Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-221.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-221."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-221 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Förändrade villkor för vuxenutbildningenFörändrade villkor för vuxenutbildningen –Statliga uppdrag –Styrdokument Eftergymnasiala yrkesutbildningar allt viktigare i arbetslivetEftergymnasiala yrkesutbildningar allt viktigare i arbetslivet Riksrekryterande utbildningar – eftergymnasiala yrkesutbildningar - läggs nerRiksrekryterande utbildningar – eftergymnasiala yrkesutbildningar - läggs ner Avtalet bygger påAvtalet bygger på ”Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen” antagen av Utbildningsgruppen i juni 2003 Regional samverkan för högre kvalitet till lägre kostnader

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-222 Avtalet genomförs i etapperAvtalet genomförs i etapper –Etapp 1a – andra halvåret 2004 –Etapp 1b – första halvåret 2005 FörsöksperiodFörsöksperiod Utvecklingsfas för Etapp 2Utvecklingsfas för Etapp 2 Utbildningar/kurser tas fram genom samråd mellanUtbildningar/kurser tas fram genom samråd mellan kommunerna kommunerna –Inriktning, omfattning, geografisk placering, kostnad per plats kostnad per plats Kraftfull utvärdering av Etapp 1Kraftfull utvärdering av Etapp 1 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Avtalsområde

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-223 Reflex - UtvecklingsprojektReflex - Utvecklingsprojekt med projektstöd från CFL med projektstöd från CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) Regional samverkanRegional samverkan Flexibelt lärandeFlexibelt lärande VuxenutbildningVuxenutbildning Validering – Valideringscentrum inom GRValidering – Valideringscentrum inom GR Projekttid - Våren 2004 och avtalets Etapp 1a och Etapp 1b (hösten 2004 - våren 2005) (hösten 2004 - våren 2005) Samverkansavtal inom vuxenutbildning Avtalsområde

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-224 Avtalet genomförs i etapperAvtalet genomförs i etapper –Etapp 2 – andra halvåret 2005 och första halvåret 2006 Nytt avtal grundat på erfarenheter från Etapp 1a och bNytt avtal grundat på erfarenheter från Etapp 1a och b Utveckling av former förUtveckling av former för –Samrådsförfarande – partnerskap med arbetsmarknadens org. –Planeringsprocess –Genomförande av utbildningar/kurser –Uppföljning –Etapp 3 – andra halvåret 2006 och viss tid därefter Samverkansavtal inom vuxenutbildning Avtalsområde

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-225 Ansökan skickas till hemkommunen Hemkommunen –Gör ett urval i enlighet med gällande lag och förordning –Samtliga ansökningar, med bilagda yttranden, skickas till utbildningskommunen Utbildningskommunen –Gör den slutliga antagningen utifrån för utbildningen fastställda särskilda antagningskrav –Lämnar besked till hemkommunen och sökande Samverkansavtal inom vuxenutbildning Ansökan - Antagning (Etapp 1)

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-226 Åtagande under Etapp 1a och Etapp 1b Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de studerande, som antagits till utbildningar enligt de för etappen gemensamt fastställda utbildningsvolymerna Betalning för den första hälften av utbudet sker efter kommunens andel av regionens folkmängd enl GRs fördelningsnyckel, dvs invånartal. Betalning för resterande utbud sker efter antalet studerande från resp kommun och faktureras av anordnande kommun. Samverkansavtal inom vuxenutbildning Kommunalt åtagande

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-227 2004-03-22Utbildningsgruppen - beslut 2004-04-19Förbundsstyrelsen mars – juniHandläggning i kommunerna 2004-07-01Avtalet träder i kraft Samverkansavtal inom vuxenutbildning Tidplan – för Etapp 1

