Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutet Mot Hedersförtryck

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutet Mot Hedersförtryck"— Presentationens avskrift:

1 Institutet Mot Hedersförtryck
Det går att förändra! Institutet Mot Hedersförtryck

2 Institutet Mot Hedersförtryck
Att förändra ett allvarligt samhällsproblem - exemplet ”hedersrelaterat våld och förtryck” Först erkänna att det finns ett problem Förstå problemets karaktär och speciella drag Få slagkraftigt stöd för insatser inom viktiga samhällsfält Öka kunskap och metodik för att kunna skydda och stödja de som är offer Öka kunskap och metodik för att bearbeta förövare och förändra problemet i grunden Institutet Mot Hedersförtryck

3 Institutet Mot Hedersförtryck
talen - ”svekets tid” En period av stark samhällsdiskriminering av en stor grupp barn och ungdomar, ex: Påföljdsrabatt för vissa föräldrar som utövade våld och andra brott mot sina barn Lagstiftning som tillät, att vissa ungdomar kunde utsättas för barnäktenskap Diskriminerande bortförklaringar inför vissa familjers sociala förtryck och psykiska kränkningar av egna barn – Föräldrafokus ….. Barnens rättigheter på undantag Diskriminerande och felaktig hantering när vissa ungdomar, i synnerhet flickor vädjade om hjälp mot den egna familjens förtryckande behandling Institutet Mot Hedersförtryck

4 UPPVAKNANDET KOM TILL SLUT
Förändringen gick sakta och flera hedersmord behövdes innan statsmakten och myndigheter erkände att här finns ett samhällsproblem som måste bekämpas Institutet Mot Hedersförtryck

5 Institutet Mot Hedersförtryck
Offer för hedersförtrycket 1994: Maryam Dabas- 18 årig Hälleforstjej med palestinsk bakgrund Hedersmördas 1994 av sin pappa genom flera knivhugg. Han lägger henne sedan i en grav han grävt i förväg. Pappan dömdes till 9 år (!) …………….MEN INGET HÄNDE PGA DETTA…… Institutet Mot Hedersförtryck

6 Institutet Mot Hedersförtryck
Offer för hedersförtrycket Sara Abed Ali - Umeåtjej med rötter i Irak Hedersmördad 1996 genom strypning med livrem av sin bror och en kusin Sara var då 16 år gammal …men inte mycket hände efter det…………. Institutet Mot Hedersförtryck

7 Institutet Mot Hedersförtryck
1998 Fadime Sahindal –en då 23 årig Uppsalatjej med rötter i Turkiet framträder öppet i TV och berättar om det hedersförtryck hon är utsatt för --- MEN VÄLDIGT LITE HÄNDER DE KOMMANDE TVÅ ÅREN Institutet Mot Hedersförtryck

8 Institutet Mot Hedersförtryck
Offer för hedersförtrycket 1999 Pela Atroshi – Stockholmstjej med rötter i irakiska kurdistan Hedersmördas 1999 av två farbröder Även pappan har tagit på sig skulden Pela var då 19 år MEN INGET TOG RIKTIGT FART TROTS DETTA….. Institutet Mot Hedersförtryck

9 Institutet Mot Hedersförtryck
2001 FADIME TALAR I RIKSDAGEN … och det börjar röra på sig så smått…… i januari – Fadime hedersmördas av sin pappa och han får stöd av andra i familjen och många i släkten för sin handling. OCH NU BÖRJAR SAMHÄLLET ÄNTLIGEN AGERA PÅ ALLA NIVÅER OCH OMRÅDEN Institutet Mot Hedersförtryck

10 Institutet Mot Hedersförtryck
I BÖRJAN: Okunskap om ”hedersproblemet ” och de utsatta ungdomarna var stor Arbetsstarten : osäkerhet, frågetecken och okunskap om: problemets karaktär, orsaker och mekanismer hur många som är utsatta vilka grupper de tillhör vad dessa ungdomar utsätts för, hur de utsatta mår och hur de kan få hjälp hur de kan skyddas hur vi ska agera inom olika verksamhetsområden hur vi bör samverka om familjer kan upphöra med förtrycket osv Institutet Mot Hedersförtryck

