RevPAR, SEK3333573713,8% 1) Rullande 12 månader, december 2000 - november 2001 2) Jämfört med helår 2000

24 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Sverige ( USA 2% )

25 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Stor-Stockholm - cirka 210 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj4,34,5 -0,3% Rumskapacitet, milj6,76,97,25,1% Beläggningsgrad64%65%62%-5,1% ARR, SEK8649189827,0% RevPAR, SEK5526016101,5% 1) Rullande 12 månader, december 2000 - november 2001 2) Jämfört med helår 2000

26 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Stor-Stockholm ( USA 4% )

27 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Göteborg - cirka 60 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj1,3 1,42,9% Rumskapacitet, milj2,1 2,36,2% Beläggningsgrad62% 60%-3,2% ARR, SEK7147688054,8% RevPAR, SEK4424794861,5% 1) Rullande 12 månader, december 2000 - november 2001 2) Jämfört med helår 2000

28 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Norge - cirka 1 000 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj10,610,5 0,4% Rumskapacitet, milj20,020,520,71,4% Beläggningsgrad53%51% -0,9% ARR, SEK7797847931,1% RevPAR, SEK4144024030,1% 1) Rullande 12 månader, december 2000 - november 2001 2) Jämfört med helår 2000

29 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Norge ( USA 4% )

30 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Oslo - cirka 70 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj2,3 2,44,2% Rumskapacitet, milj3,43,53,75,1% Beläggningsgrad69%67%66%-0,9% ARR, SEK875857841-1,8% RevPAR, SEK604571556-2,7% 1) Rullande 12 månader, december 2000 - november 2001 2) Jämfört med helår 2000

31 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Danmark - cirka 500 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj7,17,47,3-0,2% Rumskapacitet, milj13,513,814,1 1,7% Beläggningsgrad52%53%52%-1,9% ARR, SEK655730745 2,0% RevPAR, SEK343388389 0,1% 1) Rullande 12 månader, november 2000 - oktober 2001 2) Jämfört med helår 2000

32 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Danmark ( USA 2% )

33 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Öresundsregionen - cirka 130 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj3,43,63,72,3% Rumskapacitet, milj5,15,35,54,2% Beläggningsgrad67%69%68%-1,8% ARR, SEK7037327553,2% RevPAR, SEK4705075131,3% 1) Rullande 12 månader, Malmö och Helsingborg dec. 2000 - nov. 2001, Köpenhamn nov. 2000 - okt. 2001 2) Jämfört med helår 2000

34 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Finland - cirka 700 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj7,67,87,91,7% Rumskapacitet, milj15,315,815,91,0% Beläggningsgrad49% 50%0,8% ARR, SEK6406706933,5% RevPAR, SEK3163303444,2% 1) Rullande 12 månader, november 2000 - oktober 2001 2) Jämfört med helår 2000

35 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Finland ( USA 2% )

36 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Helsingfors/Vanda - cirka 55 hotell Förändring 199920002001P 1 2001P 2 Sålda rum, milj1,92,0 0,4% Rumskapacitet, milj2,93,03,12,5% Beläggningsgrad66% 65%-2,0% ARR, SEK8048608883,3% RevPAR, SEK5285665731,2% 1) Rullande 12 månader, november 2000 - oktober 2001 2) Jämfört med helår 2000

37 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Bokslutskommuniké 2001 w Resultat- & balansräkningar w Resultatutveckling per aktie w Marknadsvärderingen w Utsikter för 2002

38 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultaträkning 2001 20012000 MSEKFörändr. Hyresintäkter 291 2679% Resultat fastighetsverksamheten 198184 Resultat hotellverksamheten 23 Rörelseresultat 203192 Resultat efter finansnetto 128130 Resultat efter skatt 92 Resultat per aktie, SEK 4,77 4,62 - exkl. jämförelsestörande poster 4,77 4,43 8% 6% Räntetäckningsgrad, ggr 2,6 3,0 23 3%

39 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultatutveckling MSEK Resultat efter finansnettoRörelseresultat * Proforma MSEK

40 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultaträkning kvartal 4 20012000 MSEK okt-dec Förändr. Hyresintäkter7877 2% Resultat fastighetsverksamheten5153 Resultat hotellverksamheten55 Rörelseresultat52 Resultat efter finansnetto3235 Resultat efter skatt2324 Resultat per aktie, SEK1,161,24-6% - exkl. jämförelsestörande poster1,161,24

