Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AAA Certifiering AB Erfarenheter från EN 1090-1 Certifieringar AAA Certification AB www.a3cert.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AAA Certifiering AB Erfarenheter från EN 1090-1 Certifieringar AAA Certification AB www.a3cert.com."— Presentationens avskrift:

1 AAA Certifiering AB Erfarenheter från EN 1090-1 Certifieringar AAA Certification AB www.a3cert.com

2 AAA Certifiering AB Vi tar lite bakgrund varför obligatoriska krav på certifiering EN 1090-1, CE- märkning och Prestandadeklarationer. Direktiv o förordningar CPD/CPR Harmoniserade standarder. Utförande Standarder Certifiering CE-märkning Prestandadeklarationer Marknadskontroll AAA Certification AB www.a3cert.com

3 AAA Certifiering AB EU- kommissionen CPR Europaparlamentet o Rådet Mandat, -krav, -kontrollform CEN/CENELEC hEN -bil ZA -- krav --kontrollform, 1,1+,2+,3,4 Medlemsstat Nationella val Ackr organ Anmälda organ TILLVERKARE Importör Distributör Prestanda- deklaration CE Eurocode BYGGNAD Produkt ETA 1,1+,2+,3

4 AAA Certifiering AB Direktiv o förordningar  Det finns ca 38 Direktiv /Förordningar som man ska CE-märka mot  Några exempel: Tryckkärlsdirektivet, Leksaksdirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC- direktivet osv.  CPR (Byggproduktförordning) är en av dessa 38.

5 AAA Certifiering AB Från CPD till CPR.  Från CPD till CPR  Construction Products Directive (Council Directive 89/106/EEC) från 1988  Byggproduktdirektiv, upp till medlemsländer att implementera  Istället: Construction Products Regulation (Regulation No 305/2011)  Byggproduktförordning, gäller direkt som lagstiftning. Alltså inget som ska införlivas i nationell lagstiftning.

6 AAA Certifiering AB Harmoniserade standarder.  Inom byggområdet finns det ca 420 Harmoniserade standarder.  Några exempel inom stål: EN 1090-1, EN 10025-1, En 10210-1, EN 10219-1  Betong har ca 15-20 harmoniserade standarder.  EN 1090-1 torde vara den mest omfattande.

7 AAA Certifiering AB Utförande Standarder.  EN 1090-2 (Utförande av Lastbärande komponenter i Stål).  En 1090-3 (Utförande av Lastbärande komponenter i Aluminium).  Några hundra svetsrelaterade standarder.  Standarder för VFZ och målning.  EN 15048-1 Samprovade icke förspända skruvar  EN 14399-1 Samprovade förspända skruvar

8 AAA Certifiering AB Certifiering utförd av Notified Body  I de harmoniserade standarden framgår mod vilken metod som Certifieringen ska ske.  En 1090-1 anger 2+ som är certifiering av Tillverkarens FPC-system (produktionsstyrningssystem).  Certifieringsorganen ska vara anmälda organ kan kontrolleras mot Nando.eu  Swedac är utsedd av regeringen att utföra detta i Sverige. Boverket har ingen roll i granskning av Anmälda organ.

9 AAA Certifiering AB Marknadskontrollen.  Regeringen har givit Boverket att sköta marknadskontrollen.  SWEDAC och Certifieringsorganen har ingen roll i detta.  I Sverige ska sanktionsavgifter användas om CPR inte följs. Boverket tillsammans med Byggnadsnämnderna.

10 AAA Certifiering AB Läget just nu.  125 certifierade bolag i Sverige.  50 till kanske…..  Hur många borde det var?  500 1000 1500 2000 vi vet inte.

11 AAA Certifiering AB Vad händer efter 1 juli 2014.  Obligatoriskt krav på CE-märkning.  Olagligt att sätta en produkt på marknaden utan att CE-märka om den omfattas av en harmoniserad standard.  CE-märks byggprodukten ska det även finnas en Prestandadeklaration.  Kommer det att följas?  Vem riskerar mest  Boverket och Byggnadsnämnder har stort ansvar.  Allra störst risk tar nog ändå de Kontrollansvariga.

