Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Krishantering Krisstöd Debriefing © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Krishantering Krisstöd Debriefing © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet."— Presentationens avskrift:

1 1 Krishantering Krisstöd Debriefing © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

2 2 Debriefingutbildning Målgrupp Personer som kan komma i kontakt med krisstödsarbete Mål Förbättra psykosociala miljön Lindra effekter av stress- och krissituationer Öka kompetens och kunskap om psykiska förutsättningar och reaktioner © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

3 3 Ur Larsson/Österdahl, ”Krishantering, en handbok för vanligt folk” © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

4 4 Krisstöd Definition enligt AFS 1999:7 3§ Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

5 5 Människors reaktioner på traumatiska händelser. © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

6 6 Vad ger en reaktion? Stressor = Reaktion Obearbetade upplevelser Belastad person X X Socialt stöd Träning X © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

7 7 Nyorienteringsfas Bearbetningsfas Reaktionsfas Krisens förlopp Chockfas © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

8 8 Överlevnadsmekanismer Flykt, kamp och underkastelse VIKTIGT: –Gå igenom händelseförloppet, –Utforska sinnesintrycken –Utforska känslorna © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

9 9 Kroppsliga reaktioner Svårt att andas Svettas och fryser Nedsatt hörsel Tunnelseende Svaghetskänsla Koordinationssvårigheter Smärtor i rygg, bröst, huvudvärk "Klump i halsen" © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

10 10 Psykiska reaktioner > Tankemässiga > Känslomässiga > Beteendemässiga ©Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

11 11 Tankemässiga symtom & reaktioner Minskad förmåga till –logiska bedömningar, fatta svåra beslut –alternativa handlingar –utföra beräkningar –koncentration, förståelse, tänka snabbt –att minnas Desorientering, förvirring © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

12 12 Känslomässiga symtom & reaktioner Känner sig hög, heroisk, osårbar Apatisk, lågt intresse för aktivitet Ångest och rädsla Irriterad, rastlös, hyperkänslig Identifikation med drabbad/offer Euforisk tacksamhet över livet Vrede Skuldkänslor hos överlevande, vanmakt Känsla av isolering Ledsen, nedstämd Förnekar egna känslor Överdriven oro för andras säkerhet © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

13 13 Beteendemässiga symtom & reaktioner Svårt att uttrycka sig i tal och skrift Hyperaktiv Försämrad effektivitet Vredesutbrott © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

14 14 Försvarsmekanismer: Isolering Förnekande Rationalisering Projektion Identifikation Förskjutning Utagerande Regression © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

15 15 Normala sena stressreaktioner (PTSR) Tankemässiga Känslomässiga Beteendemässiga Klingar normalt av efter några månader till ett år © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

16 16 Sena stresstörningar – PTSD PTSD – Post Traumatic Stress Disorder Påträngande upplevelser Plågsamma minnesbilder Plågsamma drömmar Tomhet, apati Misstänksamhet, ilska Grubblerier © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

17 17 Överlevnadssyndromet Dödsångest Skuldkänslor Tomhet, apati Misstänksamhet, ilska Intensivt grubbleri © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

18 18 Hjälp till självhjälp, kap 10 Kunskap om överlevnadsmekanismer, normalreaktioner, emotionell första hjälp Nätverken, kap 10 Familj, jobb, vänner, grannar, föreningar etc. Kamratstöd, eftersnack, avlastningssamtal, debriefing Hjälpare utanför sjukvården, kap 11 Kommunala beredskapsgrupper (POSOM) Militära och polisiära krisstödsgrupper, kyrkan, frivilligorganisationer Sjukvården kap 12 Se psykiatri Previa och företagshälsovård Psykiatrin, kap 12 PKL- och/eller krisgrupp vid akutsjukhusen Katastrofpsykiatri, kap 13 Forskning, ledning, rådgivning, utbildning Katastrofpsykiatri-/psykologi Hjälptrappan ©Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

19 19 Ur Larsson/Österdahl: Krishantering, en handbok för vanligt folk (med tillägg/komplettering) STAT Polis (Haverikommission) © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

20 20 Bearbetning av krissituationer Emotionell första hjälp Kamratstöd Eftersnack Avlastningssamtal Debriefing © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

21 21 Informell debriefing Avtändningsmöte eller informell debriefing genomförs omedelbart efter händelser som försätter de inblandade i psykisk obalans © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

22 22 Formell debriefing Inom 48 timmar Utgår från alla inblandades funktion under händelsen Tar upp tankar kring det de anser de gjort mindre bra Syfte: Eliminera skuldkänslor och känsla av att inte ha gjort tillräckligt © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

23 23 Ledarprinciper vid debriefing Tystnadsplikt Upplevelser Hjälp åt varandra Finna egen form Fråga, klargör Låt alla få prata Visa uppmärksamhet, ge tid Stoppa diskussion om skuld Stoppa diskussion om arbetsmetoder Uppmärksam på reaktioner Avsluta © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

24 24 Bearbetning – genomförandet 1. Faktabas –Vad var det som faktiskt hände? –Från överblick till detaljer –Vad gjorde personen 2. Sinnesintryck –Återskapa intrycken –Syn – hörsel – lukt – känsel –Vilket var det starkaste intrycket? © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

25 25 Bearbetning – genomförandet (2) 3. Personens inre värld Känslor – Hur kändes det? Fantasier – Vad hände inom dig? – Vilka tankar fick du? Självbild – Hur var det att vara … då? 4. Personens livssituation Analoga stressorer – Har du upplevt något liknande tidigare? Parallella stressorer?– Hur var din livssituation när… hände? © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

26 26 Bearbetning – genomförandet (3) 5. Avslutning Bind ihop yttre trauma med personens reaktioner Erfarenheter från situationen Behov av fler möten? © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

27 27 Ur ”Det är som i dikter” Agneta Ara, f –45, finlandssvensk poet ”Du hade en sorg och lät mig inte dela den Jag hade en glädje och fick behålla den Vi är ensamma” Fri tolkning av det kinesiska tecken som betyder både kris och möjlighet © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet

28 28 ”Ett glatt hjärta är en god läkedom men ett brutet mod tar märgen ur benen” Ords. 17:22 Den ärlige leds av sin redbarhet Den svekfulles falskhet blir hans fall Ords. 11:13 © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet Fri tolkning av det kinesiska tecken som betyder både kris och möjlighet


Ladda ner ppt "1 Krishantering Krisstöd Debriefing © Matts Imhagen/Civilförsvarsförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser