Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättrade studieresultat Mål 2011/2012 Positiva förväntningar Närvaron Resultatindikatorer Ledning Omvärldskontakt Pedagogik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättrade studieresultat Mål 2011/2012 Positiva förväntningar Närvaron Resultatindikatorer Ledning Omvärldskontakt Pedagogik."— Presentationens avskrift:

1 Förbättrade studieresultat Mål 2011/2012 Positiva förväntningar Närvaron Resultatindikatorer Ledning Omvärldskontakt Pedagogik

2 Mål 2011/12 Fler elever i kvalitetssäkringsenkäten uppger att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen. Målet är att 66 % av elever upplever detta helt och hållet (resultatet i 2011 års undersökning var att 52,3% uppgav att påståendet stämde helt och hållet, 37,7% uppger att det stämmer ganska bra)

3 Mål 2011/12 Eleverna är närvarande på lektionerna i större uträckning. Målet för läsåret är att nå en total närvaro på 89,5%. (88,5%) En högre andel elever får slutbetyg efter tre år. Målet är 95% av eleverna. (94%) Betygssnittet ökar jämfört med innevarande år. Målet är en ökning med 0,3 enheter (14,1).

4 Mål 2011/12 Rektor tar under läsåret ett tydligare pedagogiskt ledarskap. Rektor ska under året besöka alla lärares undervisning minst en gång samt ha ett efterföljande samtal om: Lektionens mål kopplat till kursens kunskapsmål, elevinflytande och examination/uppföljning. Rektor besöker regelbundet programlag och ämnesgrupper och träffar PUV och ÄS minst en gång i månaden Förbättrade kontakter mellan skola - näringsliv/ utbildningsanordnare. Varje pedagog ska under läsåret ha genomfört ett programanknutet studiebesök

5 Mål 2011/12 Varje lärare har ett utvecklingsmål för bättre studieresultat Vid varje ämnesgruppsträff ska tips, idéer och erfarenhetsutbyte finnas med på dagordningen Elever får en grundläggande utbildning i studieteknik Stödet effektiviseras genom att Omnibus och onsdagsstödet samverkar och att fler elever använder sig av onsdagsstödet


Ladda ner ppt "Förbättrade studieresultat Mål 2011/2012 Positiva förväntningar Närvaron Resultatindikatorer Ledning Omvärldskontakt Pedagogik."

Liknande presentationer


Google-annonser