12 AAA Certifiering AB Största problemen:  Kort tid till 1 juli  Problem att få CE-märkt material in i Produktionen  Bedömning Konstruktörer  Elektrodhantering  Ytbehandling  Varmförzinkning  Certifierade Underleverantörer  Mottagningskontroll  15612 jmf 15614  Utförandeklasser  Svetsansvarig  Svetsmetoder  Förvärmning  Tillsatsmaterial  Svetsklasser, Utförandeklasser, koppling till ISO 3834  WPQR/WPS  Svetsarprövningar  Nästning, häftsvetsar  Svetsplan  Skruvar  Kalibrering svetsmaskiner

13 AAA Certifiering AB EN 1090-1 ISO 3834-serien, EN 15085-2  EN 1090-1 Bedömning av överenstämmelse med ställda krav.  EN 1090-2 Utförande av stålkonstruktioner  3834- 1 Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav.  ISO 3834-2 Omfattande krav  ISO 3834-3 Normala krav  ISO 3834-4 Enkla krav  EN 15085-2 Tåg relaterad svetsstandard

14 AAA Certifiering AB Till CE-märkning  ”Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA) (europisk teknisk bedömning från 1 juli 2013).” - Boverket

15 AAA Certifiering AB Underleverantörer  CE-märkt material in till fabrikerna.  Certifierade underleverantörer  Plåt EN 10025-2, Profiler (VKR) EN 10219-2, Profiler VKR EN 10210-2  Målare  Varmförzinkare

16 AAA Certifiering AB Mottagningskontroll  CE-märkt material in.  Mottagningskontroll enligt ISO 9001 är oftast lämpligt  2.1 intyg  3.1 intyg för S 355 J2 material  Spårbarhet för EXC 3 o 4

17 AAA Certifiering AB Koppling mellan EN 1090 och ISO 3834  EXC 1: ISO 3834-4 EN  EXC 2: ISO 3834-3 EN  EXC 3: ISO 3834-2 EN  EXC 4: ISO 3834-2 EN

18 AAA Certifiering AB Beständighet  Målning, varmförzinkning, sprutmetallisering.  Målas ISO 12944-serien  VFZ ISO 1461  Förbehandling ISO 8501-3

19 AAA Certifiering AB Varmförzinkning  Enligt ISO 1461  Saker att kolla på:  Finns ett dokumenterat FPC-system ( ISO 9001), Finns en första Typprovning?  Rutiner för att sköta baden. Sköts det?  Finns rutiner för avrinning håltagning etc.  Finns utrustning för tjockleksmätning? Är den kalibrerad?  Första typprovning vid serieproduktion.  Förstår dom CE-märkning Prestandadeklaration.

20 AAA Certifiering AB Målning  Saker att kolla på:  Finns ett dokumenterat FPC-system ( ISO 9001)  Rutiner för blästring. Finns likare för Sa 2,5  Finns rutiner för temp och RF  Finns utrustning för tjockleksmätning? Är den kalibrerad?  Första typprovning vid serieproduktion.  Förstår dom CE-märkning Prestandadeklaration.

21 AAA Certifiering AB Sprutmetalliceras  Saker att kolla på:  Finns ett dokumenterat FPC-system ( ISO 9001)  Rutiner för påläggningen. Sköts det?  Ska metoderna var tredjepartsgodkännda?  Finns utrustning för tjockleksmätning? Är den kalibrerad?  Första typprovning vid serieproduktion.  Förstår dom CE-märkning Prestandadeklaration.

22 AAA Certifiering AB Svetsgas  MIG vs. MAG  I= Metall inert gas (aluminium, rostfritt)  A=metall aktiv gas (svart) Skall vara CE-märkt.  Kolla rutiner för gasmätare, att de följer WPS, att de vet hur man testar gas (olika gas ger olika flöden!)

23 AAA Certifiering AB Svetsmetoder  111 MMA (manual metal arc) Pinne  121 UP/SAW (under pulver/submerged arc welding  131 MIG (Metal inert gas)  135 MAG (Metal active gas) homogentråd  136 MAG Slaggande rörtråd  138 MAG Rörtråd, ej slaggande  141 TIG  311 GAS  783 Bultsvetsning

24 AAA Certifiering AB Förvärmning  Styrs av EN 1011  Fråga svetsansvarig när de krävs förvärmning  (Rätt svar 25-30mm i S355)

25 AAA Certifiering AB Kompetenskrav svetsansvarig UtförandeklassStålsort (grupp) Tjocklek t≤25₁25≤t≤50₂t>50 EXC2S235 –S355IWSIWTIWE₃ S420-S700IWTIWE₄IWE EXC3S235 –S355IWTIWE S420-S700IWE EXC4AllaIWE ₁ Fotplåtar och ändplåtar ≤50 ₂ Fotplåtar och ändplåtar ≤75 ₃ För stål upp till och med S275 räcker N ₄ För stål N, NL, M och Ml räcker NL Hänvisar till standarden ISO 14731 IWS: ca 227 h IWT: internationell 340 h, i Sverige 450 h IWE: 450 h