11 Då trodde många att det bara handlade om mäns fysiska våld mot döttrar
Nu vet vi att hedersrelaterat våld kan bestå av Psykiskt våld Socialt förtryck och fysiskt våld och andra brott Nu vet vi att närstående män visserligen är främsta förövare men att även mödrar och andra närstående kvinnor kan medverka i förtrycket Nu vet vi att döttrarna är de som utsätts värst men att även söner och andra pojkar kan vara offer för hedersförtrycket Institutet Mot Hedersförtryck

12 Institutet Mot Hedersförtryck
Då trodde många att den som skadade eller mördade sina barn måste vara sjuk Nu vet vi att hedersförtrycket sker i enskilda familjer inom gruppcentrerade familjesystem att det är grupptrycket om att försvara familjens och släktens heder och motverka kollektiv skam som är avgörande att det därför bakom många illdåd ofta finns många medskyldiga och att de värsta brotten oftast är kollektivt planerade och utförda Institutet Mot Hedersförtryck

13 Exempel på ytterligare hedersmord där många är skyldiga och delaktiga
Mordet på Ghazahla Khan i Danmark 25 september 2005 Kända förövare: Broder , fem andra familjemedlemmar +tre andra – alla nio dömda Mordet på Abbas Rezai 17 i Högsby/Kalmar län i november 2005 Kända förövare. Flickvännens pappa, mamma och broder – alla tre dömda Institutet Mot Hedersförtryck

14 Institutet Mot Hedersförtryck
Då trodde många att islam var orsak till hedersförtryck och bara fanns bland vissa folk Nu vet vi att hedersförtryck bara finns i enskilda familjer och släkter och inte i hela etniska grupper att detta förtryck finns bland människor i många länder i många världsdelar att hedersförtryck finns i familjer/ släkter med många olika religiösa uppfattningar Och nu vet vi att hedersförtryck handlar om kollektivets makt under patriarkal ledning över individen Institutet Mot Hedersförtryck

15 Då oklart om antalet – nu vet vi mera
Institutet Mot Hedersförtryck Då oklart om antalet – nu vet vi mera Ungdomsstyrelsens undersökning: GIFT MOT SIN VILJA år 2009 visar: ungdomar i åldern år möter familjens begränsningar om äktenskap och villkor vid val av livspartner Av dessa med begränsningar är 8 500 direkt oroliga över att de inte ska få välja vem de ska gifta sig med Institutet Mot Hedersförtryck

16 Institutet Mot Hedersförtryck
Då trodde många att det bara var ett storstadsfenomen ….. Men problemet finns i hela landet ÖVER HELA LANDET och i HELA VÄSTRA GÖTALAND För 5 år sedan hade 60 % av socialtjänsterna i länets 49 kommuners arbetat med problemet. Idag ännu större andel. Problemet finns länets alla fyra kommunalförbund För 5 år sedan hade 68% av länets kommunala gymnasie-skolor uppmärksammat elever som utsatts för heders-relaterat förtryck och våld Och 33% av grundskolor i i länet hade år 2007 mött elever i årskurs 7-9 med hedersproblematik Idag är förmågan att se dessa problem ännu bättre och ännu flera skolor arbetar med frågan Institutet Mot Hedersförtryck

17 Institutet Mot Hedersförtryck
I början talades bara om att flickor var utsatta ….. Nu vet vi mer om köns- och åldersfördelning Exempel Mina 275 rådgivningsärenden på Länsstyrelsen: 334 ungdomar 287 flickor (85.9%) 47 pojkar (14.1%) 208 myndiga (62.3% 126 omyndiga  (37.7% Genomgång av skyddade ger samma fördelning Institutet Mot Hedersförtryck

18 Nu vet vi mer om vilka grupper de utsatta kan tillhöra
OBS GÄLLER BARA ENSKILDA FAMILJER OCH SLÄKTER INGA HELA ETNISKA GRUPPER , INGEN SPECIFIK RELIGION!!!!! Från mina 275 rådgivningsärenden med 334 ungdomar ( ) Vanligaste bakgrunder i storleksordning: Mellanöstern arabisk/turkisk/iransk % Kurdisk % Kosowo-albansk % Syrisk-assyrisk % Romsk % Afghansk % Övriga: Svensk, Bangaldesisk, Eritreansk, Bosnisk, Marockansk, Serbisk, Sudanesisk, Albansk, Algerisk, Libysk, Egyptisk, Indisk, Shikisk, Uzbekisk Institutet Mot Hedersförtryck

