Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F5 – Kap. 12-14 Kalkylering – en snabb översikt. IndEkEnt, Vt 20062 Företagets verksamhet – en förädlingsprocess Förädling Resurser Intäkter Kostnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F5 – Kap. 12-14 Kalkylering – en snabb översikt. IndEkEnt, Vt 20062 Företagets verksamhet – en förädlingsprocess Förädling Resurser Intäkter Kostnader."— Presentationens avskrift:

1 F5 – Kap Kalkylering – en snabb översikt

2 IndEkEnt, Vt Företagets verksamhet – en förädlingsprocess Förädling Resurser Intäkter Kostnader Produkter Det ekonomiska och fysiska flödet i ett företag, se s. 170

3 IndEkEnt, Vt Kalkylobjekt – kan i princip vara vad för någonting som helst t.ex. produkt, kund, avdelning, marknad, projekt eller maskin Förkalkyl – görs före beslut och baseras på uppskattade värden. Efterkalkyl – görs i efterhand, baseras på faktiska kostnader och intäkter.

4 IndEkEnt, Vt Direkta och indirekta kostnader Kostnadsslag (löner, material, el telefon m.m. Kostnadsställen (ofta avdelningar) Kostnadsbärare (varor eller tjänster som företaget producerar) Direkta kostnader Indirekta kostnader Föredelning av indir.kostn. Kostnadsfördelnings schema, FEK 100, s. 142

5 IndEkEnt, Vt Självkostnaden=särkostnader+samkostnader - Alla kostnader skall fördelas ut på produkterna! Fördelade samkostnader har tydligt orsakssamband med varan/tjänsten. Självkostnad Särkostnad Fördelad samkostnad

6 IndEkEnt, Vt Resultat = Intäkter - Självkostnad Figur - Kostnadsberäkning vid självkostnadskalkylering Självkostnad Särkostnad Fördelad samkostnad Tilldelad samkostnad

7 IndEkEnt, Vt Vid bidragskalkylering beräknas bara särkostnaderna – ofullständig fördelning! Resultat = TTB - Samkostnad Självkostnad Särkostnad Figur - Kostnadsberäkning vid bidragskalkylering

8 IndEkEnt, Vt Kapitel 13 Självkostnadskalkyler - utmärks av att företagets samtliga kostnader tas med i kalkylen – fullständig kostnadsfördelning - dominerande metod i praktiken!

9 IndEkEnt, Vt 20069

10 10 Praktisk definition självkostnad: Självkostnaden utgörs av kalkylobjektets direkta kostnader plus fördelade omkostnader. Periodkalkyler (processkalkyler) Genomsnittskalkyl: TK/Volym Normalkalkyl: FK/Normal vol.+RK/Verklig vol. Ekvivalentmetoden: Ekvivalenttal

11 IndEkEnt, Vt En direkt kostnad = en kostnad som direkt påförs kalkylobjektet. Omkostnader = en kostnad som påförs kalkylobjektet via fördelning. 2. Orderkalkyler -Påläggsmetoden -ABC-metoden (kommer nästa föreläsning)

12 IndEkEnt, Vt Kriterier för fördelning av omkostnader Orsak/Verkan – proportionalitetsprincip! Nytta – långsiktigt orsakade kostnader Bärkraft – storleksberoende, jmf. stor tar mycket Omkostnad/fördelningsnyckel = pålägg Tre vanliga slag av fördelningsnycklar Tid (t.ex. arbets- och maskintid) Kvantitet/Mängd (t.ex. vikt och yta) Värde (t.ex. material-, löne- och kundkostnad) MO = Materialomkostnader & TO = Tillverkningsomkostnader

13 IndEkEnt, Vt Arbetsgång vid fördelning av kostnader 1.Bestäm direkta kostnader. 2.Fördela omkostnader till kostnadsställen. 3.Gruppera omkostnaderna i poster. 4.Välj fördelningsnycklar. 5.Beräkna påläggssatser. 6.Fördela omkostnader till kalkylobjekt. 7.Beräkna självkostnaden.

14 IndEkEnt, Vt Fyra olika verksamhetsvolymer att beräkna pålägg utifrån: Budgeterad volym Normal volym Praktisk volym Faktisk volym Vinstmarginal=(Fsg.pris–Självkostnad)/Fsg.pris

15 IndEkEnt, Vt ABC-kalkylering Redovisa de indirekta kostnaderna på aktiviteter. Identifiera kostnadsdrivarna för varje aktivitet. Fördela kostnaden för företagets aktiviteter med hjälp av kostnadsdrivarna som fördelningsnyckel.

16 IndEkEnt, Vt Fördelar med ABC-kalkyler: Ger bättre precision i kostnadskalkyleringen. Ökar möjligheterna för att vilka aktiviteter som tillför kundvärde.

17 IndEkEnt, Vt Bidragsanalysen fokuserar – täckningsbidrag = det bidrag som produkten levererar för att täcka särkostnaderna. Vinst Samkostnader Volym Kr TTB ? Kapitel 14

18 IndEkEnt, Vt Fördelar med bidragsmetoden: Enkel och snabb Kräver inga fördelningsnycklar. Lämplig vid kortsiktiga beslut. Visar lägsta tänkbara pris. Ger underlag till flexibel prissättning. Vid ledig kapacitet En order är på kort sikt lönsam att tillverka och sälja om dess TB är positivt – lägsta acceptabla pris är det som täcker orderns särkostnader.

19 IndEkEnt, Vt Risker vid dessa beslutsregler: Kapacitetslåsning Upprepningsrisk Spridningsrisk Undantag blir regel. Missuppfattningsrisken Trång sektor = den faktor som begränsar tillverkning eller försäljning. Beslutsregler vid en trång sektor: Välj den produkt som ger högst TTB. Välj det alternativ är mest lönsamt som ger störst TB per enhet av den trånga sektorn.

20 IndEkEnt, Vt Beslutsrelevanta kostnader och intäkter – vid val mellan olika alternativ gäller: Särintäkt – den som tillkommer vid ett beslut är relevant – p.s.s. gäller för särkostnaden som tillkommer vid ett visst beslut. Sammanfattning och reflektioner Finns en mängd olika kalkylmetoder – var och en har sina styrkor och svagheter. För att förstå de olika metodernas styrkor och svagheter måste man tillämpa dem – d.v.s. lösa uppgifter!

21 IndEkEnt, Vt Rekommenderade uppgifter: Till nästa gång: läs kapitel 15 och lös uppgifterna 1 & 2 i Övningshäftet (se avsnitt om investeringskalkyler) Maila gärna in önskemål om uppgifter!


Ladda ner ppt "F5 – Kap. 12-14 Kalkylering – en snabb översikt. IndEkEnt, Vt 20062 Företagets verksamhet – en förädlingsprocess Förädling Resurser Intäkter Kostnader."

Liknande presentationer


Google-annonser