Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation."— Presentationens avskrift:

1 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation

2 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P w Kort om Capona w Hotellmarknaden i Norden w Bokslutskommunikén V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Disposition

3 Kort om Capona w Nordiskt hotellfastighetsbolag w 42 hotellfastigheter w ca hotellrum w Bokfört värde fastigheter ca 2,4 mdr SEK w Börsvärde cirka MSEK V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Osl o

4 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Ägarstruktur Kapitalandel /Justerad Aktieägareröster, %röstandel, % Ratos46,649,1 Skandia6,16,4 Alecta3,23,3 SHB fonder2,62,8 Magnus & Märta Christina Vahlquist1,61,7 Övriga34,736,7 Externa aktieägare94,8100,0 Capona AB5,20,0

5 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas affärsidé Att äga och aktivt förvalta hotellfastigheter på den nordiska hotellmarknaden.

6 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas mål w Att vara det ledande hotellfastighetsbolaget i Norden. w Att avkastningen över en konjunkturcykel ska vara högre än andra jämförbara placeringsalternativ. w Att soliditeten långsiktigt ska uppgå till cirka 30 procent. w Att räntetäckningsgraden lägst ska uppgå till 1,5 gånger.

7 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för fastighetsbeståndet w Koncentration till Nordens storstadsregioner och regionstäder. w Mellan- till högklass hotell med minst 75 hotellrum. w Kontinuerligt förbättra hotellfastigheternas miljöanpassning.

8 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för aktiv förvaltning w Omsättningsbaserade hyresavtal. w Starka och välkända varumärken med professionella hotelloperatörer. w Nära och långsiktigt kundförhållande för att öka hotellens intäkter. w Driva viss egen hotelloperatörsverksamhet.

9 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamheten Aronsborgs Konferenshotell Täby Park HotelWisby Hotell w Strategisk betydelse: - kontinuerlig och uppdaterad branschkunskap, marknadsinformation samt beredskap.

10 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellens varumärken V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Antal hotellhotellrum Scandic Hotels First Hotels Radisson SAS Hotels Best Western Choice Hotels Svenska Kursgårdar Ibis Hotel Rica City Hotels Övriga Totalt

11 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Antal Andel Antal rum per hotellhotellhotellrum% % % % Totalt % Caponas hotellprofil %

12 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna 2001 per land Norge 12% Danmark 7% Sverige 75% Finland 6%Övriga orter 2% Regionstäder 41% Storstadsregioner 57% Hyresintäkterna 2001 geografiskt fördelade

13 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Börskursutveckling 1) 3) 2)

14 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Totalavkastning 1) 2)

15 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Faktorer som påverkar Caponas hyresutveckling w Hotellens varumärken w Hotelloperatörerna w Geografiska lägen w Förvaltningen starka och välkända professionella tillväxtorter aktiv och långsiktig

16 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden w Den nordiska hotellmarknaden w Caponas hotellmarknad

17 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Nordiska hotellmarknaden rullande 12 månader 2000/01 Förändring Sv 1 No 1 Dk 2 Fi 2 Norden2001P 3 Sålda rum, milj15,410,57,37,941,20,9% Rumskapacitet, milj32,520,714,115,983,21,9% Beläggningsgrad48%51%52%50% -1,0% ARR, SEK ,3% RevPAR, SEK ,2% 1) Rullande 12 månader, december november ) Rullande 12 månader, november oktober ) Jämfört med helår 2000

18 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader hotell i Norden Förändring P2001P 1 Sålda rum, milj17,718,318,61,6% Rumskapacitet, milj28,729,530,63,7% Beläggningsgrad62% 61%-2,0% ARR, SEK ,6% RevPAR, SEK ,5% 1) Jämfört med helår 2000

19 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Norden

20 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling sålda rum P Rumskapacitetens utveckling P

21 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Beläggningsgrader P

22 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling snittpris per sålt rum

23 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Sverige - cirka hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj14,815,215,41,3% Rumskapacitet, milj31,331,632,52,9% Beläggningsgrad47%48% -1,6% ARR, SEK ,5% RevPAR, SEK ,8% 1) Rullande 12 månader, december november ) Jämfört med helår 2000

24 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Sverige ( USA 2% )

25 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Stor-Stockholm - cirka 210 hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj4,34,5 -0,3% Rumskapacitet, milj6,76,97,25,1% Beläggningsgrad64%65%62%-5,1% ARR, SEK ,0% RevPAR, SEK ,5% 1) Rullande 12 månader, december november ) Jämfört med helår 2000

26 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Stor-Stockholm ( USA 4% )

27 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Göteborg - cirka 60 hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj1,3 1,42,9% Rumskapacitet, milj2,1 2,36,2% Beläggningsgrad62% 60%-3,2% ARR, SEK ,8% RevPAR, SEK ,5% 1) Rullande 12 månader, december november ) Jämfört med helår 2000

28 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Norge - cirka hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj10,610,5 0,4% Rumskapacitet, milj20,020,520,71,4% Beläggningsgrad53%51% -0,9% ARR, SEK ,1% RevPAR, SEK ,1% 1) Rullande 12 månader, december november ) Jämfört med helår 2000

29 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Norge ( USA 4% )

30 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Oslo - cirka 70 hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj2,3 2,44,2% Rumskapacitet, milj3,43,53,75,1% Beläggningsgrad69%67%66%-0,9% ARR, SEK ,8% RevPAR, SEK ,7% 1) Rullande 12 månader, december november ) Jämfört med helår 2000

31 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Danmark - cirka 500 hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj7,17,47,3-0,2% Rumskapacitet, milj13,513,814,1 1,7% Beläggningsgrad52%53%52%-1,9% ARR, SEK ,0% RevPAR, SEK ,1% 1) Rullande 12 månader, november oktober ) Jämfört med helår 2000