19 Nu vet vi mer om hur många som behöver skyddas
2004 uppsattes ett antaget behov: 200 samtidigt och 2009 fanns också ungefär det antalet särskilda platser MEN idag klart att minst ungdomar i års åldern är direkt oroade för att inte själva få bestämma över äktenskapspartner …... ……..Alla behöver inte skyddas, men tänk om 10 % begär skydd….. dvs 850 ungdomar Institutet Mot Hedersförtryck

20 Och nu kan också många skyddas
2003 fanns inga särskilda skyddsplatser alls för denna grupp. De fick skydd via vanliga familjehem, institutioner ….. och av kvinnojourer Ex: i Mars 2008 fanns 188 särskilda platser och 133 placerade ungdomar Av dessa fanns över hälften av platserna i Västra Götaland Antal platser ……56.6% av alla platser i landet Placerade ……64,6% av alla placerade i landet Övriga var placerade genom skyddsboenden i Stockholms län och Skåne län Institutet Mot Hedersförtryck

21 Skydd idag – Grynings Skyddsboende är fortsatt störst i landet
Totalt placerade inom Grynings skyddsboende Under 17 år % Över 17år % Totalt: % Och GRYNING skyddar idag runt 150 personer !!! Institutet Mot Hedersförtryck

22 Och nu vet vi mer om varför unga flickor söker skydd
(IMS dec 2007 undersökning om skyddade ungdomar) Allvarligt förtryck och svåra brott är orsak till att ungdomar skyddas 100% fick inte ha pojkvän 90% fick inte umgås med dem de ville 80% upplevt mycket stark kontroll 70% fick inte välja livspartner 45% hade varit utsatta för direkta försök till tvångsäktenskap 50% hade varit utsatta för fysiskt våld 40% hade varit direkt mordhotade 10% hade varit utsatta för direkta mordförsök Institutet Mot Hedersförtryck

23 Institutet Mot Hedersförtryck
Och vi vet också mycket mer om hur de mår som utsätts för hedersförtryck? De med skydd är ofta fyllda av starka och negativa känslor De har förutom hedersförtrycket naturligtvis även andra problem IDAG VET VI OCKSÅ T.EX. Att 70 % av de som skyddas är i riskzonen för att vara utsatta för PTSD (Undersökning Länsstyrelsen ) Institutet Mot Hedersförtryck

24 Institutet Mot Hedersförtryck
Var söker de hjälp? Inom många olika verksamheter behöver man kunna se, samtala, stödja, skydda och medverka till att stoppa Ungdomsskolan ……. Alla nivåer och former Socialtjänst ……. Olika verksamheter Flyktingmottagande SFI och KomVux Hälso- och sjukvård ……. MVC, BVC, UM Polis Fritidsverksamheter Institutet Mot Hedersförtryck

25 Elevhälsovården har redskapen nu
Förr fanns frågetecken för hur skolor skulle agera mot hedersrelaterat våld Nu finns mycket t.ex. ” Om din skolans ansvar i frågor om heder, familj, kön och makt” – Handledning från Skolverket ”Starkare än du tror” – Metodtips från Skolverket och……. ”Avgörande livsfråga” – Metodik för skolans arbete mot hedersrelaterat våld - Institutet Mot Hedersförtryck Institutet Mot Hedersförtryck

26 Socialtjänsten vet och kan mera nu
Förr – osäkerhet inom socialtjänsten, rädsla hos utsatta Nu finns många goda handlingsrutiner för socialtjänst ex: ”Socialtjänstens arbete med unga flickor utsatta för hedersrelaterat våld” En handledning Lärjedalens Socialtjänst/ Länsstyrelsens VG län ”När man krockar” Länsstyrelsen i Uppsala län ”Patriark ” – en modell för att bedöma behov av skydd då någon utsätts för hedersförtryck och brott i hederns namn ”Våld och kontroll i hederns namn” - En manual från Grynings Skyddsboende Institutet Mot Hedersförtryck

27 Hälso – och sjukvården är bättre rustad nu
Tidigare – stora frågetecken Nu finns: Goda handlingsrutiner om hedersrelaterat våld för hälso- och sjukvård ex ”Jour et Nuit” – en handledning, Länsstyrelsen Östergötland ”Med fötterna i två världar” – handledning, UM Nordost Göteborg Institutet Mot Hedersförtryck

28 Rättsväsendet är bättre förberett
Förr svårt att se de specifika dragen Nu helt annat läge ex ”Hedersrelaterat våld ” – handbok för åklagare från Åklagarmyndigheten ”Hedersnormer och hedersrelaterat våld” - för polisens arbete med hedersrelaterad brottslighet, RPS Och inom varje län ska finnas en kontaktpolis för hedersbrott Institutet Mot Hedersförtryck