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-228 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Etapp 1 – Bilaga 1 A KommunAntal platser *) Hösten 2004Våren 2005 Planerade utbildningar Etapp 1 AEtapp 1 B Friskvårdsterapeut - Grundutbildning **)Ale10 Kock - Restaurang / StorhushållGöteborg10 Påbyggnadsutbildning inom förskolanGöteborg10 FunktionshinderprogrammetGöteborg20 DesignLerum12 Påbyggnadsutbildning inom förskolanMölndal10 Hälso- och sjukvårdsdokumentationPartille012 Påbyggnadsutbildning inom förskolanPartille10 Påbyggnadsutbildning inom förskolanStenungsund10 Transport **)Öppet020 Summa platser 92124 *) Etapp 1 indelas i två delar där Etapp 1 A startar hösten 2004 och Etapp 1 B startar våren 2005. **) Utbildningarna Friskvårdsterapeut – Grundutbildning och Transport är på 1 termin. Övriga utbildningar är på 2 terminer.

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-229 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Etapp 1 – Bilaga 1 A forts. Uppskattade kostnader Planerade utbildningarKommunKostnad perKostnad totalt (tkr) plats ochEtapp 1 AEtapp 1 BEtapp 1 termin (tkr)Hösten 2004Våren 2005 Friskvårdsterapeut - Grundutbildning **)Ale24240 480 Kock - Restaurang / StorhushållGöteborg48480 960 Påbyggnadsutbildning inom förskolanGöteborg20200 400 FunktionshinderprogrammetGöteborg25500 1 000 DesignLerum36432 864 Påbyggnadsutbildning inom förskolanMölndal20200 400 Hälso- och sjukvårdsdokumentationPartille220264 Påbyggnadsutbildning inom förskolanPartille20200 400 Påbyggnadsutbildning inom förskolanStenungsund20200 400 Transport **)Öppet6401 280 Summa (tkr)2 4523 9966 448 Kostnad för marknadsföring (tkr): 100 Summa kostnad för Etapp 1 (tkr): 6 548

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-2210 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Samverkansavtal inom vuxenutbildning Fördelning av kostnader – Bilaga 1 B Kommun Invånare 2003-12-31 Kostnad (tkr) AntalAndel (%) FördelningsdelenPlatsdelenTotalt Ale25 9933,0 99 720?? Alingsås35 5304,1 136 284?? Göteborg478 05555,2 1 834 848?? Härryda31 2083,6 119 664?? Kungsbacka67 6697,8 259 272?? Kungälv38 1544,4 146 256?? Lerum35 8904,2 139 608?? Lilla Edet12 9921,5 49 860?? Mölndal57 5236,7 222 708?? Partille33 1923,8 126 312?? Stenungsund22 2912,6 86 424?? Tjörn14 8911,7 56 508?? Öckerö12 0811,4 46 536?? Summa865 469100,0 3 324 0003 224 0006 548 000

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-2211 Betalning sker dels efter kommunens andel av regionens folkmängd, dels efter antalet studerande från respektive kommun Betalning för halva platskostnaden sker efter kommunens andel av regionens folkmängd enl GRs fördelningsnyckel, dvs invånartal (fördelningsmodellen) Betalning för resterande platskostnad sker efter antalet studerande från resp kommun och faktureras av anordnande kommun (platsmodellen) Kommunerna betalar in sina andelar två gånger per år till GR, som betalar ut till utbildningskommunen enligt fastställd utbildningskostnad. Om antalet regionala platser inte fylls eller om utbildningen inte kommer till stånd återförs (krediteras) ej nyttjade medel avsatta för fördelningsdelen till resp kommun enligt GRs fördelningsnyckel vid nästa betalningstillfälle. Samverkansavtal inom vuxenutbildning Betalningsmodell

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-2212 Två finansieringsformer används parallellt Fördelningsmodellen, hälften av utbudet –Varje kommun känner i förväg till kostnaden för de platser som fördelats kommunen Platsmodellen, hälften av utbudet –Debiteras respektive hemkommun Hemkommunen står för utbildningskostnaden även vid utflyttning från kommunen under utbildningstiden Samverkansavtal inom vuxenutbildning Betalningsmodell


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-221."

Liknande presentationer


Google-annonser