26 AAA Certifiering AB Koppling mellan svetsklass och utförandeklass  Svetsklasserna B, C, D definieras i ISO 5817  EXC 1: Svetsklass D  EXC 2: Svetsklass C, dock accepteras kvalitetsnivå D för ”smältdike” (5011, 5012), ”överlappning” (506), ”svetssträng utanför fog, tändmärke” (601) och ”ändkrater” (2025);  EXC 3: Svetsklass B  EXC 4: Svetsklass B+ (definieras i EN 1090-2)

27 AAA Certifiering AB CE-märkning  Gemensamma regler i hela EU  Producenten går i god för att produkten uppfyller ställda krav  Beroende på vilken typ av byggprodukt det är så kan man klara sig med självdeklaration (som t.ex. stålreglar för icke bärande innerväggar)  Eller så krävs godkännande från ett Anmält organ (Vilket gäller EN 1090) då är det 2+

28 AAA Certifiering AB Anmält organ (Notified body)  Godkänns av EU-kommisionen  I Sverige utförs granskning och godkännande av SWEDAC  Anmälda organ får verka världen över (ex. Tyskt anmält organ godkänner fabrik i Kina som säljer produkter i Polen)  Krav ställs på opartiskhet, kompetens, rutiner etc.  AAA Certification AB var först, och är störst, i Norden.

29 AAA Certifiering AB När börjar det gälla?  EU förordningar går över svensk lag så:  1 juli 2014 är deadline. Sen blir det olagligt att sälja icke-CE märkta produkter.  MEN! Boverkets EKS 8 som gäller säger att eurocoder skall gälla för dimensionering. Och i Eurocode 1993-1-1 så är EN 1090 en normativ referens för utförandet. (Inte rådgivande eller informativ)  Konsekvensen: inget krav på att CE-märka än, men kraven i EN 1090 skall uppfyllas idag! (Om det inte är ett gammalt bygglov, innan ca mars 2010)

30 AAA Certifiering AB EN 1090  European Norm 1090, nuvarande version heter SS-EN 1090- 2:2009+A1:2011  EN 1090-1: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav  Kravstandard, den anmälda organ godkänner emot  EN 1090-2: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2: Stålkonstruktioner  Utförandestandard för stål  EN 1090-3: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 3: Aluminiumkonstruktioner  Utförandestandard för aluminium

31 AAA Certifiering AB Samma regler i hela Europa?  Som princip, ja.  Kommissionen är tydliga med att konkurrerande märken/standarder är förbjudna.  MEN! Olika länder har olika nationella val (125 stycken…)  Sverige har valt t.ex. S 355 J2 som slagseghetskrav.  Olika länder har olika partialkoefficenter vilket ger olika ekvationer.  Livsfarligt att använda samma datorprogram för Sverige, Danmark, Polen med andra ord!

32 AAA Certifiering AB Vad omfattas av EN 1090? Mandat 120 anger följande. 01/33 : TRAFFICKED AREAS 02/33 : FOUNDATIONS AND RETAINING WALLS 03/33 : PILE FOUNDATIONS 04/33 : EXTERNAL WALLS (INCLUDING CLADDING), INTERNAL WALLS AND PARTITIONS 05/33 : FLOORS, GALLERIES, CEILINGS 06/33 : PREFABRICATED SYSTEMS FOR FLOORS AND GALLERIES, STAIRS, RAMPS, RAISED ACCESS FLOORS, BALUSTRADES AND HAND RAILS, INCLUDING EXTERNAL WORKS 07/33 : ROOFS 08/33 : FRAME ( INCLUDING CHIMNEYS AND SHAFTS) 13/33 : FLOORS AND STAIR FINISHES 24/33 : SUPPLY OF ELECTRICITY 25/33 : LIGHTING 26/33 : COMMUNICATION 27/33 : TRANSPORT-LIFTS, HOISTS, ESCALATORS, CONVEYORS 30/33 : CIRCULATION FIXTURES 33/33 : STORAGE FIXTURES Tumregel: är det lastbärande och man använder eurokoder för att beräkna är det EN 1090.

