Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan SFTI och kopplingen till internationella standarder; UN/CEFACT och OASIS`UBL CEN workshop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan SFTI och kopplingen till internationella standarder; UN/CEFACT och OASIS`UBL CEN workshop."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan SFTI och kopplingen till internationella standarder; UN/CEFACT och OASIS`UBL CEN workshop BII NES Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 UN/CEFACT Rekommendation om standard för elektroniska handelsmeddelanden för offentlig sektor sker inom ramen för SFTI (Single Face To Industry) Sedan slutet av 1990-talet finns fastställda specifikationer för e-handel baserade på UN/Edifact från UN/CEFACT med EANCOM tillämpning ochGS1 Swedens ESAP:s. Viktigt att basera SFTI på internationell standard, anpassad efter nationell lagstiftning och användarbehov.

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 UN/CEFACT SFTI omfattar sedan länge integrerad e- handel, EDI baserad på UN/Edifact och EANCOM/ESAP Affärsprocesserna som stöds är -Avrop mot ramavtal, Sc 6 i olika varianter samt -Periodisk fakturering,Sc 9 Vidare finns SFTI fulltextfaktura som en fullständig faktura, med information som kommer från de olika meddelandena i Sc 6 och 9

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Behov av en enkel e-faktura. Svefakturan; varför har den utvecklats? E-handel med EDI har länge funnits; SFTI branschstandard utvecklad för en effektiv inköps-och fakturahanteringsprocess. EDI bra vid frekvent handel med dessa leverantörer -EDI räcker dock inte; många leverantörer där beställningar görs så sällan att EDI uppkoppling inte är motiverat: då behövs en enklare e-faktura! Skanning av pappersfakturor används mycket, men - att få in fakturorna direkt elektroniskt ger fördelar (pappersfakturor som ej behöver arkiveras, bra statistik och uppföljning mm) Då behövs en enklare e-faktura!

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Behovet av Svefakturan Snabbare uppstart behövdes. Man ska inte behöva träffas och gå igenom vad som ska sändas. Endast utväxla adresser/identiteter. Skall fungera mot många, mot små leverantörer och vid få fakturor per relation –Enkelt att hitta varandra –Lägsta möjliga tröskel för att starta ny relation –Låga krav på teknikkunnande, enkelhet när fakturor sänds Mindre arbetsintensiv spridning(masspridning) Enkelt innehåll och scenario Fritext Möjligt hantera bilagor Bred och känd teknik för transport och tillräckligt säker lösning (Internet, HTTPS) Stöd i standardprodukter

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Enklare affärsprocess behövde XML- format Svefakturan togs fram utifrån arbete med -Dels innehållet i fakturan -Dels mappning till tekniskt format -Vidare togs fram en transportprofil 2004 behövde innehållet mappas till tekniskt format Inom UN/CEFACT fanns ingen XML standard Valet föll därför på OASIS` UBL-standard Samma val gjorde danska staten, därefter Island m fl.

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 SFTI SFTI innehåller EDI baserad på UN/CEFACT och Enklare e-faktura, Svefakturan, baserad på OASIS UBL-standard Inget problem med två standarder – de vänder sig till olika leverantörer och är åsyftade för olika affärsprocesser Ändå vill vi att de två standarderna på sikt sammanfaller till endast en. Konvergering oerhört viktig.Från SFTI:s sida deltar SFTI tekniska kansli aktivt i konvergeringsarbetet mellan UN/CEFACT och UBL

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Standarder SFTI utgår från idag SFTI SC 6 och 9 Fulltextfaktura ESAP (EAN Sverige Användarprofil UN/Edifact EANCOM Tillämpning Odette UN/CEFACT (UN/Edifact) Beast m.fl. CEN ws, flera dokument och affärsprocesser NES, UBL v. 2 Svefaktura UBL v. 1.0 OIOXML m.fl. OASIS(UBL,XML)

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Konvergering UN/CEFACT och UBL Arbetet i UN/CEFACT:s TBG 1 fortskrider Input från olika deltagare inkl CEN BII workshopen Bättre med aktiv samordning nu direkt i arbetet och inte i efterhand. Överenskommelse mellan UNCEFACT och OASIS om konvergering och under 3 år ska OASIS inte utveckla mer av UBL Från SFTI:s sida deltar vi aktivt i konvergeringsarbetet-det är oerhört viktigt!

