Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmepumpar och solvärme

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmepumpar och solvärme"— Presentationens avskrift:

1 Värmepumpar och solvärme
Systemanalys av kombinationer Inverkan av systemtyp Systemstorlek Last Elisabeth Kjellsson, LTH EFFSYS 2 dagen

2 Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen 2009-12-14
Mål och metod Utreda nyttan av solvärme i olika system Elbesparing Tätare borrhål Simulering med olika program TRANSYS 16 Prestige 2.0 Winsun villa Vip+ 5.2 Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen

3 Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen 2009-12-14
System Uteluftvärmepump Luft/luft – solvärme till varmvatten Luft/vatten –solvärme till varmvatten / kombi Frånluftvärmepump Konkurrerar med solvärme FTX – värmer endast byggnad Solvärme till varmvatten Berg/jordvärmepump Solvärme till varmvatten / kombi Bergvärme även till värmepump och borrhål Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen

4 Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen 2009-12-14
Solvärme och last Tappvarmvattensystem Uteluft/luft FTX Övriga system om de ej har vv-beredning Kombisystem värme+varmvatten Uteluft/vatten Jord/bergvärmesystem Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen

5 Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen 2009-12-14
Solvärme och jämn last Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen

6 Solvärme och husuppvärmning
Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen

7 Luft/luft vp + solvärmt tappvatten
Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen

8 Luft/vatten vp + kombisystem
Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen

9 System – solvärme till tappvarmvatten
System – solvärme till återladdning av borrhål Cold water Heating Hot water VX1 E V K D Ps Pb Pv Cold water Heating Hot water VX1 VXS E V K D Ps Pb VX2 Pv

10 Solar heat Electricity Ground heat
Simulering TRNSYS – Villasystem bergvärme, 100 m borrhål Solvärme till vp och återladdning Ground heat Solar heat Electricity

11 Solar heat Electricity Ground heat
Simulering TRNSYS – Villasystem bergvärme, 100 m borrhål Solvärme till tappvv (mars-okt), till vp och återladd (nov-feb) Ground heat Solar heat Electricity

12 Seasonal Performance Factor (SPF)
Ingen solvärme återladdning Sol-tappvarmv tappv/återladd

13 Elbesparing med solvärme
Återladdning Sol-tappvarmv Tappv/återladd

14 Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen 2009-12-14
Slutsatser Solvärmt tappvarmvattensystem Luft/luft/FTX/+övriga utan vv-beredning Ca 50% av värmebehovet för vv Kombisystem värme+varmvatten Uteluft/vatten/Jord/bergvärmesystem Ca 1/3-del (eldelen i vp) – storleksberoende Vid underdimensionerat borrhål – återladdning Vid tätt borrade hål - återladdning Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen

15 Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen 2009-12-14
Framtid IEA Task 44 – start 2010 ”Systems Using Solar Thermal Energy in Combination with Heat Pumps” - Schweiz, Tyskland, Österrike m.fl - Nya systemkombinationer Elisabeth Kjellsson, LTH, EFFSYS 2 dagen


Ladda ner ppt "Värmepumpar och solvärme"

Liknande presentationer


Google-annonser