Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-221.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-221."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Förändrade villkor för vuxenutbildningenFörändrade villkor för vuxenutbildningen –Statliga uppdrag –Styrdokument Eftergymnasiala yrkesutbildningar allt viktigare i arbetslivetEftergymnasiala yrkesutbildningar allt viktigare i arbetslivet Riksrekryterande utbildningar – eftergymnasiala yrkesutbildningar - läggs nerRiksrekryterande utbildningar – eftergymnasiala yrkesutbildningar - läggs ner Avtalet bygger påAvtalet bygger på ”Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen” antagen av Utbildningsgruppen i juni 2003 Regional samverkan för högre kvalitet till lägre kostnader

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Avtalet genomförs i etapperAvtalet genomförs i etapper –Etapp 1a – andra halvåret 2004 –Etapp 1b – första halvåret 2005 FörsöksperiodFörsöksperiod Utvecklingsfas för Etapp 2Utvecklingsfas för Etapp 2 Utbildningar/kurser tas fram genom samråd mellanUtbildningar/kurser tas fram genom samråd mellan kommunerna kommunerna –Inriktning, omfattning, geografisk placering, kostnad per plats kostnad per plats Kraftfull utvärdering av Etapp 1Kraftfull utvärdering av Etapp 1 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Avtalsområde

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Reflex - UtvecklingsprojektReflex - Utvecklingsprojekt med projektstöd från CFL med projektstöd från CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) Regional samverkanRegional samverkan Flexibelt lärandeFlexibelt lärande VuxenutbildningVuxenutbildning Validering – Valideringscentrum inom GRValidering – Valideringscentrum inom GR Projekttid - Våren 2004 och avtalets Etapp 1a och Etapp 1b (hösten våren 2005) (hösten våren 2005) Samverkansavtal inom vuxenutbildning Avtalsområde

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Avtalet genomförs i etapperAvtalet genomförs i etapper –Etapp 2 – andra halvåret 2005 och första halvåret 2006 Nytt avtal grundat på erfarenheter från Etapp 1a och bNytt avtal grundat på erfarenheter från Etapp 1a och b Utveckling av former förUtveckling av former för –Samrådsförfarande – partnerskap med arbetsmarknadens org. –Planeringsprocess –Genomförande av utbildningar/kurser –Uppföljning –Etapp 3 – andra halvåret 2006 och viss tid därefter Samverkansavtal inom vuxenutbildning Avtalsområde

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Ansökan skickas till hemkommunen Hemkommunen –Gör ett urval i enlighet med gällande lag och förordning –Samtliga ansökningar, med bilagda yttranden, skickas till utbildningskommunen Utbildningskommunen –Gör den slutliga antagningen utifrån för utbildningen fastställda särskilda antagningskrav –Lämnar besked till hemkommunen och sökande Samverkansavtal inom vuxenutbildning Ansökan - Antagning (Etapp 1)

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Åtagande under Etapp 1a och Etapp 1b Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de studerande, som antagits till utbildningar enligt de för etappen gemensamt fastställda utbildningsvolymerna Betalning för den första hälften av utbudet sker efter kommunens andel av regionens folkmängd enl GRs fördelningsnyckel, dvs invånartal. Betalning för resterande utbud sker efter antalet studerande från resp kommun och faktureras av anordnande kommun. Samverkansavtal inom vuxenutbildning Kommunalt åtagande

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Utbildningsgruppen - beslut Förbundsstyrelsen mars – juniHandläggning i kommunerna Avtalet träder i kraft Samverkansavtal inom vuxenutbildning Tidplan – för Etapp 1

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Samverkansavtal inom vuxenutbildning Etapp 1 – Bilaga 1 A KommunAntal platser *) Hösten 2004Våren 2005 Planerade utbildningar Etapp 1 AEtapp 1 B Friskvårdsterapeut - Grundutbildning **)Ale10 Kock - Restaurang / StorhushållGöteborg10 Påbyggnadsutbildning inom förskolanGöteborg10 FunktionshinderprogrammetGöteborg20 DesignLerum12 Påbyggnadsutbildning inom förskolanMölndal10 Hälso- och sjukvårdsdokumentationPartille012 Påbyggnadsutbildning inom förskolanPartille10 Påbyggnadsutbildning inom förskolanStenungsund10 Transport **)Öppet020 Summa platser *) Etapp 1 indelas i två delar där Etapp 1 A startar hösten 2004 och Etapp 1 B startar våren **) Utbildningarna Friskvårdsterapeut – Grundutbildning och Transport är på 1 termin. Övriga utbildningar är på 2 terminer.

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Samverkansavtal inom vuxenutbildning Etapp 1 – Bilaga 1 A forts. Uppskattade kostnader Planerade utbildningarKommunKostnad perKostnad totalt (tkr) plats ochEtapp 1 AEtapp 1 BEtapp 1 termin (tkr)Hösten 2004Våren 2005 Friskvårdsterapeut - Grundutbildning **)Ale Kock - Restaurang / StorhushållGöteborg Påbyggnadsutbildning inom förskolanGöteborg FunktionshinderprogrammetGöteborg DesignLerum Påbyggnadsutbildning inom förskolanMölndal Hälso- och sjukvårdsdokumentationPartille Påbyggnadsutbildning inom förskolanPartille Påbyggnadsutbildning inom förskolanStenungsund Transport **)Öppet Summa (tkr) Kostnad för marknadsföring (tkr): 100 Summa kostnad för Etapp 1 (tkr): 6 548

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Samverkansavtal inom vuxenutbildning Samverkansavtal inom vuxenutbildning Fördelning av kostnader – Bilaga 1 B Kommun Invånare Kostnad (tkr) AntalAndel (%) FördelningsdelenPlatsdelenTotalt Ale , ?? Alingsås , ?? Göteborg , ?? Härryda , ?? Kungsbacka , ?? Kungälv , ?? Lerum , ?? Lilla Edet , ?? Mölndal , ?? Partille , ?? Stenungsund , ?? Tjörn , ?? Öckerö , ?? Summa ,

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Betalning sker dels efter kommunens andel av regionens folkmängd, dels efter antalet studerande från respektive kommun Betalning för halva platskostnaden sker efter kommunens andel av regionens folkmängd enl GRs fördelningsnyckel, dvs invånartal (fördelningsmodellen) Betalning för resterande platskostnad sker efter antalet studerande från resp kommun och faktureras av anordnande kommun (platsmodellen) Kommunerna betalar in sina andelar två gånger per år till GR, som betalar ut till utbildningskommunen enligt fastställd utbildningskostnad. Om antalet regionala platser inte fylls eller om utbildningen inte kommer till stånd återförs (krediteras) ej nyttjade medel avsatta för fördelningsdelen till resp kommun enligt GRs fördelningsnyckel vid nästa betalningstillfälle. Samverkansavtal inom vuxenutbildning Betalningsmodell

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Två finansieringsformer används parallellt Fördelningsmodellen, hälften av utbudet –Varje kommun känner i förväg till kostnaden för de platser som fördelats kommunen Platsmodellen, hälften av utbudet –Debiteras respektive hemkommun Hemkommunen står för utbildningskostnaden även vid utflyttning från kommunen under utbildningstiden Samverkansavtal inom vuxenutbildning Betalningsmodell


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-03-221."

Liknande presentationer


Google-annonser