29 Och många har gått utbildningar…
Förr kunskapsbrister överallt Nu betydligt större kunskap Exempel i Västra Götalands län mellan : Riktade hela studie dagar …… 14 st med nära 2000 deltagare Lokala föreläsningar och kurser med nära 4000 deltagare via 106 föreläsningar i 27 olika kommuner Tre omgångar Särskild ” Åtta dagars Spetskompetensutbildning” med 450 handläggare i socialtjänst, skola, sjukvård m.fl Institutet Mot Hedersförtryck

30 Det finns många som är väl insatta
Länsstyrelseundersökning 2007 Med allmänna kunskaper bland dem som arbetat med HRV: 70 % av SOCIALTJÄNSTERNA bedömde att det finns någon/några mycket väl insatta 66 % av ELEVHÄLSAN ansåg att någon/några är mycket väl insatta Med kunskap om goda metoder i arbetet med HRV 60 % av SOCIALTJÄNSTERNA ansåg då att det fanns någon/några som var väl insatta i metoderna 66% av ELEVHÄLSAN ansåg att någon/några fanns som var mycket väl insatta i metoder Institutet Mot Hedersförtryck

31 Många fler är aktiva mot hedersförtrycket nu
2003 – endast några få aktiva Idag Massor med projekt har genomförts och lever vidare Många etablerade organisationer har engagerat sig; Rädda Barnen, BRIS, Amnesty m.fl. I ett stort antal s.k. invandrarorganisationer förändringsinsatser, projekt o manifestationer har skett Olika nätverk finns – lokalt, regionalt, för män, och för ungdomar och KOMMUNALA HANDLINGSPLANER finns Institutet Mot Hedersförtryck

32 Det politiska stödet är fortfarande gott
Före 2002……. Svaga reaktioner – accepterande passivitet MEN från 2002 – klargörande, enighet Mångmiljonsatsningar över åren ……och särskilda pengar finns även nu Viktiga lagändringar har skett – t.ex. äktenskapsålder 2004 Hopp om särskild lagstiftning mot tvångsäktenskap finns utredning föreslår detta och de flesta partier är för sådan Institutet Mot Hedersförtryck

33 VIKTIG FÖRÄNDRING PÅ GÅNG VAD GÄLLER LAGSTIFTNING MOT TVÅNGSÄKTENSKAP
1. Tvångsäktenskap kriminaliseras genom en särskild straffbestämmelse……. maxstraff 4 års fängelse, preskriptionstid …. 10 år Även vissa äktenskapsliknande förbindelser, som inte är giltiga äktenskap, omfattas. ( sk informella äktenskap) 2. Barnäktenskap kriminaliseras. Även här inkluderas de informella äktenskapen…… maxstraff 2 års fängelse   preskriptionstid 10 år från 18 årsdagen 3. Möjligheten att få dispens för att ingå barnäktenskap tas bort helt !!! Institutet Mot hedersförtryck

34 Institutet Mot Hedersförtryck
Hur gå vidare? Fortsatt politiskt stöd måste finnas på alla nivåer Klarhet i lagstiftningen… fler myndigheter ta ansvar Var och en ta till sig den kunskap som finns OCH STÄRKT SAMVERKAN ÄR CENTRALT Institutet Mot Hedersförtryck

35 För samverkan behövs ….om den inte redan finns
I varje kommun skapa Forum för samtal och samverkan för barn och ungdom som riskerar att fara illa BLIR ÄVEN ETT FORUM OCKSÅ FÖR ALLA DE SOM MÖTER UNGDOMAR UTSATTA FÖR HEDERSFÖRTRYCK Institutet Mot Hedersförtryck

36 Samverkan skola - socialtjänst
Socialtjänst måste bli en samverkansmotor Frågor/områden att samverka om Ge ömsesidig information: Socialtjänstens metodik i typfall Elevvårdens metodik i typfall Personkännedom - vem talar man med vid fall av hedersförtryck? Institutet Mot Hedersförtryck

37 I samverkan klara ut frågor om anmälan
Anmälan till socialtjänsten Att klara ut: - akuta fall - brott skett - risk för att utsättas för brott - stark psykiskt och socialt förtryck/press - gråzonsfall ? Vägledning finns att få från socialstyrelsen ! Institutet Mot Hedersförtryck