32 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Danmark ( USA 2% )

33 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Öresundsregionen - cirka 130 hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj3,43,63,72,3% Rumskapacitet, milj5,15,35,54,2% Beläggningsgrad67%69%68%-1,8% ARR, SEK ,2% RevPAR, SEK ,3% 1) Rullande 12 månader, Malmö och Helsingborg dec nov. 2001, Köpenhamn nov okt ) Jämfört med helår 2000

34 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Finland - cirka 700 hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj7,67,87,91,7% Rumskapacitet, milj15,315,815,91,0% Beläggningsgrad49% 50%0,8% ARR, SEK ,5% RevPAR, SEK ,2% 1) Rullande 12 månader, november oktober ) Jämfört med helår 2000

35 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Finland ( USA 2% )

36 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Helsingfors/Vanda - cirka 55 hotell Förändring P P 2 Sålda rum, milj1,92,0 0,4% Rumskapacitet, milj2,93,03,12,5% Beläggningsgrad66% 65%-2,0% ARR, SEK ,3% RevPAR, SEK ,2% 1) Rullande 12 månader, november oktober ) Jämfört med helår 2000

37 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Bokslutskommuniké 2001 w Resultat- & balansräkningar w Resultatutveckling per aktie w Marknadsvärderingen w Utsikter för 2002

38 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultaträkning MSEKFörändr. Hyresintäkter % Resultat fastighetsverksamheten Resultat hotellverksamheten 23 Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt 92 Resultat per aktie, SEK 4,77 4,62 - exkl. jämförelsestörande poster 4,77 4,43 8% 6% Räntetäckningsgrad, ggr 2,6 3,0 23 3%

39 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultatutveckling MSEK Resultat efter finansnettoRörelseresultat * Proforma MSEK

40 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultaträkning kvartal MSEK okt-dec Förändr. Hyresintäkter7877 2% Resultat fastighetsverksamheten5153 Resultat hotellverksamheten55 Rörelseresultat52 Resultat efter finansnetto3235 Resultat efter skatt2324 Resultat per aktie, SEK1,161,24-6% - exkl. jämförelsestörande poster1,161,24

41 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsverksamhetens resultat MSEK Förändr. Hyresintäkter % Fastighetskostnader Driftsöverskott Avskrivningar Resultat fastighetsverksamheten % Direktavkastning, % 9,8 10,1 Överskottsgrad, %77 8%

42 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsverksamhetens utveckling *) Proforma HyrorDriftsöverskott Direktavkastning 71% 75% 78% 77% MSEK %

43 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamhetens resultat MSEK Förändr. Hotelloperatörsintäkter % Hotelloperatörskostnader 1) Resultat hotellverksamheten23 1) inkl intern marknadshyra %

44 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamhetens utveckling *) Proforma HotelloperatörsintäkterResultat MSEK

45 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamheten 2001 Intäkter fördelade per hotell Wisby Hotell 25% Täby Park Hotel 25% Aronsborgs Konferenshotell 50%

46 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkter per geografisk marknad MSEK Stor-Stockholm Göteborg Öresundsregionen Oslo Helsingfors 17 6 Summa storstadsregioner Regionstäder Övriga orter 6 6 Totalt

47 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Balansräkning MSEK Fastigheter Övriga tillgångar3031 Likvida medel7986 Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet, %3236 Nettoskuldsättningsgrad, %1,81,4

48 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Antal Totalt RegionerhotellhotellrumMSEK%TSEK Storstockholm Göteborg Öresundsregionen Oslo Helsingfors Summa storstadsregioner Regionstäder Övriga orter Totalt Bokfört värde Per rumAndel Fastighetsbeståndet

49 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Räntebindningsstruktur Räntebindning Belopp MSEK Andel % Genomsnittlig ränta, % , , Genomsnittlig räntebindningstid, år2,6 Totalt ,4 5,5 6,0 5,5

50 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Investeringar 2001 w Förvärv av Scandic Hotel Malmen med 327 hotellrum för 283 MSEK w Övriga fastighetsinvesteringar uppgick till 29 MSEK w varav 7 MSEK avsåg hotelloperatörsverksamheten

51 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Nyckeltal MSEK Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 9,810,1 Överskottsgrad, %77 Belåningsgrad, %6359 Finansiella Räntetäckningsgrad, ggr2,63,0 Genomsnittlig räntesats, %5,55,6 Räntebindningstid, år2,62,4

52 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas utdelningspolicy w Caponas utdelning skall uppgå till minst 60 procent av koncernens resultat efter skatt. w Styrelsen föreslår en utdelning för 2001 på 3,50, vilket motsvarar cirka 73% av resultatet efter skatt per aktie.

53 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling per aktie SEK Resultat e. skattUtdelning * Proforma 74% 76% 73%

54 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet w Caponas policy är att kombinera externa och interna värderingar av fastigheterna. w Över en femårsperiod skall samtliga fastigheter externvärderas. w Externvärdering har skett av åtta fastigheter. w Bedömt marknadsvärde MSEK.

55 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utsikter för 2002 w Insatser för att öka kassaflöde i befintliga fastigheter. w Fortsatt fokus på Nordens regioner och storstäder.

56 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utsikter för 2002 w Svagare utveckling av beläggning och rumspriser. w Caponas koncentration på den nordiska marknaden, med hög andel inomnordiskt resande och starka varumärken, gör att effekterna bedöms bli fortsatt begränsade. w Resultatet efter finansnetto för helåret 2002 bedöms bli i nivå med motsvarande resultat år 2001.


Ladda ner ppt "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser