Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

18 juni 2014 Sista rycket! Inför hösten-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "18 juni 2014 Sista rycket! Inför hösten-14."— Presentationens avskrift:

1 18 juni 2014 ing-marie.wieselgren@skl.se www.psynk.se Sista rycket! Inför hösten-14

2 Framtiden? Vi vet inget säkert men får signaler om att både departementet och SKL ser att det behövs någon fortsättning 2015 som: 1.Vidmakthåller det som uppnåtts 2.Fortsätter/tar nya tag med framgångsrika aktiviteter 3.Deltar i planering av, och ger förutsättningar för, fortsättning under 2016 och framåt.

3 The future ?

4 Reviderad handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014-2016, S2014/4802/FS (pdf 153 kB) ”Regeringen anser att en överenskommelse bör ingås med SKL även 2015 med i syfte att vidmakthålla uppnådda resultat och fortsätta utvecklingen. Överenskommelsen bör omfatta samma områden som tidigare och innehålla såväl prestationsmedel som utvecklingsinsatser. Regeringen bedömer att Socialdepartementet och SKL bör ta ett fortsatt gemensamt ansvar för insatserna i planen under 2015. Detta förutsätter att Riksdagen avsätter medel för ändamålet.

5 …men vårt nuvarande utvecklingsarbete är i en ök tom-14 Det betyder att vi i alla händelser avslutar alla projekt enligt projektplanerna sista december 2014. Bra och nyttiga resultat, verktyg, lärdomar och metoder från våra arbeten 2009-2014 tar vi vara på ser till att de kan användas i reguljär verksamhet eller ingå i nya utvecklingsprojekt. Men långsiktiga projektsatsningar, eller bara fortsättning av nuvarande arbete, är inte aktuellt nu.

6 Vad händer i höst: Vi ökar takten och försöker att få så mycket som möjligt färdigt och så bra som det bara går… –ju bättre vi lyckas desto större chans att våra arbeten lever vidare. Alla våra nationella produkter ska färdigställas och packeteras så de är användbara. Alla resultat samlas in och beskrivs. Vi gör analyser och drar slutsatser tillsammans. Vi redovisar framgångar och misslyckanden.

7 Vad händer i höst: Vad ska temaledarna göra: 1.Komma överens med era styrgrupper om vilka lokala redovisningar ni ska göra och skriva dessa lokala rapporter (Gör er egen redovisning – kopia för kännedom till centrala kansliet)

8 Vad händer i höst: Vad ska temaledarna göra: 2. Besvara ett antal frågor från oss om ert lokala utvecklingsarbete i ett formulär som ni får från oss i början av oktober – inlämning 15 december. Kommer att ingå i vår rapport till departementet.

9 Vad händer i höst: Vad ska temaledarna göra: 3. Gemensamt temavis redovisa era gemensamma arbeten i temat. Detta inkluderar ekonomisk redovisning. Vi vill också veta vilket stöd ni gett till andra kommuner och landsting samt ge oss namn på kontaktpersoner där som kan få utvärderingsenkät. (Även här kommer frågemall från oss)

10 Vad händer i höst: Frågemallen om det lokala utvecklingsarbete: 1.Vad ville ni uppnå med ert utvecklingsarbete, problem ni ville åtgärda eller mål ni ville uppnå? 2.Vilka åtgärder, aktiviteter har ni gjort, produkter har ni tagit fram, vilka arbetsätt har ni använt? 3.Vilka resultat har ni uppnått? 4.Vilka erfarenheter och slutsatser vill ni dela med er lokalt och eller nationellt? 5.Något ni skulle göra annorlunda? 6.Vad kommer ni göra för att era erfarenheter och resultat ska leva vidare lokalt?

11 Kul grejer vi tror/vet kommer i höst: Psykisk hälsa och skolresultat Första linjen Barn i behov av omfattande insatser Ledning och styrning Sociala investeringar My Compass – översatt självbehandlingsprogram

12 Packa snyggt och användbart Förpackning av projektets resultat - sida med generella tips på webben - vi hjälper er gärna med specifikt råd och stöd Ny hemsida www.psynk.sewww.psynk.se - berätta vad ni vill ha mer/mindre av

13 Generellt om förpackning Vem ska veta vad? Varför? Vad ska hen sedan förstå? Göra? Känna? Samma resultat kan behöva flera olika förpackningar beroende på målgrupp. Förpackning tar tid Lokala leverantörer (betaversioner?)

14 IT och SIP Nuläge? Framtid? Resultat?

15 Tankar från våren …

16 Innovationer och ny kunskap Effektiv produktion

17 Igen och igen och igen…

18 “The boys gave their all,” said Mexico Coach Miguel Herrera. “They left their souls on the field.”

19 Glad midsommar och stort tack!


Ladda ner ppt "18 juni 2014 Sista rycket! Inför hösten-14."

Liknande presentationer


Google-annonser