38 Samverka för stöd och för att förebygga
Avidentifierad information Vem gör vad när det gäller stöd till utsatt Samverkan för att påverka familjer Få fler utsatta att våga ta hjälp av socialtjänsten SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA Institutet Mot Hedersförtryck

39 Institutet Mot Hedersförtryck
Det går att förändra Skydd viktigt – den utsattas rättigheter i centrum, MEN DET BEHÖVS OCKSÅ FÖRÄNDRINGSARBETE I DE FAMILJER DÄR BARN/UNGDOM UTSÄTTS FÖR FÖRTRYCK OCH VÅLD I HEDERNS NAMN Institutet Mot Hedersförtryck

40 ”Fem Steg” – en modell att förända
Skapad inom Länsstyrelsen efter bred kollektiv process Bidrag till socialtjänstens arbete Utveckling pågår för förändringsarbete enligt modellen Institutet Mot Hedersförtryck

41 Steg 5 Förändringsarbete Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1
Utvärdering och uppföljning Förändringsarbete Steg 4 Handlingsplan och förändringsarbete Olika konkreta insatser Förändringsarbete är aktuellt Fortsätt steg 4 Steg 3 Analys och bedömning Förändringsarbete är ej aktuellt nu Avsluta Steg 2 Kunskap om familj och släkt- förändringsbenägenhet Steg 1 Den utsattas situation, behov och önskemål Institutet Mot Hedersförtryck Den utsattas behov av adekvata stödinsatser och skydd ska vara tillgodosett Länsstyrelsen Västra Götalands län

42 Grundförutsättningar för att starta Fem stegs arbete
1 Den skyddade/utsatta måste vilja ,orka och ha styrkan att delta i förändringsarbetet 2. De viktigaste närstående måste alla vilja och orka delta förändringsarbetet Institutet Mot Hedersförtryck

43 Centrala principiella grunder för förändringsarbete enligt ” Fem steg”
Rättighetsperspektivet Barnperspektivet Självständighets- och delaktighetsperspektivet Institutet Mot Hedersförtryck

44 Principiella mål för förändringsarbetet enligt ”Fem steg"
Primärt mål: ATT HOT MOT DEN UNGA UPPHÖR Sekundärt mål: ATT HA TRYGGA/SÄKRA KONTAKTER MED ALLA ELLER VISSA I FAMILJEN Visionärt mål: EN NY FAMILJEGEMENSKAP MED ÖMSESIDIG RESPEKT FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER Institutet Mot Hedersförtryck

45 Det går att förändra: Familjeexemplet : ”Oklarheten”
Familjen: Föräldrar + två döttrar, en son Problemet : Omyndiga dottern har pojkvän i smyg, upptäcks Reaktion: Broder slår och hotar, mamma hotar Följd: Flickan rädd, flyr och skyddas Men efter ett tag: Ömsesidig önskan om förändringsarbete Fem Stegs arbete inleds Flera samtal med alla var för sig, sedan parvis och tillsammans Många oklarheter och frågor rätas ut Pappan är förstående och stödjande Familjeöverenskommelse görs Stegvis umgänge och provboende Särskild lösning accepteras av alla Institutet Mot Hedersförtryck

46 Fem stegs arbete 2009-11 Hur många ärenden och varifrån?
Antal avslutade förändringsärenden: 24 Från antal hemkommuner: 18 Från antal hemortslän: Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

47 Fem stegs arbete 2009-11 Vilka ungdomar har det gällt?
Totalt antal ungdomar: 25 Antal omyndiga vid start: 20 Antal myndiga vid start: Yngst och äldst: 13 och 21 år Antal flickor/unga kvinnor: 22 Antal pojkar/unga män: 3 Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

48 Institutet Mot Hedersförtryck/IMH
Ungdomarnas bakgrund Kurdisk Irak arabisk Afghansk Syriansk Libanes arabisk 2 Kosovo-albansk Bosnisk Iransk Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

49 Vad ungdomarna varit utsatta för
Hot om olika bestraffningar 24 Socialt förtryck/ kontroll 22 Psykiskt förtryck/kränkningar Utsatt för fysiskt våld Risk för tvångsäktenskap 4 Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

50 Resultat av upphörda hot – de skyddade
Skyddade under förändringsarbetet 19 var skyddade under förändringsarbetet För 13 eller 68.4 % av dessa skyddade upphörde hoten ! Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