33 AAA Certifiering AB Vilka omfattas av EN 1090?  Stålbyggare  Smeder  Målningsutförare  Grossister  Ytbehandlare t.ex. Varmförzinkning  Konstruktörer

34 AAA Certifiering AB Utförandeklass, Execution class  Beror på tre faktorer: konsekvensklass, driftsklass och tillverkningskategori

35 AAA Certifiering AB Utförandeklass, forts.  Olika detaljer på en del av ett lastbärande komponent kan ha olika utförandeklass  Det är konstruktören som väljer utförandeklass, enligt vad eurokod föreskriver.  Sedan är det upp till svetsansvarig att avgöra hur man uppnår utförandeklass (EXC), dvs. konstruktören väljer INTE elektroder, elektrodklasser, svetsmetod eller liknade!

36 AAA Certifiering AB Utförandeklasser (Execution Class)  EXC 1: Skärmtak, räcken, djurstallar, carport  EXC 2: Lager, kontor, hus  EXC 3: Dynamiskt påkända konstruktioner, broar, riktigt stora hus,  EXC 4 : Kärnkraft, stora arenor

37 AAA Certifiering AB Krav på företagen  EXC 1: Kontroll på material in, rutiner för tillsatsmaterial, godkända svetsarprövningar.  Inga krav på svetsansvarig, inga krav på WPS/WPQR (Svetsdatablad, kvalificerad svetsmetod)  Krav på godkännande av anmält organ, precis som alla EXC nivåer

38 AAA Certifiering AB Krav på företagen  EXC 2: Krav på WPS/WPQR (Svetsdatablad, kvalificerad svetsmetod).  I vanliga fall WPQR enligt ISO 15614-1, gäller bara på det företaget.  Om endast upp till S 355, då kan man använda ISO 15612, går att ”låna” från kollegor eller köpa från någon.  Inga krav på spårbarhet på chargenivå på materialet, mer än att t.ex. S 355, S 235 och S 275 måste särskiljas  Kan dock vara en poäng att ha spårbarhet till charge för att kunna hålla nere förvärmningsbehovet.  Oförstörande provning på 0-10 % beroende på fogtyp och utnyttjandegrad

39 AAA Certifiering AB Krav på företagen  EXC 3 och EXC 4  Spårbarhet till charge på alla projekt  Oförstörande provning på 5-100% beroende på EXC och svetsutforming

40 AAA Certifiering AB Nio punkter som skall deklareras i EN 1090  Dessa nio punkter skall prestandadeklareras  4.1 Ingående produkter  4.1.1 Allmänt  4.1.2 Ingående produkter för stålkomponenter  4.1.3 Ingående produkter för aluminiumkomponenter  4.2 Toleranser för mått och form  4.3 Svetsbarhet  4.4 Brottseghet  4.5 Bärförmågeegenskaper  4.5.1 Allmänt  4.5.2 Bärförmåga  4.5.3 Utmattningshållfasthet  4.5.4 Brandmotstånd  4.5.5 Deformation i bruksgränstillstånd  4.6 Reaktion vid brandpåverkan  4.7 Farliga ämnen  4.8 Slaghållfasthet  4.9 Beständighet

41 AAA Certifiering AB CE-märkt in, CE-märkt ut  Som huvudprincip skall allt material in vara CE-märkt  Inkluderat tillsatsmaterial, svetsgas, grundmaterial etc.  Antingen CE-märker underleverantörer delkonstruktioner, eller så jobbar de under företagets FPC-system med rutiner för mottagningskontroll, etc.  Köps t.ex. svetsarbetet in så räcker det att underleverantören är ISO 3834 certifierade och företaget behöver inte direkt kontrollera/styra underleverantörernas produktion  Sedan kan det EN 1090-certifierade företaget CE-märka

42 AAA Certifiering AB Exempel på CE-märkning

43 AAA Certifiering AB Exempel på CE-märkning

44 AAA Certifiering AB Godkännanden  ZA 3.2 Geometriska data och materialegenskaper (Ex. stålgrossist som kapar balk)  ZA 3.3 Deklaration av komponenters bärförmåga (Ex. företag med egen konstruktion och totalentreprenad)  ZA 3.4 Deklaration mot komponentspecifikation(Ex. Smed som arbetar mot ritning)  ZA 3.5 Deklaration av komponentens hållfasthetsvärde(n) från köparens beställning

45 AAA Certifiering AB


Ladda ner ppt "AAA Certifiering AB Erfarenheter från EN 1090-1 Certifieringar AAA Certification AB www.a3cert.com."

Liknande presentationer


Google-annonser