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Initiativ inom EU Just nu många initiativ inom EU kring e- upphandling och e-fakturering Standardiserings synes inrymmas i flera av dem CEN ws e-invoicing phase 2 CEN ws BII EU:s expert group on e-invoicing PEPPOL Viktigt med samordning även inom EU och kopplingen till det globala standariseringsarbetet

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Internationell samverkan kring standard för e-inköp-NES initiativet Syfte att underlätta praktiska användningen av elektronisk meddelandeutväxling för e-procurement, baserat på tillgängliga internationella standarder Danmark –Danish Ministry of Science, Technology and Innovation (VTU), –Danish IT and Telecom Agency (ITST) Sweden –Single Face To Industry (SFTI), samverkan ESV, SKL och Verva) Norway –Norwegian Ministry of Government Administration and Reform eProcurement Secretariat (www.ehandel.no) –NorStella / e2b Forum (an e-invoicing initiative in the private sector supported by the government - www.e2b.no). Finland –State Treasury –Tieke Finnish Information Society Development Centre England –OGC buying solutions under Office of Government Commerce Island –The Financial Management Authority (Fjársýsla Ríkisins). –Iceland Committtee on e-business and Trade Procedures" ICEPRO NES

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12 Nordeuropeisk samverkan Syftet med NES är att –Underlätta interoperabilitet och praktisk användning av e-upphandling nationellt och mellan medlemsstaterna –Strävan efter att ej enbart Business to Administration utan även Business To Business –Underlätta harmoniseringen av olika typer av affärsdokument. –Delta I utvecklingen av en internationell standard för e-upphandling, aserad på inetrnationell standard

13 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 13 E-upphandling är så mycket mer än meddelanden Business processes and scenarios Business rules and recommendations for the use of the UBL XML documents A common subset of the UBL XML documents reflecting the needs expressed in the business rules Formal rules for validation of the business rules expressed as Schematron General guidelines and code lists for the use of UBL Business Process & scenarios Business Rules Business Content Syntax implementation based on UBL 2.0 Guidelines & Code lists

14 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 14 NES och CEN workshop NES tog under 2007 initiativ till att bilda en CEN workshop, Business Interoperability Interfaces of public e-procurement, BII Nu 15 länder/organisationer med Samverkar med CEN workshopen EInvoicing 2 CEN workshopen inriktad på hela upphandlingsprocessen, t om faktura Syftet är att både utveckla standard men även verktyg för praktisk användning över gränserna Koppling till EU:s CIP projekt (PEPPOL)när det gäller gränsöverskridande tester Resultat från CEN workshopen förs fram till FN:s arbetsgrupper under UN/CEFACT I syfte att sträva efter en global standard på sikt

15 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 15 CEN workshopen och CEFACT:s arbete Viktigt att standard utvecklas med både köpare, säljare(leverantörer) och systemleverantörer Nytt regelverk på upphandlingsområdet mm är gemensamt för EU:s medlemsstater, men viktigt beakta i globala standardiseringen. För att både få med användarförankringen men även gå igenom regelverk och behov har vi startat en referensgrupp kring e- upphandling Viktigt att ha med kompetens från upphandlingssidan men även från hela processen

16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 16 Vår strävan efter gemensam internationell XML-standard UNCEFACT OASIS/CEN-workshop

17 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 17 Mer information http://www.cen.eu/cenorm/businessdomains/busi nessdomains/isss/activity/ebusiness.asp http://www.en.ds.dk/bii http://www.nesubl.eu/ VÄLKOMNA ATT DELTA I STANDARDISERINGSARBETET! Kerstin Wiss Holmdahl, SKL


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan SFTI och kopplingen till internationella standarder; UN/CEFACT och OASIS`UBL CEN workshop."

Liknande presentationer


Google-annonser