51 Resultat för de som INTE vara skyddade under förändringsarbetet
Ungdomar som inte var skyddade under förändringsarbetet 6 var INTE skyddade För 5 eller 83.3% av de icke skyddade upphörde hoten efter förändringsarbetet Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

52 VI MÅSTE ARBETE VIDARE: Alla kan ge viktiga bidrag i arbetet!
Politiker på olika nivåer Skolan - alla olika former Socialtjänstens olika funktioner Hälso- och sjukvården Polis Fritidsverksamheter Flyktingmottagande Föreningsliv Religiösa rörelser Institutet Mot Hedersförtryck

53 Fem råd till RÅD TILL SKOLOR
1. Stärk er förmåga att se/upptäcka när elever utsätts för hedersförtryck och våld 2. Vässa era redskap för att ge de utsatta eleverna stöd 3. Öka både elevers och personalens kunskaper om hedersförtryck och våld 4. Skapa forum för att diskutera med föräldrar om barns rättigheter, föräldrarollen, konfliktlösning, gränssättning 5. Stärk samverkan med socialtjänst och andra aktörer vad gäller arbetet mot hedersförtryck och våld Institutet Mot Hedersförtryck

54 Fem råd till SOCIALTJÄNST
1. Stärk ert metodiska arbete med ”hedersärenden” . Tag hjälp av befintligt material och få stöd av Socialstyrelsen 2. Skapa nya vägar att förebygga hedersförtryck och våld genom samtal med föräldrar och andra vuxna 3. Utveckla er förmåga att åstadkomma förändring i familjer där barn utsätts för hedersförtryck och våld. 4. Förbättra er information till ungdomar om att socialtjänsten kan stödja och skydda vid hedersproblem och att det även finns andra som ställer upp för dem. 5 Tag ansvar för ett förbättrad samverkan mellan socialtjänst och skola och andra som möter barn med risk för att fara illa inklusive utsättas för hedersförtryck Institutet Mot Hedersförtryck

55 Fem råd till KOMMUNPOLITIKER
1. Gör återkommande politiska markeringar om att våld och förtryck i hederns namn år oacceptabelt, inte kan försvaras på något sätt och därför bekämpas 2. Se till att de kommunala verksamheter som arbetar med barn och ungdom också har handlingslinjer vad gäller både förebyggande arbete och insatser i enskilda fall 3. Stöd projekt som stärker dialogen med föräldrar om barns rättigheter och föräldrars roll, skyldigheter och rättigheter 4. Stimulera fortbildning om hedersproblematiken 5 . Avsätt resurser till att stärka samverkan mellan olika verksamheter som möter hedersrelaterade problem Institutet Mot Hedersförtryck

56 Institutet Mot Hedersförtryck
Fem råd till ALLA som kan möta barn och ungdom i riskzonen för hedersförtryck 1. Fundera över hur ni kan förbättra er förmåga att upptäcka när något barn far illa pga hedersrelaterat våld och förtryck 2. Stärk er kapacitet vad gäller att ge stöd till de barn och ungdomar som är eller riskerar bli utsatta 3. Se över era möjligheter att förbättra samtalet med föräldrar i syfte att förstärka respekten för barns och ungdomars rättigheter 4. Var redo att delta i stärkt samverkan för barn och unga 5. Våga tala om förtryck i hederns namn. Tag öppet ställning mot detta förtryck och för barns och ungdomars mänskliga rättigheter!!!!! . Institutet Mot Hedersförtryck

57 Går utvecklingen åt rätt håll??
Ja – det gör den! Fler vågar nu protestera mot och bryta med hedersförtryck Många flera vågar nu söka samhällets skydd för de vet att skydd och stöd finns. Myndigheter och många andra krafter är nu på offensiven mot hedersförtrycken och Allt fler ungdomar, även pojkar, tar aktiv ställning mot hedersrelaterat våld och förtryck Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

58 Så vi är på rätt väg…. men vägen är lång
Utveckla kunskap och kompetens Använd handledning och stöd Arbeta metodiskt Stärk samverkan Avsätt resurser VÅGA! …. Lycka till Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

59 Institutet Mot Hedersförtryck e-post: lasse.kurator@gmail.com
KONTAKT Institutet Mot Hedersförtryck Hemsida: (googla: ” IMH start” ) Tel e-post:


Ladda ner ppt "Institutet Mot Hedersförtryck"

Liknande presentationer


Google-annonser