41 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsverksamhetens resultat MSEK20012000Förändr. Hyresintäkter291267 9% Fastighetskostnader-67-61 Driftsöverskott223206 Avskrivningar-25-22 Resultat fastighetsverksamheten198184 8% Direktavkastning, % 9,8 10,1 Överskottsgrad, %77 8%

42 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsverksamhetens utveckling *) Proforma HyrorDriftsöverskott Direktavkastning 71% 75% 78% 77% MSEK %

43 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamhetens resultat MSEK20012000Förändr. Hotelloperatörsintäkter159164- 3% Hotelloperatörskostnader 1) -136-141 Resultat hotellverksamheten23 1) inkl intern marknadshyra4243- 2%

44 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamhetens utveckling *) Proforma HotelloperatörsintäkterResultat MSEK

45 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamheten 2001 Intäkter fördelade per hotell Wisby Hotell 25% Täby Park Hotel 25% Aronsborgs Konferenshotell 50%

46 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkter per geografisk marknad MSEK Stor-Stockholm 86 78 Göteborg 11 10 Öresundsregionen 37 33 Oslo 16 17 Helsingfors 17 6 Summa storstadsregioner 167144 Regionstäder 118117 Övriga orter 6 6 Totalt 291267 20012000

47 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Balansräkning 2001-12-31 MSEK2001-12-312000-12-31 Fastigheter2 4332 106 Övriga tillgångar3031 Likvida medel7986 Summa tillgångar2 5422 223 Eget kapital823804 Räntebärande skulder1 5251 248 Icke räntebärande skulder194 171 Summa eget kapital och skulder2 5422 223 Soliditet, %3236 Nettoskuldsättningsgrad, %1,81,4

48 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Antal Totalt RegionerhotellhotellrumMSEK%TSEK Storstockholm 71 39686235617 Göteborg 2307934302 Öresundsregionen 690125811287 Oslo 22931677570 Helsingfors 23231426438 Summa storstadsregioner 193 2201 52263472 Regionstäder 213 28586235262 Övriga orter 2207492237 Totalt 426 7122 433100362 Bokfört värde Per rumAndel Fastighetsbeståndet 2001-12-31

49 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Räntebindningsstruktur 2001-12-31 Räntebindning Belopp MSEK Andel % Genomsnittlig ränta, % 2002425 28 4,9 200336724 5,6 2004263 17 2005183 12 2006 - 201128719 Genomsnittlig räntebindningstid, år2,6 Totalt 1 525 100 5,4 5,5 6,0 5,5

50 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Investeringar 2001 w Förvärv av Scandic Hotel Malmen med 327 hotellrum för 283 MSEK w Övriga fastighetsinvesteringar uppgick till 29 MSEK w varav 7 MSEK avsåg hotelloperatörsverksamheten

51 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Nyckeltal MSEK2001-12-312000-12-31 Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 9,810,1 Överskottsgrad, %77 Belåningsgrad, %6359 Finansiella Räntetäckningsgrad, ggr2,63,0 Genomsnittlig räntesats, %5,55,6 Räntebindningstid, år2,62,4

52 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas utdelningspolicy w Caponas utdelning skall uppgå till minst 60 procent av koncernens resultat efter skatt. w Styrelsen föreslår en utdelning för 2001 på 3,50, vilket motsvarar cirka 73% av resultatet efter skatt per aktie.

53 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling per aktie SEK Resultat e. skattUtdelning * Proforma 74% 76% 73%

54 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet w Caponas policy är att kombinera externa och interna värderingar av fastigheterna. w Över en femårsperiod skall samtliga fastigheter externvärderas. w Externvärdering har skett av åtta fastigheter. w Bedömt marknadsvärde 2 925 MSEK.

55 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utsikter för 2002 w Insatser för att öka kassaflöde i befintliga fastigheter. w Fortsatt fokus på Nordens regioner och storstäder.

56 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utsikter för 2002 w Svagare utveckling av beläggning och rumspriser. w Caponas koncentration på den nordiska marknaden, med hög andel inomnordiskt resande och starka varumärken, gör att effekterna bedöms bli fortsatt begränsade. w Resultatet efter finansnetto för helåret 2002 bedöms bli i nivå med motsvarande resultat år 2001.


Ladda ner ppt "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser