Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vicerektor 2012-12-14 1 Mina punkter FHS kandidatprogram Programansvar och programråd Försvarsbeslut 2015 Seminarium Fö – 12 dec NATO konferens UNSCR 1325.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vicerektor 2012-12-14 1 Mina punkter FHS kandidatprogram Programansvar och programråd Försvarsbeslut 2015 Seminarium Fö – 12 dec NATO konferens UNSCR 1325."— Presentationens avskrift:

1 Vicerektor 2012-12-14 1 Mina punkter FHS kandidatprogram Programansvar och programråd Försvarsbeslut 2015 Seminarium Fö – 12 dec NATO konferens UNSCR 1325 – 17-18 dec Nordic Strategic Seminar – 17 – 21 dec Avslutning SU del 1 -19 dec HSV kvalitetsgranskningar 2013

2 Vicerektor 2012-12-14 2 FHS kandidatprogram Beslut av styrelsen – 11 dec Utbildningsplan till FoUN – 22 jan 2013 Programstart hösten 2013 Statsvetenskap; säkpol alt krishantering… HT 2013 – Introduktion 3 x 10 hp VT 2014 – GK statsvetenskap, 30 hp HT 2014 – Valbar kurs, 30 hp VT 2015 – FK stasvetenskap, 30 hp HT 2015 – PK statsvetenskap, 30 hp VT 2016 – Praktik eller valbar kurs, 30 hp

3 Vicerektor 2012-12-14 3 Försvarspolitiskt inriktningsbeslut Beslut av riksdagen våren 2015 AG Säkpol hösten 2012 Försvarsberedningen säkpolitisk rapport 1 juni 2013 Försvarsberedningen försvarspolitisk rapport sep 2014 Regeringsbeslut 7 2012-10-04 Budgetpropositionerna 2013 och 2014?

4 Vicerektor 2012-12-14 4 AG Säkpol Textunderlag till Försvarsberedningen Ordf ur Fö RK; olika delar av Fö, UD samt Fi FM – HKV; LedS och MUST FHS – Vicerektor alt ur ISSL eller MVI FOI MSB FHS – Inga egna texter; stöd till FM, textgranskning och med på arbmöten

5 Vicerektor 2012-12-14 5 Regeringsbeslut 7 – 2012-10-04 FM svar i samband med BU 2014-16 A. Övergripande utgångspunkter B. Planerade åtgärder och konsekvenser för op förmåga ”...minska kostnader genom i första hand * förändringar i mynd stödvht (inkl rekryvht) * alternativa metoder att rekrytera och utbilda officerare… * en lägre andel officerare, och…” C. FM bedömning av utveckling av kostnader 3. officersutbildning, inkl forskning

6 Vicerektor 2012-12-14 6 Seminarium Fö 2012-12-12 Fö ökad kunskap om Förändring av officersrollen Strukturella problem/utmaningar officersförsörjning Olika möjligheter att org officersförsörjning Officersrollen och strukturella utmaningar Organisering av officersförsörjningen Fö, U, Fi, FOI, FM, FHS, OF samt ”experter”

7 Vicerektor 2012-12-14 7 HSV kvalitetsgranskningar 2013 Våren – Kandidatexamen militärhistoria Hösten – Officersprogrammet Kandidatexamen ledarskap Kandidatexamen militärteknik Magisterexamen krigsvetenskap


Ladda ner ppt "Vicerektor 2012-12-14 1 Mina punkter FHS kandidatprogram Programansvar och programråd Försvarsbeslut 2015 Seminarium Fö – 12 dec NATO konferens UNSCR 1325."

Liknande presentationer


Google-annonser