Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Majsstärkelse- och majsfiber enl. DLG m.fl. Juli 08 Översatt och sammanfattat av Eva-Maria Lidström i december 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Majsstärkelse- och majsfiber enl. DLG m.fl. Juli 08 Översatt och sammanfattat av Eva-Maria Lidström i december 2008."— Presentationens avskrift:

1 Majsstärkelse- och majsfiber enl. DLG m.fl. Juli 08 Översatt och sammanfattat av Eva-Maria Lidström i december 2008

2 Nyare försöksresultat ang. stärkelse i majsensilage Enligt aktuella tyska, franska och danska in situ och in vivo undersökningar fermenteras stärkelse från majsenslilage övervägande i våmmen. Förklaringen till skillnaden gentemot den högre andelen bypass- stärkelse i torkad eller färsk kärnmajs anses bero på syrainverkan under ensileringsprocessen. DLG:s arbetsgrupp för foder och utfodring rekommenderar därför att man kalkylerar med 10-15% bypass-stärkelse av det totala stärkelseinnehållet i majsensilage i foderstatsberäkningar. Enl. Ettle et alt (2001) tilltar andelen bypass-stärkelse med ökad kärnmognad uttryckt som ts-halt i kärnan.

3 Skillnader mellan majs- och spannmålsstärkelse Resultaten ovan bekräftades i princip av Kurtz 2006, som dock såg större skillnader mellan olika majstyper. Stärkelse från majsensilage- och vete är inte utbytbara, eftersom skillnaderna i nedbrytningshastighet kvarstår och måste beaktas vid foderstatsoptimeringen. Nedbrytningshastigheten hos majsensilaget stärkelse graderas som medelhög, medan den hos spannmålsstärkelse som mycket hög. Därav resulterar en skillnad i risken för acidos. Även strukturvärdet måste beaktas vid foderstatsoptimeringen (strukturvärderingen baseras tydligen på ”korrigerad växttråd”)

4 Stora skillnader i restplantans fibersmältbarhet mellan olika sorter Ur Katrin Höners doktorsavhandling (veterinärmedicin, 2001) i ämnet ”Inflytandet av ensilage av olika majshybrider på omsättningen i magtarmkanalen på kor” framgår tydliga sortskillnader på fibernedbrytbarheten av restplantan, men även skillnader i samma sort vid olika skördetidpunkter (1 veckas intervall) Hos vissa sorter avtar fibersmältbarheten snabbare i restplantan än den ökar i kolven vid ökat stärkelseinlagring Staygreen-sorter med snabb kolvutveckling borde alltså vara optimala även ur smältbarhetssynpunkt och inte enbart för att undvika fusarieangrepp (personlig kommentar)

5 Tyska utfodringsrekommendationer För majsensilage med 55 % ts i kolven, 28-32% ts i helplanta och ett stärkelseinnehåll på 210-300 g/ kg ts räknar man med 10% bypass-stärkelse av stärkelsen Vid 60 % ts i kolven, 33-36 % i helplantan och > 300 g stärkelse ökar andelen bypass-stärkelse till ca 15 % För nykalvade kor med årsavkastning > 10 000 kg mjölk alt > 42 kg mjölkrekommenderas 25-50 g bypass-stärkel- se/ kg ts Maximalt innehåll av (stärkelse+socker)- bypass-stärkel- se 250 g/ kg ts i tidig laktation, 200 i senlaktationen och 100 för sinkor. 2-3 v a.p. rekommenderas 180-200 g (Källa: DLG juli 2008)


Ladda ner ppt "Majsstärkelse- och majsfiber enl. DLG m.fl. Juli 08 Översatt och sammanfattat av Eva-Maria Lidström i december 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser