Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 12 – 13 mars 2014 Arrangörer:Strama Uppsala län Folkhälsomyndigheten med Stramarådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 12 – 13 mars 2014 Arrangörer:Strama Uppsala län Folkhälsomyndigheten med Stramarådet."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 12 – 13 mars 2014 Arrangörer:Strama Uppsala län Folkhälsomyndigheten med Stramarådet

2 Deltagare Wik-kursen 2014 Allmänläkare14 Infektionsläkare5 Apotekare4 Barnläkare3 Läkare mikrobiologi2 Biomedicinsk analytiker1 Hygienläkare1 Informationsläkare1 Koordinator Stramagrupp1 Medicinläkare/verksamhetschef1 Smittskyddsläkare1 Summa34 Varav ST-läkare10 Kursledning, föreläsare14

3 Resistensutveckling: ESBL CARBA = Pc, Cefalosporin, Tienam/Meronem NDM-1 = Indiska superresistenta stammar 2013: 40 2014: 9

4

5 Inga nya antibiotika!

6 -70 % -58 %

7 Använd antibiotika rationellt! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Förbättra diagnostiken Följa terapi- rekommenda- tioner Dos, tid Omvärdera! Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram Uppföljning FoHM

8 MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Smitt- spridning Kompetens Basala hygienrutiner VRI, riskfaktorer minskas Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram FoHM

9 Strama-rådet vid Folkhälsomyndigheten Mats Erntell, ordförande, infektion/smittskydd Christer Norman, v ordförande, allmänmedicin Katarina Hedin, allmänmedicin Sigvard Mölstad, allmänmedicin Cecilia Stålsby Lundborg, farmaci/epidemiologi Lars Blad, infektion/smittskydd Håkan Hanberger, infektion, RAF Peter Ulleryd, infektion/smittskydd Gunnar Kahlmeter, mikrobiologi Anders Johansson, vårdhygien/infektion Christina Åhrén, vårdhygien/mikrobiologi Trainee: Pär-Daniel Sundvall, allmänmedicin

10 Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Ordförande Stramarådet vid FoHM Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, FoHM

11 FoHM /Stramaråd Strama-rådet och expertgrupper Primärvård Vård- hygien Sluten vård Vetenskaplig bevakning Farmakologisk epidemiologi Klinisk mikrobiologi Intensivvård Interventioner Forskning Lokala Strama-grupper Stramanätverket Media, press, kommunikation www.strama.se Stramas nätverk LMV, SoS, SKL, Apotek, SVA/Strama vet etc Stramas arbetssätt – multiprofessionella nätverk Samförstånd om uppgiften och känsla av sammanhang! Nationellt samverkans- organ

12 Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, mätt i recept/1000 invånare och år, per län, alla åldrar, 2011-2013 Källa: Concise, eHälsomyndigheten

13 -41,8% -41,1% -41,4% -28% -29%

14 Regeringens patientsäkerhetsinitiativ 2011 - 14 Grundläggande krav Strama grupp: 2011: Inrättat en Strama grupp 30/9 2011 Strama gruppen ska ha ett uppdrag och motsvarande resurser Minska användningen 10 % 2012: Följa o analyserat resistensläge och förskrivning Återkopplat följsamhet till behandlingsrekommendationerna Minska användningen 10 % 2013: Ökat följsamheten till lokala behandlingsrekommendationer Minska förskrivningen Återkopplat individuella data till 50 % av VE Påbörjat införandet av Infektionsverktyget 2014: Ökat följsamheten Minska förskrivningen Återkopplat individuella data till 50 % av VE Implementerat och validerat Infektionsverktyget – 50 % av klinikerna

15 . Sid 15 2014-12-11 Mätår 1Mätår 2Mätår 3 Kumulativt Mätår 3 Kumulativt Mätår 4Diff*Diff %* 1 okt 2010-30 sep 2011 1 okt 2011-30 sep 20121 okt 2012-30 sep 20131 okt 2012-28 feb 20131 okt 2013-28 feb 2014 Skåne411410381172153-19-11% Stockholm413418377171153-18-11% Uppsala374393346154143-11-7% Riket381382349156139-17-11% Halland381382349154137-17-11% Västra Götaland399404358159137-22-14% Gotland380365350152135-17-11% Västmanland366 348157134-23-15% Södermanland345355328143134-9-6% Kalmar359355333141133-8-6% Blekinge388363345151133-18-12% Kronoberg370365341156132-24-15% Östergötland352347325141131-10-7% Västernorrland329326322143129-14-10% Värmland346347323143125-18-13% Örebro336346318142125-17-12% Jönköping355360316141125-16-11% Norrbotten349344313140124-16-11% Gävleborg337329305132123-9-7% Dalarna313312301132122-10-8% Jämtland307311291130116-14-11% Västerbotten310299271120111-9-8% Källa: eHälsomyndigheten, Concise, Alla utfärdare exkl veterinärer *Beräknat på avrundat värde

16 . Sid 16 2014-12-11

17 Hur ska vi klara uppdraget? Vart tredje recept bort! Genom kvalitetsstyrning nå det kvantitativa målet – 250 recept/1000 invånare Ökad följsamhet till rekommendationer minskar förskrivningen! Funktionsuppdrag – med resurser till Stramagruppen Alla verksamheter måste ges ett Stramauppdrag! Patientsäkerhet måste bli ett uppdrag i ledningssystemet! Vart fjärde recept!

18 5 ggr skillnad?? Tolka korrekt! 2 ggr skillnad!? Utmana i dialog! Relevanta lokala data som berör! Vårdcentralers förskrivning till barn 0-6 år, Halland

19 . Sid 19 2014-12-11

20 224 / 389

21

22 Påverkan – är att nå fram och inte bara ut och sker bäst via olika vägar! Artiklar i tex Läkartidningen Intervjuer i tidningar Fick-guidelines till alla läkare Expert workshop producerar guidelines tillsammans med LMV Diskussioner på vårdcentraler Kontinuerlig information och dialog om förskrivningsmönster på Stramas webb-sida Systematisk information internt och externt! Direkt implementering av rekommendationer! www.strama.se www.antibiotikasmart.se

23 Rör det mig? …eller mig? FoHM

24

25

26 Strama-BVC Utbildningsmaterial för nyblivna föräldrar att användas i föräldrautbildningen på BVC FoHM

27 ”Budskap på väg” VLT Världshälsodagen 7/4 Antibiotikaresistenta bakterier fortsatt hot mot hälsa - även i Skåne

28 Vårdbarometern 2011 respektive 2012: 84 % svarade ja 2012, jämfört med 80 % 2011 2011 2012 84 %

29 Frågor före antibiotikareceptet! Vem är du? Fått antibiotika senaste halvåret? Legat på sjukhus nyligen? Är det en vårdrelaterad infektion? Varit utomlands? Vårdats utomlands? Ta en representativ odling!!

30 Livräddande, stor effekt Hjärnhinneinflammation Blodförgiftning Stor lunginflammation Utbredd rosfeber Svår njurbäckeninflammation Ingen effekt Förkylning Halsinfektion utan Streptokocker Luftrörskatarr, oberoende av orsak Vanlig hosta Symtomlindrande Blåskatarr Uttalad halsfluss med Streptokocker Ej säker/liten effekt Bihåleinflammation Lindrig halsfluss med Streptok. Öroninflammation 1-12 år Minskar komplikationer Borrelia infektion (hudutslag) Sexuellt överförda infektioner Öroninflammation <1 år Vissa sårinfektioner Antibiotikas effekt – när är det onödigt?

31 Fem framgångsfaktorer för att nå målen Tillåta läkaren reflektera över sin egen förskrivning Minska osäkerheten om handläggning av luftvägsinfektioner Utbilda om adekvat förskrivning Underlätta patientfokuserad vård Åtgärden ska vara till gagn för läkaren, acceptabel och praktisk J Antimicrob Chemother. 2011 Oct;66(10):2215-23 Tonkin-Crine S et al.

32 Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!

33 Vad händer med oss när vi mäter och diskuterar vår praktik? Vi tillägnar oss ett vetenskapligt förhållningssätt till vår egen praktik. Vi studerar evidens på hur vi borde göra. Vi anstränger oss för att göra som vi bör. Den professionella kunskapen och den egna ambitionen stärks FoHM


Ladda ner ppt "Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 12 – 13 mars 2014 Arrangörer:Strama Uppsala län Folkhälsomyndigheten med Stramarådet."

Liknande presentationer


Google-annonser